Kezdőlap » Agora » A magyarországi és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása

A magyarországi és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása

A pályázati kategória kódja: NTP-OTKP-20

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a magyarországi és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatására, összhangban
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
– a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
– a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet;
– a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
– a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
– a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
– a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programjáról szóló 1686/2018. (XII.17.) Korm. határozat vonatkozó rendelkezéseivel.

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.
A 2019-2020. évi cselekvési program I. 1. d) pontja alapján: “Támogatni kell a hazai és határon túli magyar tehetségígéretek óvodai tehetség-kibontakoztató programjait.”

1. A pályázat célja
1.1. Az anyaországi és határon túli magyar tehetségígéretek óvodai tehetség-kibontakoztató programjainak támogatása.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

3.3. A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. A tehetségígéretek pozitívumait, erősségeit kiemelő, minimum 30 órás foglalkozássorozat megvalósítása. A foglalkozások heti 1 alkalommal, a korcsoportnak megfelelően legalább 30 és legfeljebb 60 perces időtartamban tervezhetőek.
vagy

4.2. A különösen tehetséges gyermekek komplex, teljes körű tehetségfejlesztését biztosító programsorozatok megvalósítása, melynek része szülőknek szóló támogató program.
Amennyiben a tervezett szakmai tevékenység – jellegéből adódóan – lehetővé teszi, kérjük a Pályázókat, törekedjenek a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítására.
A nem támogatható tevékenységek köre:
– erdei óvoda
A tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!
Az EFOP-3.3.4-17 felhívás kedvezményezettjei, azon szakmai tevékenységekre, melyekre az EFOP-3.3.4-17 keretében támogatást kaptak, jelen pályázati kiírás keretében nem pályázhatnak.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
– A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
– óvoda
– Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között az oktatás/nevelés és/vagy a tehetséggondozás szerepel.
– A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok önálló jogi személyiséggel rendelkező magyar civil szervezetei, valamint magyar tanítási nyelvű óvodái,
amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.

További információ ITT található.

Forrás: pafi.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Soron kívüli ülést tartott az Ungvári Városi Tanács

Május 7-én soron kívüli ülést tartott az Ungvári Városi Tanács. A napirendben összesen négy kérdés szerepelt.

Close