Kezdőlap » Kalendárium » 2017. március 18., szombat
Berki Krisztián

2017. március 18., szombat

Névnap

Sándor –1. görög-olasz-német eredetű; jelentése: az embereket vagy az emberek ellen oltalmazó 2. török eredetű; jelentése: akarat. Ede – az Edvárd német rövidüléséből önállósult.

Idézet

„Lejátszani csak azt a kottát tudod, melyet magaddal hoztál. Sok mindent variálhatsz. Elronthatod. Rosszul játszhatod. Szépen játszhatod. Rögtönözhetsz. Szólamokat megváltoztathatsz benne; oda is vághatod a hegedűdet, hogy darabokra törjön, (…) – de a Nagy Kottádtól nem térhetsz el lényegesen. Elronthatod az életedet, és kihozhatsz belőle gyönyörűséget is: de akár csúnyán, akár szépen, sőt csodálatosan játszod: a TE DALOD SZÓL!”

Müller Péter

NÉPI KALENDÁRIUM:

Március 18., 19., 20-án három egymástól elválaszthatatlan jeles nap követi egymást: Sándor, József és Benedek napja. A három naphoz számos időjárással, természettel kapcsolatos megfigyelés fűződik.

Az egész magyar nyelvterületen közismert időjárási regula: „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!”

Nem feledkezhetünk meg az e napi névnapköszöntőkről sem: „Isten éltessen sokáig, míg a füled nem ér bokáig.”

Forrás: Magyar néprajz VII., Akadémia Kiadó, Budapest, 1990.

 EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Perényi Zsigmond, báró (Pest, 1870. nov. 25. – Bp., 1946. márc. 18.) Politikus, miniszter, koronaőr. Tanulmányai befejezése után 1896-tól a nagyszőlősi kerület országgyűlési képviselője volt. 1903-tól Máramaros megye főispánja, 1913-tól 1917-ig a Tisza-kormány belügyi államtitkára.

A Tanácsköztársaság idején a hazafias érzelmű munkásság megszervezésével megpróbálta megdönteni Kun Béla uralmát, amiért elfogták és bíróság elé állították, de 1919 augusztusában kiszabadult. 1919. augusztus 15-től szeptember 11-ig a belügyi tárcát vezette.

1920-tól a Magyar Nemzeti Szövetség országos elnöke. 1927-től 1933-ig a komáromi, majd a szepsi kerület országgyűlési képviselője.

1933-ban koronaőrré választották. 1939-ben Kárpátalja kormányzói biztosa lett. Igyekezett enyhíteni a rutén nép nyomorán. A ruszin autonómia kérdését korainak tartotta, ezért nem Bródy Andrást, hanem Ilniczky Sándort választotta maga mellé főtanácsadónak.

A II. világháború kitörésekor segítette a menekülő lengyeleket.

1940. július 23-án Teleki Pál miniszterelnök a parlament elé terjesztette a Kárpátaljai Vajdaságról és annak önkormányzatáról szóló törvényjavaslatot. 1940 szeptemberében Perényi maga kérte felmentését a kormányzói biztosi tisztségből. Lemondását a kormányzó elfogadta, és a főrendiház elnökévé nevezte ki.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

 MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

–          Pécsi Sándor Kossuth-díjas színész (1922) pályája Miskolcon indult. A Madách Színház tagjaként az érzelmek gazdagsága, a teljes átélés és a feladattól függően az indulat vagy az áradó derű jellemezte játékát.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

MIT TEGYÜNK KRÍZISBEN? (2)

„Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel.” (Apostolok cselekedetei 27:19)

Ne dobd el, ami fontos! A dolgok cseppet sem javultak Pál apostol Róma felé tartó utazásán. „A vihar hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerélését dobálták ki saját kezükkel.” (ApCsel 27:18-19 RÚF). Figyeld meg, mit dobtak ki: a) a rakományt – ami fontos és értékes; b) a hajó felszerélését – pont, ami stabilizálhatta volna őket; c) az élelmet – amire pedig szükség lett volna a létfenntartáshoz; d) magukat – végül mindannyian kiugrottak, és megpróbálták úszva elérni a partot. Amikor krízishelyzetbe kerülünk, kísértésbe esünk eldobni azokat a dolgokat, melyekre a legnagyobb szükségünk van, melyek fontosak számunkra, olyan értékeket, melyekhez jobb időkben ragaszkodunk. Ha nyomás alatt vagyunk, mindettől meg akarunk szabadulni. Kényszeresen cselekszünk. Feladjuk álmainkat. Elmenekülünk kapcsolatainkból. Eldobjuk a gyermekkorunkban tanult fontos alapelveket. Józsué azt mondta Izráel fiainak: „Ragaszkodjatok viszont Istenetekhez, az Úrhoz, ahogyan a mai napig tettétek!” (Józsué 23:8). Ahelyett, hogy kételkednél Isten ígéretében, állj rá még szilárdabban! Ahelyett, hogy lemondanál életedre vonatkozó tervéről és kitűzött céljáról, kapaszkodj bele szorosabban! „Etért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Korinthus 15:58). „Akármi történik is, a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek” (Filippi 1:27 NIV). Így élheted túl – sőt, gyarapodhatsz a krízisben.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

(Kürillosz) 315-ben született Jeruzsálemben, vagy annak környékén keresztény szülőktől. Szüleiről, ifjúságáról nem igen tudunk, de ékesszólása alapos iskolai képzésre mutat. Kora ifjúságától buzgón tanulmányozta a Szentírást. 343-ban pappá szentelték, hamarosan kiváló szónok hírében állt.

348-ban Jeruzsálem püspöke lett. Püspöksége alatt Juliánus császár, a hitehagyott, sikertelenül akarta újjáépíteni a jeruzsálemi (zsidó) templomot a kereszténység megszüntetése érdekében. Az ariánusok elleni küzdelme miatt háromszor is száműzték. A koncepciós per nem az arianizmus miatt küldte száműzetésbe, hanem a püspökség vagyonának tékozlása címén, ugyanis az éhínségben szenvedők ínségének enyhítésére adott el egy sor általa feleslegesnek ítélt holmit. 35 éves püspökségéből 16 évet töltött száműzetésben. 381-ben részt vett a II. konstantinápolyi zsinaton.

lelkipásztori buzgóságát. Ezekben már rendszerezte a katolikus hittételeket. Beszédeit, tanítását hallgatói jegyezték le, innen ismerjük őket.

Harcos hitvédő volt, keményen küzdött a hit igazságainak védelmében. Az emberek megtérítésében a nagyfokú megértés irányította. Sokat szenvedett, ezért mások szenvedését is meg tudta érteni.

Az 5. századból származó jeruzsálemi hagyomány szerint 386. március 18-án halt meg. 1893-ban XIII. Leó pápa egyháztanítóvá nyilvánította.

Szólj hozzá!

Read previous post:
Nyelvtörvényügy: első olvasatban elfogadták a tv-műsorok nyelvére vonatkozó tervezetet

A Legfelsőbb Tanács március 16-án első olvasatban elfogadta az 5313. számú törvénytervezetet, melynek értelmében az ukrajnai tévécsatornák adásai legalább 75...

Close