Kezdőlap » Címke archívum: hit (oldal 3)

Címke archívum: hit

Összeilleszkedés és összetartozás

biblia 001

„Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek.” (Kol 3,18-21)

Bővebben »

Nyugtalanság kontra hit

biblia 1

A nyugtalanság rányomja a bélyegét a mindennapjainkra. Talán egy ember sincs ma közöttünk, aki ne gondolna arra, hogy merre is halad a „mi kis világunk”.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet: A jó Pásztor

„Melyik ember az közületek, a kinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt? És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén. És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, a mely elveszett vala.” ...

Bővebben »

Vasárnapi üzenet: »Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.«

jezus es vakok

„Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: »Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.« Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s közben azt mondta neki: »Akarom, tisztulj meg!« Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult.”

Bővebben »