Kezdőlap » Agora » Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium pályázata
palyazat 003

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium pályázata

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése. A Program lehetőséget kíván adni, hogy a tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. Azon alkotókat és előadóművészeket kívánja támogatni, akik a legjelentősebb eséllyel bírnak színes zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a magyar modell terjesztésében.

1. Pályázati cél: Hazai vagy szomszédos országbeli magyarlakta területeken megvalósuló magas színvonalú, kiemelt népzenei és világzenei nagykoncert (egy alkalom), vagy legalább 6 alkalomból álló koncertsorozat megvalósítása.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A keretösszeg fedezetét az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
A Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium valamennyi nyertes pályázatának a Támogatottja, a támogatási célja megvalósítása során, továbbá a támogatási céllal kapcsolatos média megjelenéseknél, közleményeken, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, reklám és PR anyagokon köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint az NKA és a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium emblémáját kifogástalan nyomdatechnikai minőségben, jól látható helyen elhelyezve. Online tartalmaknál, internetes felületeken az NKA és a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium logóját a http://www.nka.hu és a http://www.halmosbelaprogram.hu webcímre mutató linkkel is ki kell egészíteni.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12 500 000 Ft
Maximálisan igényelhető összeg: 1 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 786131/14

Pályázók köre:
Hazai vagy a szomszédos államok magyarlakta területein élő előadók képviseletével megbízott jogi személy vagy egyéni cég, egyéni vállalkozó.

Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára:
– Magánszemélyek nem pályázhatnak!
– Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018.szeptember 1. – 2019.augusztus 31.

Finanszírozás módja:
A költségvetési támogatás folyósítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 2%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, de minimum 5000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók “Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
– előadói tiszteletdíj,
– szállítási költség,
– szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el),
– terembérleti díj,
– audiovizuális eszközök bérleti díja,
– reklám- és propagandaköltségek,
– fotós tiszteletdíja.

A Kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Felhívjuk pályázóink figyelmét az alábbiakra:
– Rezsiköltség nem igényelhető és számolható el.
– A program során várható bevételeket (belépőkből, részvételi díjakból stb.) a pályázati adatlap költségvetésében a 4.2.2 sorban fel kell tüntetni. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja és a tény a Kollégium tudomására jut, úgy az a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után.
– A Kollégium kikötheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél megvalósítására adja.

2. Pályázati cél: Népzenei szólisták és együttesek népszerűsítésének elősegítése, portfóliójuk kialakítása, fejlesztése.

A pályázatnak az alábbi elemek valamelyikét kell tartalmaznia:
– A népzenei előadó (k) hang- és/vagy videófelvételeit tartalmazó kiadvány (cd és/vagy dvd) készítése (a kiadványokra vonatkozó kötelező tartalmi, szerzői jogi és formai elemek betartásával). A kollégium előnyben részesíti a stílushűen előadott autentikus népzenei kiadványokat.
– Fénykép-kollekció az előadó(k)ról, amely kollekció felhasználási jogával a szólista/együttes, vagy annak menedzsmentje rendelkezik.
– Legalább kétnyelvű (angol, magyar), a szólista/együttes nevére szóló domain-nel rendelkező, jól strukturált, mobilbarát honlap elkészítése, vagy meglévő honlap ilyen irányú fejlesztése.
– Zenekari rider elkészítése és a honlapon való szerepeltetése.
– Közösségi médiafelülete(ke)n való jelenlét megvalósítása.
– Videóklip készítés, amely lehetőleg tartalmazzon koncertfelvételt is.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A keretösszeg fedezetét az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
A Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium valamennyi nyertes pályázatának a Támogatottja, a támogatási célja megvalósítása során, továbbá a támogatási céllal kapcsolatos média megjelenéseknél, közleményeken, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, reklám és PR anyagokon köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint az NKA és a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium emblémáját kifogástalan nyomdatechnikai minőségben, jól látható helyen elhelyezve. Online tartalmaknál, internetes felületeken az NKA és a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium logóját a http://www.nka.hu és a http://www.halmosbelaprogram.hu webcímre mutató linkkel is ki kell egészíteni.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12 000 000 Ft
Maximálisan igényelhető összeg: 1 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.
Altéma kódszáma: 786133/14

Pályázók köre: Hazai vagy határon túli előadók képviseletével megbízott magánszemélyek, jogi személyek, egyéni vállalkozók, vagy egyéni cégek.
Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy egy pályázó erre az altémára legfeljebb két pályázatot nyújthat be!
Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy
– személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást
– a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
– ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat – önmagának – a támogatás terhére elszámolni nem tud.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019.február 1.-2020.január 31.

Finanszírozás módja: A költségvetési támogatás folyósítására az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként kerülhet sor.
Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 2%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, de minimum 5000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók “Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
– stúdió-hangfelvétel költségei,
– stúdióköltség és utómunka,
– szerkesztői tiszteletdíj,
– grafikus tiszteletdíja,
– videós tiszteletdíja,
– videó utómunka tiszteletdíja,
– hanghordozók, DVD-k csomagolási költsége,
– hanghordozók, DVD-k anyagköltsége,
– hanghordozók, DVD-k gyártási költsége,
– honlap létrehozása,
– honlapfejlesztés,
– tárhely bérlése (webtárhely),
– szerzői jogdíj(ak),
– fotós tiszteletdíja.
A Kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.
Felhívjuk pályázóink figyelmét az alábbiakra:
– Üzemeltetési és fenntartási kiadásokra (rezsiköltség) támogatás nem igényelhető és nem számolható el.
– Munkáltatót terhelő adóra és járulékra támogatás nem igényelhető és nem számolható el.
– A Kollégium kikötheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél megvalósítására adja.

További részletek ITT találhatóak.

Forrás: pafi.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
A legértékesebb vércsoportok

A 0-pozitív és az A-pozitív vércsoportok a leggyakoribbak világszerte, az AB-negatív pedig a legritkább. Vérre persze vércsoportoktól függetlenül nagy szüksége...

Close