Kezdőlap » Címke archívum: vasárnapi üzenet (oldal 2)

Címke archívum: vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet

„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 6,23 RÚF)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is…” (Jóel 2,12–17)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Áb­ra­hámot, és megszólí­tot­ta: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyet­le­ne­det, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mó­rij­já földjére, és áldozd fel ott égő­ ál­do­za­tul az egyik hegyen, amelyet majd meg­mon­dok neked!” (1Mózes 22:1–2. verse)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Szolgálatba álltak a papok és a léviták. Ezek vigyáztak az istentisztelet rendjére és a tisztaság rendjére…” (Neh 12,45)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„…Áldozának azon napon nagy áldozatokkal, és vigadának, mert az Isten megvidámítá őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és gyermekek is vigadának; és Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott.” (Neh 12,43 Károli)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

Dán 3,1-33 Nabukonodozor önzése mutatkozik meg a történetben. Csak válogatva hallgatta az igehirdetést.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. (János 20,19–20)

Bővebben »