Kezdőlap » Agora » A magyarországi és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása

A magyarországi és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ “A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása” c. kiíráshoz.

A pályázati kategória kódja: NTP-SZKOLL-19

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a magyarországi és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatására, összhangban
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
– a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
– a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet;
– a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
– a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
– a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
– a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programjáról szóló 1686/2018. (XII.17.) Korm. határozat
vonatkozó rendelkezéseivel.

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a magyar és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.

A 2019-2020. évi cselekvési program I. 1. p) pontja alapján: “Támogatni kell a hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumokat, a szakkollégiumok tehetséggondozó programjait.”

1. A pályázat célja
1.1 A magyar és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 140 000 000 Ft, azaz száznegyvenmillió forint, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. Kötelezően megvalósítandó programelem (a pályázónak mindhárom elemet meg kell valósítania):
– Legalább két 15 órás, tudományos illetve közéleti, elméleti témájú kurzus (szakkurzus), vagy gyakorlati ismereteket és tapasztalatot adó kurzus (szakszeminárium) megvalósítása.
– A kurzusról nyilvánosan elérhető prezentáció készítése.
– A tanévben legalább egy, a szakkollégium tagságán kívüli célcsoportot célzó, a társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt (önkéntes program, valamilyen közéleti szerepvállalás) megvalósítása.
A szakkurzust illetve a szakszemináriumot az adott szakterület elismert kutatóival, oktatóival együttműködve kell megvalósítani.
4.2. Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább hármat meg kell valósítania:
– A szakkollégiumi tagok hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétele.
– A szakkollégiumi tagok tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése.
– Nyilvános gazdasági, közéleti, tudományos vitaestek szervezése vendégelőadók bevonásával.
– A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakoztatását segítő kurzusok, foglalkozások szervezése.
– Szakmai nyilvánosság biztosítása, szakkollégiumi honlap működtetése, fejlesztése.
– Kutatói klub létrehozása, működtetése.
– Hallgatói kutatási hálózatok kiépítése, meglévő hálózat bővítése.
– Tutori rendszer működtetése.
– Patrónusi rendszer kiépítése és működtetése.
– A szakkollégiumi tevékenységhez kapcsolódó rendszeres vagy időszakos kiadványok, szakmai folyóiratok, szöveggyűjtemények szerkesztése és kiadása.
– A szakkollégiumi élethez szervesen kapcsolódó, szakmai tartalmakra épülő kulturális, sport- és egyéb szabadidős jellegű közösségi tevékenységek.

További információ ITT található.

Forrás: www.pafi.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Pajtások táncháza – FolkSzöglet a Gombaszögi Nyári Táborban

A Gombaszögi Nyári Tábor a felvidéki fiatalok hagyományos találkozóhelye és fóruma. A rangos rendezvény idén – a FolkSzöglet helyszíneként, július...

Close