Kezdőlap » Kalendárium » 2017. október 18, szerda
Jean-Claude Van Damme

2017. október 18, szerda

Névnap

Lukács – latin eredetű; jelentése: Luciana tartományból való férfi.

Idézet

Ha feláldozzuk a boldogságot a biztonságért, megkapjuk – de a boldogságunkkal fizetünk érte.

Richard Bach

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Basilovits János Joanitz ( (Hlistye, 1742. június 6. – Munkács, 1821. október 18.) Bazilitarendi szerzetes, a Munkács melletti Csernek-hegyi kolostor főnöke. Szegény sorsú szülőktől származott, iskoláit Ungváron és Kassán a jezsuitáknál végezte, majd belépett a bazilita rendbe. 38 éven keresztül volt a rendház főnöke. Szinte egész életét a monostorban élte le, amelynek történetét latin nyelvű munkájában örökítette meg.  A keleti egyház szertartásainak magyarázatát tartalmazó műveit ószláv nyelven írta. A „ruszin Hérodotoszként” emlegették. Művében a munkácsi monostor, illetve a püspökség sokat vitatott jogait igyekezett megvédeni, bizonyítani.  A hamis Korjatovics-legenda ébrentartásával és a ruszinok őshonosságának hangoztatásával megalapozta a ruszin nemzeti tudatot.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

 

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Dugonics András író, költő (1740) iskoladrámái a magyar barokk dráma utolsó korszakát, a hivatalos színházhoz vezető utat képviselik.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

NE PAZAROLD AZ ÉLETEDET BÁNKÓDÁSRA!

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!” (Jeremiás siralma 3:22-23)

Folyton bánkódsz az elpazarolt idő, az elvesztegetett lehetőségek, az elkövetett bűnök vagy a tönkrement kapcsolatok miatt? A késő bánat időpazarlás, hanem okulsz belőle, és nem szűkül az eltökéltséged arra, hogy legközelebb jobban csinálod. Márpedig amíg lélegzel, addig mindig lesz legközelebb. A Biblia azt írja Istenről, hogy nagy az ő hűsége, és irgalma minden reggel megújul. Mihez kezdj akkor a bánkódással? Három dolgot kell tenned: 1) Emlékezz vissza! Állj meg, és gondold végig azokat a tetteidet, gondolataidat és érzéseidet, melyek ahhoz vezettek, hogy megtedd, mit tettél. Készíts őszinte leltárt hibáidról! Ismerd el őket! A mentegetőzés nem hoz megoldást. Ádám elbújt a bokrok közé, amikor Isten szembesítette őt bűnével. Amikor Dávidot szembesítette, ő elismerte: „Vétkeztem az Úr ellen!” Kövesd Dávid példáját! 2) Bánd meg! A Biblia azt mondja, hogy „az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre” („Korinthus 7:10). Amikor azon veszed észre magad, hogy újra meg újra elköveted ugyanazt a bűnt, akkor egy üres „Fáradt vagyok, lenyugszom….” fajtájú ima nem segít rajtad. A bűn sérti Istent, árt neked, és fájdalmat okoz másoknak. A bűnbánat lényege, hogy eljuss odáig, hogy gyűlöld a bűnt, és elhatározd, hogy megtagadod és elhagyod azt. 3) Összpontosíts arra amire kell! A Biblia egyik középpontú témája a feltámadás. E  z azt jelenti, hogy neked is új életed lehet. Isten azt mondta Igéjében: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, en a múltatokon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!” (Ézsiás 43:18-19). Ez egy új nap, egy lehetőség arra, hogy rendbe szedd az életedet, és továbblépj nagyszerű dolgok felé. Ne pazarold arra, hogy a múlton bánkódsz!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szent Lukács evangélista

Lukács, a szeretett orvos, Pál kísérője, aki mindennek utána járt, és így írta meg evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit. Megtapasztalta, amit mi is megtapasztalhatunk, hogy az Úr erőt önt belénk. Bátran járhatunk az Ő útján. SZENT LUKÁCS Euzébiusz ókeresztény író szerint a szíriai Antiochiából származik pogány görög nemzetiségű családból. Orvos volt, de széleskörű irodalmi műveltséggel is rendelkezett, ami egy kicsit a tanultságával járt együtt. Egész életén keresztül nőtlen maradt. Körülbelül 40 körül tért meg, nem az első keresztények közt, mert az első keresztények (akik Szent István diakónus vértanúsága után menekültek el) csak a zsidók közt hirdették az evangéliumot. Később jöttek más keresztények Ciprusból, Cirenéből. Ezek már a görögökhöz is szóltak. Tíz évvel később Lukácsot már Szent Pál kíséretében találjuk. Tanítvány, barát és munkatárs volt, talán még háziorvos is.  Szerénysége miatt önmagáról nem beszél írásaiban, legalábbis nem nyíltan. Troaszban csatlakozott Szent Pálhoz, annak második missziós útjához. Egész Filippi városáig vele tartott. Valószínűleg itt maradhatott Filippiben 52 körül, hogy a fiatal egyházközséget segítse. Amikor Pál 57-ben ismét meglátogatta Filippit, Lukács megint csatlakozott hozzá, elkísérte egészen Jeruzsálemig. Itt, Jeruzsálemben Pált letartóztatták, és Cezareába vitték. Lehetséges, hogy Lukács ekkor is vele volt, de amikor az Apostolt Rómába szállították, Lukács oda is elkísérte.  Római tartózkodása alatt írta meg evangéliumát, egy előkelő ismerősének, Teofilnak ajánlva. Az evangélium megírásához mindennek alaposan utánajárt, ezért nagyon sok olyan eseményt és részletet is leír, ami máshol nem található (Angyali Üdvözlet, Mária Erzsébetnél, a gyermek Jézus, az irgalmas szamaritánus, a hamis sáfár, a gazdag ember és Lázár, a farizeus és vámos imája, a vérrel verítékezés, a tékozló fiú, stb., stb.). Ezek az értékes részek megmutatják Szent Lukács csodálatos lelki tulajdonságait. Ott volt Rómában 60 körül Szent Pál kiszabadulásakor is. Ekkorra már megírta második nagy művét is, az Apostolok Cselekedeteit. Ebből ismerjük a születő Egyház életét Pál kiszabadulásáig. Ezt a könyvet is Teofilnak ajánlotta, ezt is elsősorban a pogányságból megtért keresztényeknek szánta. Pált nem kísérte el a spanyol útjára, valószínűleg fontos megbízatással kellett elutaznia Rómából. Pál második fogsága idején is az Apostollal volt, ezt Pál örömmel írja Timóteusnak. A vesztőhelyre is elkísérte Lukács. Bizonyos, hogy a hűséges munkatárs jelenléte még nagyobb erőt adott Pálnak nehéz helyzetében.  Élete további alakulásáról nem sokat tudunk. Sokféle hagyomány van róla. Valószínűleg Délgörögországba ment, Achájába. Ott püspök volt élete végéig. Valószínűleg Patarában szenvedett vértanúhalált, ~70. Teste sokáig Tébében nyugodott, 357-ben vitték maradványait Konstantinápolyba. Lukács az orvosok védőszentje, de a festők is védőszentjüknek tisztelik. Van egy 6. századból származó hagyomány, amely Lukácsot mint festőt említi. Eszerint a Szűz Anyát állítólag megfestette volna. Rómában, de Czstochowában a pálosoknál is mutatnak Lukácsnak tulajdonított Mária-képet. A legenda alapja Lukács nagyon finoman megrajzolt Mária-képe.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Beregszászi előadó a Közép-Európai Civil Konferencián

2017. október 12-án kezdődött a Közép-Európai Civil Konferencia Kecskeméten.

Close