Kezdőlap » Agora » Magyar kézműves remek

Magyar kézműves remek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kétfordulós pályázatot hirdet a “MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére.

1. A pályázat célja
– a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése,
– minőségi kézműipari termékek bemutatása,
– a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása,
– a magyar kézműiparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyítése, a kézműves szakma rangjának emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása,
– népi kézműves mesterségek hagyományainak továbbéltetése.

2. A pályázat tárgyát képező termékek köre
Kézműipari tevékenység keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, – papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített – az 1. pontban ismertetett pályázati célkitűzésnek megfelelő – termék.
Az élelmiszeripari jellegű pályázatok külön kategóriában díjazzuk.

Várjuk a jelentkezéseket:
– valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai, mesterségbeli és esztétikai értékekkel bíró – termékek,
– feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó igényes/színvonalas kézműipari termékek,
– népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek, valamint a népi kultúrában gyökerező kézműves alkotások körében.
Klasszikus képzőművészeti alkotások nem tartoznak a kiírás témakörébe, ezért a pályázati adatlapon szíveskedjenek választ adni arra, hogy alkotásukból milyen mennyiséget tudnak hasonló jó minőségben előállítani. (A pályázathoz csatolandó pályázati adatlap szintén módosult.)

3. Pályázati feltételek
Pályázhat Magyarországról, illetve a Kárpát-medence területéről minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely a pályázatban kiírt terméket állít elő (a termék készítőjének nevét minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban).
Amennyiben a pályázó cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, szerepelnie kell a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A § szerinti kamarai nyilvántartásban, vagy igazolnia kell, hogy ilyen kötelezettsége nincs (pl. az agrárkamara tagja).
Egy pályázó évente maximum két pályázatot nyújthat be. Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet, összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít.
Technológiai eljárás, valamint korábbi Magyar Kézműves Remek pályázatra beadott pályaművel egyező termék nem képezheti pályázat tárgyát.

4. Kategóriák:

I. MŰVÉSZI KÉZMŰIPAR
I.1. TRADICIONÁLIS KÉZMŰIPAR – NÉPI MESTERSÉGEK, NÉPI IPARMŰVÉSZET
A népi mesterségek által alkotott kézműves termékek a népi, történeti kézművesség eredeti alkotásainak rekonstruált, ma előállított, mesteri kivitelű tárgyai. Az adott közösség, tájegység elvárásaihoz igazodó, hagyományos formavilág, természetes alapanyagok, tradicionális technológia, tudás, értékrend, díszítés, a népi mesterségek tárgyainak mesteri szintű rekonstrukciói, amelyekben a használati érték fontosabb, mint a piaci érték. (Természetesen alkalmasak XXI. századi értékesítésre, speciális funkciókra. Pl. Díszlet, jelmez, kellék, alkalmi öltözet…)
A népi iparművészet a megújuló hagyomány. A mai igények, funkciók kielégítésére, használatára teszik alkalmassá az eredeti népi alkotásokat megújítva, de betartják a tradicionális elvárások alapelvárásait, és “beszélik a tárgyi, népi mesterségek anyanyelvét az alkotók”. (Ezért soroljuk közös kategóriába a népi mesterségekkel.)
I.2. IPARMŰVÉSZETI KÉZMŰIPAR MŰVÉSZI KÉZMŰIPAR
Az iparművészet gyűjtőfogalma azon tevékenységeknek, amelyekkel használati- és dísztárgyakat, művészi igényű és technikájú kivitelezéssel hoznak létre. A 20. század közepétől kezdve ide sorolják az ipari formatervezést (design) és a lakberendezést is.

II. KÉZMŰIPAR
II.1 MAI KÉZMŰIPAR
A hivatásos szakmaként tanulható, kézműves kivitelezésben előállított, kereskedelmi céllal gyártott tárgyak, és emberi szükségleteket kielégítő szolgáltatások.
II.2. GASZTRONÓMIAI KÉZMŰIPAR – KÉZMŰVES ÉLELMISZEREK, ITALOK
“Kézműves/kézmíves élelmiszernek nevezhető az az egyedi jelleggel bíró termék, amelynek előállítása során a különös gondosság, a “mívesség”, a kézzel végzett és a szaktudás által irányított munkafolyamat dominál. Kézműves terméket elsősorban kézi technológiával állítanak elő. Egyes munkafolyamatok gépesíthetők, azonban az előállításnak a közvetlen emberi irányításon és a kézi munkavégzésen, emberi erőfeszítésen, tapasztalaton kell alapulnia. Kézműves termék előállítása során törekedni kell a felhasznált adalékanyagok, technológiai segédanyagok mennyiségének csökkentésére, valamint a természetes anyagok felhasználására.(A Magyar Élelmiszerkönyv egyértelműen megadja, milyen adalékok, anyagok nem szerepelhetnek a kézműves élelmiszerekben. Ld. Melléklet.)

A kézműves élelmiszerekből a zsűrizésre, a szakmai bírálók számára kóstolásra, ízlelésre alkalmas mennyiséget is biztosítani kell a kiállítandó termékek és a dekorációk mellett. A pályázat benyújtásánál egyértelműen meg kell jelölni és elkülöníteni a pályaművet, a “kóstolót” és az esetleges dekorációt.

5. A pályázat menete
A sikeres pályázat előfeltétele a felhívás 6. pontjában megadott határidőig a “MAGYAR KÉZMŰVES REMEK elismerő cím elnyerésére” című 5 oldalaspályázati adatlap kitöltése és elektronikus beküldése, valamint a kétszintű nevezési díj megfizetése. Mentesülnek a nevezési díj befizetése alól az ÖNKÉNTES és a PÁRTOLÓ kamarai tagok. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az önkéntes és a pártoló tagság nem azonos a kamarai regisztrációval.
A második fordulóba tovább jutott pályázatot tartalmazó teljes dokumentációt 1 (egy) kinyomtatott példányban a pályaművel együtt kell majd 2017. szeptember hónapban eljuttatni/leadni. Ennek pontos helyéről és idejéről a nevezési határidő lejártától számított 10 napon belül a pályázókat külön tájékoztatjuk.

A beadandó kinyomtatott pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
– A pályázati adatlapot egy példányban, annak mellékleteivel.
A pályázati adatlap mellékletei:
– Az elismerő kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerinti kitöltött adatlap.
– A termék/termékcsalád rövid leírása legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben.
– A nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankkivonat vagy postai csekk másolata.
– A termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotók, prospektusok.
– A termék történetének, ipartörténeti múltjának, kifejlesztésének leírása.
– A termék helyi, tájegységi, regionális kötődésének ismertetése.
– A termék forgalmazhatóságának, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó jellegének ismertetése, illetve
– piaci helyzetének ismertetése (eredmények leírása, referenciák felsorolása).
– Ha a pályaműnek van gyártmánylapja, azt szintén csatolni kell.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról, a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról, illetve igényelhető az MKIK Közgazdasági Igazgatóságán.

A kitöltött pályázati adatlapot (Word formátumban, elektronikusan) a megadott határidőig Kovács Juditnak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Kollégiuma titkárának, e-mailen kell megküldeni.

6. A pályázat határideje: 2017. augusztus 15. (Kérjük, hogy lehetőleg ne hagyják az utolsó hétre.)

Bővebben itt tájékozódhat.

Forrás: pafi.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Kárpátaljai portré: interjú Baráth G-Man Ferenccel és László El Téé Tamással

A közelmúltban új projektbe kezdett a közismert kárpátaljai származású rapper, Baráth G-Man Ferenc. A fiatal tököli szájvirtuózzal, László El Téé...

Close