Kezdőlap » Címke archívum: vasárnapi üzenet (oldal 2)

Címke archívum: vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet

„Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bőven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig és minden tekintetben bőven ellátva készen legyetek minden jótettre. Az Írásban ezt olvassuk: Osztogat, adakozik a szegénynek, és jósága mindvégig megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból ...

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

biblia 001

„Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.” (Péld 16,24)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 6,23 RÚF)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is…” (Jóel 2,12–17)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Áb­ra­hámot, és megszólí­tot­ta: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyet­le­ne­det, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mó­rij­já földjére, és áldozd fel ott égő­ ál­do­za­tul az egyik hegyen, amelyet majd meg­mon­dok neked!” (1Mózes 22:1–2. verse)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Szolgálatba álltak a papok és a léviták. Ezek vigyáztak az istentisztelet rendjére és a tisztaság rendjére…” (Neh 12,45)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„…Áldozának azon napon nagy áldozatokkal, és vigadának, mert az Isten megvidámítá őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és gyermekek is vigadának; és Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott.” (Neh 12,43 Károli)

Bővebben »