Kezdőlap » Agora » A magyarországi és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatása

A magyarországi és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatása

A pályázati kategória kódja: NTP-PKTF-20

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet anyaországi és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatására, összhangban
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
– a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
– a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet;
– a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
– a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
– a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
– a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programjáról szóló 1686/2018. (XII. 17.) Korm. határozat vonatkozó rendelkezéseivel.

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a magyarországi és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.
A 2019-2020. évi cselekvési program I. 1. q) pontja alapján: “Támogatni kell a hazai és határon túli magyar pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációit.”

1. A pályázat célja
1.1. Anyaországi és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatása.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke

3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

3.3. A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. Annak érdekében, hogy minél több kiemelkedően tehetséges fiatalból válhasson a jövő innovátora, vagy minél többen kapcsolódjanak be innovatív projektek kialakításába, olyan, a tehetségtípusokhoz és az igényekhez igazodó programsorozat támogatása, amely
– elősegíti a 14-35 év közötti bevont fiatalok ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeinek fejlődését,
– segíti az innovációs környezet által támasztott kihívások során az esetleges kudarcoknak, frusztrációknak és konfliktusoknak a kezelését,
– megismerteti a bevont fiatalokkal a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) rendszer alapjait és összefüggéseit;
– bemutatja számukra a legfontosabb KFI pályázati rendszereket;
– elméleti és gyakorlati pályázati és forrásteremtési ismeretekkel segíti őket;
– biztosítja, hogy a bevont fiatalok megismerhessék az innovációs környezet sajátosságait (így pl. start-upok világát), a tehetséget “hasznosító”, a tehetséghasznosulást segítő cégek, szervezetek és szervezeti keretek képviselőit és találkozhassanak fiatal innovátorokkal, megismerhessék gyakorlati tapasztalataikat.

A programsorozat megvalósításába bevont fiatalok létszáma legalább 10 fő, a teljes programidőszak alatt.
Előnyben részesülnek azon programok, melyek
– segítik a bevont hazai tehetségek és a tehetséges határon túli magyar, továbbá a külföldi programokban résztvevő magyar fiatalok közötti kapcsolatépítést.

Kötelezően választandó kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább kettőt meg kell valósítania.
A programban résztvevők számára:
– workshop szervezése, vagy azon való részvétel biztosítása;
– kiállítás szervezése vagy azokon való részvétel biztosítása;
– a külföldi szakértő/k által tartott tréning szervezése vagy azon való részvétel biztosítása;
– a programban résztvevők nyilvánosságának biztosítása.
Amennyiben a tervezett szakmai tevékenység – jellegéből adódóan – lehetővé teszi, kérjük a Pályázókat, törekedjenek a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítására.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
– Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány és közalapítvány, mely a létesítő okirata szerint nevelési/oktatási/ tehetséggondozó tevékenység végzésére jogosult;
(A Civil tv. szerinti Pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia szükséges a Civil tv. 30. § szerinti beszámoló letétbe helyezéséről.)
– Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, melyek létesítő okiratuk szerint oktatási tevékenység végzésére jogosultak;
– A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával);
amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.

További információ ITT található.

Forrás: pafi.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
A magyarországi és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása

A pályázati kategória kódja: NTP-OTKP-20

Close