Kezdőlap » Agora » Felhívás Ady Endre ösztöndíjprogramra

Felhívás Ady Endre ösztöndíjprogramra

Pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Nemzeti Tehetség Program támogatásával kerül meghirdetésre.

(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-19)

Pályázók köre
A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–11. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.

A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke
a) Javasolt támogatás összege: 100.000,- Ft –nak megfelelő UAH/fő a 2019/2020. tanévre.
b) A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.

A támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 24 fő.

A pályázat feltétele, követelményei
Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki:

1) kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2018/2019-es tanévben,
b) megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2018/2019-es tanévben,
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.”

Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia három eredeti és egy másolati példányban:
• Pályázati adatlap;
• Iskolalátogatási igazolás;
• A 2018/2019. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;
• Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2018/2019-es tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);
• Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
• Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.
• A pályázó nyilatkozata;
• Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;
• Nyilatkozat arról, hogy korábban részesület-e Ady Endre ösztöndíjban.
A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!
Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, három eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

“GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (Beregszász, Kossuth tér 6. 90202)
tel.: 00380314142968
fax: 00380314142968,

e-mail: agora@kmf.uz.ua, www.genius-ja.uz.ua

A pályázatokat 2019. november 4-től lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 13. 15.00 óra

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Szólj hozzá!

Read previous post:
2019. november 4., hétfő

Close