Kezdőlap » Címke archívum: hit (oldal 5)

Címke archívum: hit

Vasárnapi üzenet: „Az Úr király örökre” (Zs.10,16)

biblia 1

A mai vasárnapon a katolikus anyaszentegyház Krisztusnak, a világmindenség királyának ünnepét üli. Szentséges Atyánk, XI. Piusz pápa az első világháború után szentévet hirdetett ki az I. niceai zsinat 1600. évfordulója alkalmából, amelynek ez volt a mottója: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!” A szentév végén elrendelte a Krisztus király vasárnapja ünneplését.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet: „Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, Uram, az én Istenem! …” (Jeremiás 31, 18b-20)

biblia1

„Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, Uram, az én Istenem! Mikor elfordultam tőled, megbántam azt, belátva bűnömet a mellemet vertem, szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. – Hát nem drága fiam-e Efraim, és nem kedves gyermekem-e? Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki – így szól az ÚR.” Jeremiás 31, 18b-20

Bővebben »

Vasárnapi üzenet: Krisztusban szeretett testvéreim!

biblia 1

Mai vasárnapunknak az első könyörgésében az egyház a három isteni erény növekedéséért könyörög a Mindenhatóhoz. Azt kérjük, hogy szeressük azt, amit az Úr parancsol nekünk. Ezek után pedig a mai evangéliumban azt halljuk, hogy a farizeusok kérdeznek Jézustól.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet: A dúsgazdag és a szegény Lázár

biblia1

Krisztus többször beszél és tanít a gazdagságról és szegénységről. Ilyen tanítás a dúsgazdag és a szegény Lázár példabeszéde. Jézus minden embert barátjának tekint. A gazdag nem veszi észre a szegényt, csak önmagával törődik. Jézus azonban azonosítja magát a szegénnyel.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet: Istenszülő Szűz Mária oltalmának ünnepe

Krisztusban kedves testvérek! Október 1-jén görögkatolikus egyházunkban Istenszülő Szűz Mária oltalmának ünnepe van. Egyházunk fontosnak tartja, hogy megemlékezzen a boldogságos Szűz Mária életének fontos eseményeiről mint az üdvtörténethez kapcsolódó eseményekről, s azokról az emberekről, akikről biztosan tudja, hogy az Isten országába bejutottak.

Bővebben »

Élet a FRIGY közösségében

A Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet (FRIGY) megalakulása óta számtalan szolgálatban vett részt, szervezett programokat, segítette tagjait ösztöndíjakkal. A gyülekezet keresztyén útmutatást kíván adni a fiataloknak, s elmondható, hogy a református főiskolások életének szerves része lett.

Bővebben »