Kezdőlap » Agora » Magyarországi továbbképzési lehetőségek külhoni magyar pedagógusok számára

Magyarországi továbbképzési lehetőségek külhoni magyar pedagógusok számára

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködésével 2019 év augusztusára magyarországi elismert és/vagy akkreditált továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget külhoni magyar pedagógusok számára. (tervezett létszám 225 fő).

Általános tudnivalók

A 9 magyarországi továbbképzésre a határon túli magyar pedagógusszervezetek (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma és Muravidéki Magyar Pedagógusok Egyesülete) közösen tettek javaslatot.

A továbbképzésekre azok a Romániában (Erdély, Bánát, Partium), Szlovákiában (Felvidék), Ukrajnában (Kárpátalja), Szerbiában (Vajdaság, Észak-Bácska), Horvátországban (Drávaköz), Szlovéniában (Muravidék), állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló pedagógusok jelentkezhetnek, akik a 2018–2019-es tanévben magyar nyelven folytattak oktató-nevelő munkát a közoktatásban.

A jelentkezés módja

A beiratkozás az idén is egységesített. A Kárpát-medence bármely régiójából pályázó pedagógus a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapján www.rmpsz.ro tanulmányozhatja a továbbképzések jegyzékét és iratkozhat be a programokra a Magyarországi továbbképzések 2019 menüpont alatt.

Jelentkezni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A kitöltött adatlap mellé kötelező csatolni egy, intézményvezető által aláírt, lepecsételt munkahelyi igazolást a tanévben végzett magyar nyelven folytatott oktató-nevelő munkáról. A magyar és román nyelvű igazolásminta letölthető a www.rmpsz.ro oldalról. A megadott minták szerint, szükség esetén bármely régió hivatalos nyelvén is kitölthető az igazolás (elfogadjuk).

Egy adott személy csak egy továbbképzésre iratkozhat be és nyerhet részvételi jogot a rendelkezésre álló helyek függvényében! Az adatlap lehetővé teszi egy második képzés megjelölését is az arra kijelölt adatmezőben. A második képzés megjelölése a be nem töltött helyek, vagy az adott csoportból való visszalépés során felszabadult helyek esetében biztosíthat részvételi jogot azoknak, akik nem kaptak jóváhagyást az általuk elsőként kiválasztott továbbképzésre.

A beiratkozások időszaka 2019. május 14. – június 15.

A helyek arányos régiónkénti elosztásáról a Kárpát-medencei magyar pedagógusszervezetek megegyezéssel állapodnak meg.

A beiratkozottak elfogadásáról az érdekvédelmi szervezetek (RMPSZ, SZMPSZ, KMPSZ, ÉMPE, VMPE, HMPF és MPE) maguk döntenek a rendelkezésükre álló helyek függvényében.

A romániai beiratkozottak részvételi jogáról az RMPSZ országos elnökségi tagjai döntenek a rendelkezésükre álló helyek függvényében (körzeti, megyei szinten).

A csoportalakításnál elsőbbséget élvez az, aki:

még egyáltalán nem vagy az elmúlt három évben nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és/vagy nyári akadémiák résztvevője volt;
tevékenyen részt vesz a magyar nyelvű közoktatás megerősítésében, minőségi fejlesztésében;
A döntésről értesítést küldünk a kitöltött adatlapon megadott e-mail címre. A jóváhagyottak névjegyzékét megjelentetjük a www.rmpsz.ro honlapon 2019. július 8-ig.

Az RMPSZ országos elnökségi ülésén született határozat alapján a romániai jóváhagyott beiratkozottak 100 lej részvételi díj befizetése után nyerik el véglegesen a részvételi jogot. A befizetés módjáról időben értesítjük a kollégákat.

A továbbképzésre történő utazás költségeit nem áll módunkba megtéríteni. (Javasoljuk Magyarország területén igénybe venni a Magyar Igazolvány által biztosított utazási kedvezményt.)

A részvételből való kizárás általános feltételei:

Nem támogatják a pedagógus szervezetek annak a pedagógusnak a jelentkezését, aki korábban magyarországi továbbképzésen részvételi jogot nyert, nem vett részt és távolmaradásáról semmilyen tájékoztatást nem küldött a szervezőknek.

Igazoló okiratok

A továbbképzés elvégzéséről a képző intézmények igazoló okiratot állítanak ki, amennyiben a résztvevők eleget tesznek a szolgáltató által megfogalmazott részvételi feltételeknek.

Kapcsolattartó személy:
Pöllnitz Ilona, programkoordinátor
Tel: +40 728-297095, e-mail: sztok@rmpsz.ro

A határon túli, magyar nyelven oktató pedagógusok számára szervezendő magyarországi továbbképzések

2019. augusztus

A továbbképzések mindegyike 5 napos/30 órás
A helyek száma 25 fő/képzés

Sor

sz.

A továbbképzés címe/

Célcsoport

Szervező intézmény/

Vezető és kapcsolattartó személyek

Időszak/Helyszín

1

Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban

 

Célcsoport:
Óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók

OKTATÁSI HIVATAL
Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya
Merklné Kálvin Mária főosztályvezető

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ ,
Lánczky Edit főosztályvezető
Pusztai Katalin programkoordinátor
Tel.: +36 30 6822345, e-mail: pusztai.katalin@oh.gov.hu

érkezés napja, időpontja: 2019. 08. 4. vasárnap este vacsora
távozás napja: 2019. 08.09. péntek ebéd után

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 1095 Budapest Mester utca 56-58

2

A pedagógus, mint ”LÁMPÁS” – A képzelet és a gondolkodás integratív fejlesztésének lehetőségei


Célcsoport:

pedagógusok

OTF Oktatáskutató, Fejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság, Győr
Dr.Mészáros Attila, ügyvezető igazgató
Tel.: +36 30 4130447, e-mail: oktataskutato@gmail.com
érkezés napja, időpontja: 2019. 08. 4. 17.00 órától
távozás napja: 2019. augusztus 10. 10.00 óráig

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium,
9022 Győr, Széchenyi tér 8-9

3

Kalandok és Álmok – élménypedagógiai eszközök és módszerek felhasználása a nevelés, oktatás és fejlesztés terén


Célcsoport:

Pedagógusok

Kalandok és Álmok Szakmai Műhely – BMB ’994 Oktatási ésTanácsadó Bt., Budapest
Bányai Sándor ügyvezető
Tel.: +36 30 9823322, e-mail banyai.sandor@kalandokesalmok.hu
érkezés napja, időpontja: 2019. 08. 04., vasárnap
távozás napja, időpontja: 2019. 08. 09, péntek

Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola, Mórahalom

4

Ön- és társismeret fejlesztésének gyakorlata a köznevelési intézményekben

Célcsoport:
Pedagógusok

OKTATÁSI HIVATAL
Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya
Merklné Kálvin Mária főosztályvezető

Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ ,
Galambos Zsuzsanna főosztályvezető
Veszeliné Pénzes Ildikó programkoordinátor
Tel.: +36 70 684 5849, e-mail: veszeline.penzes.ildiko@oh.gov.hu

érkezés napja, időpontja: 2019. 08. 11. vasárnap
távozás napja időpontja: 2019. 08. 16. péntek

 

Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.

5

20 azonnal alkalmazható osztálytermi gyakorlat


Célcsoport:

Általános iskolai és középiskolai tanárok

Innovatív Pedagógiai Műhely Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Pócsmegyer

Mandák Csaba, ügyvezető
Dr. Tratnyek Magdolna, ,
Tel.: +36 30 2518067, e-mail: magdolna.tratnyek@gmail.com

érkezés napja, időpontja: 2019. 08. 11. vasárnap estig
távozás napja: 2019. 08. 16. péntek

Szinbád Hotel
7624 Pécs, Klimó György u. 9.

6

Memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei


Célcsoport:

Pedagógusok

Studio-Didakt Kft, Balatonszárszó
Petkes Csaba ügyvezető
Tel.: +36 30 2703640, e-mail: petkes.csaba@tanulnijo.hu
érkezés napja, időpontja: 2019. 08. 11. vasárnap este
távozás napja: 2019. 08.16. péntek délután

Szinbád Hotel***
8636 Balatonszemes, Árnyas fasor 1.

7

Tehetségsegítő programok tervezése és szervezése


Célcsoport:

Pedagógusok

K+F Stúdió Kft, Debrecen
Dr.Mező Katalin, ügyvezető
Tel.: +36 30 4849779, e-mail: kata.mezo1@gmail.com
érkezés napja, időpontja: 2019. 08. 16. péntek estig
távozás napja, időpontja:2019. 08. 21. szerda ebéd után

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. Kollégium, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.sz.

8

Együttműködésben a családokkal a korai iskolaelhagyás csökkentéséért


Célcsoport:

Általános iskolai tanítók, tanárok

Evangélikus Pedagógiai Szakmai Továbbképző Intézet, Budapest
Majorosné Lazsányi Ágnes igazgató
Dr. Tratnyek Magdolna, pedagógiai szakértő
Tel.: +36 20 2379237, e-mail: tratnyek.magdolna@lutheran.hu
érkezés napja, időpontja: 2019. 08. 18. vasárnap este
távozás napja: 2019. 08. 23. péntek délután

Luther Márton Evangélikus Kollégium, 
Nyíregyháza,
 Iskola út 2.

9

Intézményi innováció, szervezetfejlesztés, változáskezelés, személyiség- és készségfejlesztés

Célcsoport:
Iskolavezetők

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger
Légrádiné Kőházi Tímea igazgató
Hollóné Bódi Katalin szakmai szolgáltatásért felelős igazgatóhelyettes,
06-36/413-654/117; +36-30-3666702
e-mail hollone.bodi.katalin@uni-eszterhazy.hu
érkezés napja, időpontja: 2019. 08. 25. vasárnap estig
távozás napja, időpontja: 2019. 08.30. péntek ebéd után

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, 3300 Eger, Barkóczy u. 5.

 

 

Forrás: rmpsz.ro

Szólj hozzá!

Read previous post:
Ukrajna újabb orosz termékek behozatalát tiltotta meg

Az ukrán kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy újabb termékek behozatalát tiltja meg Oroszországból, konkrétan egyes cementfajták és furnértermékek importját...

Close