Kezdőlap » Agora » A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány pályázati felhívása

A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány pályázati felhívása

A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány – a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával – meghirdeti a Pálfi István Ösztöndíj Programot a magyarországi, valamint más államokban működő felsőoktatási intézményekben 4. és 5. illetve mester. évfolyamon tanuló magyar hallgatók, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktori abszolutóriummal rendelkezők, illetve doktorjelöltek számára.

A lehetséges ösztöndíjas keret 5 fő, amely elsődlegesen, de nem kizárólag az alábbiak szerint tevődik össze:
– 1 erdélyi származású ösztöndíjas;
– 1 kárpátaljai származású ösztöndíjas;
– 1 Magyarországról származó ösztöndíjas;
– 2, a világ bármely országából származó magyar állampolgárságú ösztöndíjas.

Támogatott térségek:
Magyarország, Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Partium, Erdély, Délvidék, Drávaszög, Muraköz, Alpokalja

Az ösztöndíjas feladatai:
1. kutatási terv összeállítása területfejlesztési, EGTC/ETT témában;
2. kutatási terv alapján területfejlesztési, EGTC/ETT tárgyú tanulmány, kutatási munka elkészítése;
3. gyakorlati idő során: háttéranyagok előkészítésében való közreműködés;
4. EU-s pályázati anyagok előkészítése;
5. az ösztöndíjjal összefüggő adminisztrációs feladatok elvégzése.

Elvárások:
1. Európai Uniós és területfejlesztési, EGTC/ETT ismeretek iránti érdeklődés;
2. határozott fellépés, jó kapcsolatteremtő képesség, rugalmasság, céltudatosság, terhelhetőség;
3. továbbfejlődésre, tanulásra való fogékonyság;
4. felsőoktatási képzésein legalább öt lezárt félév;
5. magyar állampolgárság VAGY határon túli magyar származás;
6. elkötelezettség fentebb felsorolt térségek határon átnyúló fejlesztése iránt.

Ösztöndíj része:
1. bruttó 120.000,- Ft/hó ösztöndíj 4 hónapos időtartamra /2019. május 1. – 2019. augusztus 31./;
2. brüsszeli /európai parlamenti/ és térségi szakmai gyakorlat biztosítása;
3. a gyakorlat idejére szállás és utazás biztosítása;
4. térségi gyakorlat idejére szállás biztosítása;
5. tutori szakmai támogatás;
6. „Pálfi Ösztöndíjas klub” tagság.

Kötelezően csatolandó mellékletek, igazolások:
1. szakmai önéletrajz;
2. legalább öt lezárt félévet igazoló leckekönyv egyszerű másolata;
3. motivációs levél, amelyben a pályázó kitér arra, hogy milyen céllal pályázik, és hogyan kívánja a tapasztalatait hasznosítani;
4. kutatási téma pontos megjelölése, illetve kifejtése minimum 1 oldal terjedelemben.

Csatolható mellékletek:
1. tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) igazolása
2. nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
3. szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 22.
Pályázatok elbírálása a 3 tagú szakmai bírálóbizottság által: 2019. április 29.

A támogatott pályázatot követően az ösztöndíj megkezdésének további feltétele:
– Munkaterv elfogadása az Alapítvány által felkért szakmai kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) által.
– A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket: Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely hiánypótlásként csatolandó a pályázathoz.
– A pályázatokról a döntést az Kuratórium hozza meg a jelöltek személyes meghallgatása után, a pályázati határidő lejártát követő 7 napon belül.
– A pályázati elbírálás eredményéről a nyertes pályázót elektronikus levélben értesíti az Alapítvány. A kuratóriumának döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
– Az ösztöndíjat pályázóval az Alapítvány szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit.
– A pályázaton ösztöndíjat nyert ösztöndíjas a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.
– Kizárható az a pályázó, aki valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

A pályázatokat személyesen, postai úton vagy e-mailben az alábbi címeken várjuk:
– személyesen vagy postai úton:
név: Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. félemelet/1a..
– e-mail: iroda@igazgatas.hu

Szólj hozzá!

More in ösztöndíj
Találjuk fel magunkat – pályázati felhívás

Gábor Dénes Nobel-díjas mérnök, fizikus, társadalmi gondolkodó, a Római Klub alapító tagja emlékére, a NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért...

Close