Kezdőlap » Címke archívum: vasárnapi üzenet (oldal 7)

Címke archívum: vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet

„Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia… Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” (Zsid 4: 14a; 16)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

A magyarság és a magyar kereszténység szempontjából augusztus Szent István királyunk emlékünnepe kapcsán az államalapítás hónapja.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének” (Mt. 18,35)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál!” (Lk 12,42–43)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28, 19–20) A hit a személynek sajátos tette, amely őt elkötelezi, amellyel minden bizalmát, hitét egy másik személy tanúságába-tanúskodásába veti. Amikor az ...

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Nekünk – míg nappal van – annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.” János 9, 4.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

Életünk számunkra egyfajta összevisszaságnak tűnik, amelyben mindenki saját dolgával van elfoglalva.

Bővebben »