Kezdőlap » Agora » Az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem pályázati felhívása

Az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem pályázati felhívása

A NYÁRI EGYETEM BEMUTATÁSA:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonnegyedik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem programot 2019. július 10. és július 15. között. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Várjuk Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit Magyarország legnagyobb és első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett kurzusaira. A szakmai képzésen túl széles körű kulturális programok szervezésével biztosítjuk, hogy a résztvevők megismerhessék a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a pezsgő budapesti diákéletbe. A nyári egyetem munkanyelve a magyar.

Szakmai program:
A Nyári Egyetemünk mottója: Egységben a tudomány!

A Nyári Egyetem immáron 9 szekcióba várja a jelentkezőket a következő tematikákkal:

1. Gyógypedagógiai szekció: „Hass, alkoss, gyarapíts” – Művészet, kreativitás, társadalmi befogadás.
2. Humántudományi szekció: Az Osztrák–Magyar Monarchia és a közép-európai identitás a 19-20. században.
3. Informatikai szekció: Mesterséges intelligencia.
4. Jogtudományi szekció: A titok védelmének és feltárásának jogi lehetőségei.
5. Pedagógiai és Pszichológiai szekció: Mit üzen a testünk?
6. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Hallgatói Konferencia alprogramjai.
7. Tanító- és óvóképzési szekció: A digitális kor gyermekeiről – érettség, kihívások, élménypedagógia.
8. Társadalomtudományi szekció: Társadalom kívülről és belülről: a szolidaritás, elvándorlás, személyiség társadalomtudományi nézőpontból.
9. Természettudományi szekció: A kommunikáció.

Tervezett program:

-2019. július 8. – érkezés.
-2019. július 9-14. – szakmai és szabadidős programok;
-2019. július 14. – egész napos kirándulás;
-2019. július 15. – hazautazás.

További információt a szakmai programról itt találnak: www.elte.hu/karpat-medencei-nyari-egyetem

ELŐADÁS- ÉS POSZTERSZEKCIÓ
Az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetemen előadást tarthatnak, vagy posztert mutathatnak be a résztvevők tudományos témában (például jól sikerült félévi dolgozatuk témájából, vagy szakdolgozati témájukról) a szombati napon. Célunk, hogy megismerjük egymás szakmai érdeklődési körét és beszélgessünk róla.
Az előadás időtartama 15 perc; az előadó hallgatókat kérjük, lehetőleg diasort (PowerPoint vagy PDF) vetítsenek az előadáshoz.

Az e-poszter bemutatása 10 perc, melyet kötetlen beszélgetés követ. A poszter terjedelme egy oldal. A hallgató kutatási témáját mutatja be, képekkel, ábrákkal és kevés szöveggel illusztrálva.

A diasort és az e-posztereket is projektorral vetítjük ki, nyomtatni egyiket sem szükséges. A legjobban sikerült posztereket és előadásokat díjazzuk és közzétesszük a nyári egyetem honlapján is.

AZ ELŐADÁS- ÉS POSZTERSZEKCIÓRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS MENETE
Azok a jelentkezők, akik szívesen tartanának előadást, vagy mutatnának be posztert szakmai munkájukról, a pályázatuk benyújtásakor tudják jelezni szándékukat a Nyári Egyetem online pályázati felületén. Az online pályázati felületen, kérjük, (1) adják meg a tervezett előadás/poszter címét, majd (2) küldjék el a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre az alábbi szempontok figyelembevételével elkészített témaleírásukat.

A témaleírás főbb szempontjai:
Az előadásokhoz egy kb. 5000 karakteres (szóköz nélkül) összefoglalóval lehet jelentkezni.

Az előadás-kivonatokban ismertessék:
1. az előadás címe, szerzője, a témavezető neve és munkahelye, továbbá az előadás kulcsszavai mellett
2. a kutatás célját és szakirodalmi hátterét,
3. az alkalmazott módszereket,
4. a kutatás lebonyolítását,
5. a kutatás eredményeit.

Az összefoglalók utaljanak a kutatások elméleti és gyakorlati jelentőségére, valamint a közös elméleti, módszertani alapjaira. A jelentkezők ügyeljenek az összefoglaló szöveg koherenciájára és nyelvi megformáltságára.

A témaleírás nyelve elsősorban a magyar. A természettudományi szekcióban elfogadják a magyar mellett az angolt is. A beérkezett előadásokról és poszterekről a szekciók döntenek.

A NYÁRI EGYETEMRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS GYAKORLATI TUDNIVALÓI, A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

-Határon túli felsőoktatási intézményben jelenleg tanuló, vagy határon túli felsőoktatási intézményben 2018/2019-es tanév tavaszi félévben végzett hallgató;
-Magyar ajkú;
-Nem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel.

PÁLYÁZÁSRA NEM JOGOSULT:
-az, aki magyarországi felsőoktatási intézményben teljes képzésben vesz részt.

TÁMOGATÁS MÓDJA: teljes támogatott részvétel

Támogatott státuszra kizárólag a 2018/2019-es tanév 2. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek.
-A támogatott részvételi lehetőség biztosítása és a nyári egyetem résztvevőinek kiválasztása az összes benyújtott elektronikus pályázat alapján történik differenciáltan, elsősorban tanulmányi, szakmai teljesítmény figyelembe vételével.
-A támogatott státuszú hallgatók részére a Nyári Egyetem teljes ideje alatt a szakmai programok mellett a szállás, a napi kétszeri étkezés (reggeli és ebéd), a szervezett szabadidős programok (délutáni szabadidős programok és egynapos kirándulás) és a budapesti tömegközlekedés térítésmentesen biztosított. Az egyéb felmerülő költségekről (pl. Nyári Egyetemre utazás és hazautazás) a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

-Az elbírálás során a jelentkezők közül előnyt élveznek azok a hallgatók, akik először látogatnak el a Nyári Egyetemre.

JELENTKEZÉS MENETE
Kérjük, hogy a jelentkezők
1. a pályázatukat legkésőbb 2019. május 20., éjfélig (CET) adják le az online pályázati rendszerben, amely a Nyári Egyetem honlapjáról érhető el, továbbá a csatolandó mellékleteket (önéletrajz, motivációs levél, index fénymásolat, egyéb csatolható dokumentumok) töltsék fel az online regisztrációs oldalon;
3. amennyiben pályáznak a szombati előadás- és poszterszekcióra, akkor a csatolandó mellékletek mellett töltsék fel a fenti szempontrendszer alapján összeállított témaleírásukat is.

A jelentkezés kizárólag az online pályázati rendszerben nyújtható be.

AZ ONLINE PÁLYÁZÁSKOR A JELENTKEZŐKNEK AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT KELL MEGADNIUK:
-a jelentkező neve;
-a jelentkező személyes adatai (lakcím, születési név, útlevélszám – magyar állampolgárok a személyi igazolványszámukat is megadhatják útlevélszám helyett);
-melyik évfolyamra jár(t);
-melyik egyetemen (volt) hallgató – ezt a végzetteknek is fel kell tüntetniük;
-utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlaga.

Az online pályázás mellett a jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat kell e-mailben csatolmányként elküldeniük a nyariegyetem@inf.elte.hu címre:
-a tanulmányi átlagot igazoló index/leckekönyv másolata, vagy Tanulmányi Osztály által kiállított igazolás másolata,
-önéletrajz,
-motivációs levél.

Emellett csatolható még:
-bármilyen további dokumentum, amely a tanulmányi teljesítményéhez kapcsolódik (pl. tanári ajánlás, TDK-oklevél),
-a megadott szempontrendszer figyelembevételével elkészített egy oldalas témaleírás, amennyiben a jelentkező szeretne részt venni a szombati előadás- és poszterszekció alkalmain.

A Nyári Egyetem 2019. évi szervezőbizottsága

Szólj hozzá!

Read previous post:
Több ittas és egy kábítószer hatása alatt lévő sofőrt fogtak el a rendőrök az elmúlt napokban megyénkben

Az ungvári járási rendőrség munkatársai egy Renault márkájú gépjárművet állítottak félre Csap közelében. A sofőrnek nem volt bekapcsolva a biztonsági...

Close