Kezdőlap » Címke archívum: Isten (oldal 4)

Címke archívum: Isten

Vasárnapi üzenet: „Keresztelő János ezt hirdette: Aki utánam jön, hatalmasabb nálam.”

biblia1

Az Atyához Jézus vezet el bennünket, de előbb Jézushoz kell eljutni, ez pedig nem megy másként, mint emberi vezető által, akit a Lélek közvetítőnek kiválaszt. Ez még akkor is így van, ha valaki közvetlenül a Szentírást olvasva tér meg Jézushoz, hiszen az apostolok és evangélisták, az egyház Szentlelkétől sugallt, de egyben emberi tanúságtételét olvasta.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet: „Jöjjön el a Te Országod”

biblia 1

Máté evangéliuma 6. rész 10. vers és a Heidelbergi káté 123. kérdés-felelete: „Jöjjön el a Te Országod”. Azaz: vezérelj minket úgy a Te Igéddel és Lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd meg és növeljed a Te anyaszentegyházadat. Pusztítsd el az ördög munkáit és minden ellened feltámadt hatalmat, minden gonosz tervekkel egyetemben, melyek a Te szent beszéded ellen gondoltattak ki. ...

Bővebben »

Vasárnapi üzenet: „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya!…” (Zak. 9,9-11)

biblia 001

„Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Kiirtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig.” (Zak. 9,9-11)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet: „Az Úr király örökre” (Zs.10,16)

biblia 1

A mai vasárnapon a katolikus anyaszentegyház Krisztusnak, a világmindenség királyának ünnepét üli. Szentséges Atyánk, XI. Piusz pápa az első világháború után szentévet hirdetett ki az I. niceai zsinat 1600. évfordulója alkalmából, amelynek ez volt a mottója: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!” A szentév végén elrendelte a Krisztus király vasárnapja ünneplését.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet: „Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, Uram, az én Istenem! …” (Jeremiás 31, 18b-20)

biblia1

„Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, Uram, az én Istenem! Mikor elfordultam tőled, megbántam azt, belátva bűnömet a mellemet vertem, szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. – Hát nem drága fiam-e Efraim, és nem kedves gyermekem-e? Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki – így szól az ÚR.” Jeremiás 31, 18b-20

Bővebben »