Kezdőlap » Agora » Szociális és tanulmányi ösztöndíj-pályázat

Szociális és tanulmányi ösztöndíj-pályázat

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanév I. félévére.

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki

• magyar középiskolát, illetve líceumot/gimnáziumot végzett (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolát, líceumot/gimnáziumot végzett) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe, kivételt képeznek a papnevelő intézetek
• első diplomás képzésben vesz részt;
• szociálisan rászorul a támogatásra;
• az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tanul részképzésen külföldön)

A pályázatra való jelentkezés további általános feltételeit, valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a pályázati felhívás teljes szövege tartalmazza (www.caritas-transcarpathia.com).

A pályázatokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként 2012. szeptember 15-ig: 90202 Beregszász, Pf. 5.

Az alábbi e-mail címen és telefonszámon kaphatnak további felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról, és a csatolandó mellékletekről:

osztondij@caritas-transcarpathia.com

mobil: 8097-36-88-607 a pályázati kiírás időszakában a következő időpontokban (közép-európai idő):

Hétfő: 14.00 – 17.00,
Szerda: 14.00 – 17.00,
Péntek: 14.00 – 17.00
More in katolikus, ösztöndíj, támogatás
Ösztöndíj PhD/DLA képzésre

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami...

Close