Kezdőlap » Kalendárium » 2018. október 15., hétfő
Rudolf Péter

2018. október 15., hétfő

Névnap

Teréz – görög eredetű; jelentése: hőség, forróság, nyár, aratás, szüret; vadászni.

Idézet

“Amikor egy világ összedől, a sors a lét vagy nemlét kérdését tárja a nemzet elé. Erre a kérdésre tisztán és világosan kell felelni. Akarunk-e élni s hogyan, milyen legyen az a világ, amelyet építeni akarunk? Kitérni a válasz elől vagy halogatni a feleletet nem lehet, mert ez egyértelmű volna az életről való lemondással.”

Szent-Györgyi Albert

NÉPI KALENDÁRIUM:

Teréz napja sokfelé volt szüretkezdő nap. Egerben Teréz-szedés a neve. Teréz napját a Balaton vidékén, Baranyában is szüretkezdő napként tartották számon. A Bánátban, Bácskában asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak, kenyeret sem süthettek.

Magyar Néprajz VII.

 EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Krüzselyi Erzsébet (Máramarossziget, 1875. március 21. – Szatmárhegy, 1953. október 15.) Költőnő. A család Sárospatakon élt, amikor a nyolcéves kislány hallóidegei bénulása következtében teljesen megsüketült. Látása is korán meggyöngült, úgyhogy a külvilágot csak „örök csenddel ködön át” érzékelte. 1889-ben visszaköltöztek Máramarosszigetre. Édesapja irányította tanulmányait, az ő hatására kezdett írogatni.  Költeményeit, tárcáit, elbeszéléseit a Máramarosi Híradó, a Máramarosi Lapok, a Bereg és az Ugocsa közölte. 1897-ben jelent meg első verseskötete. Nagy hatással volt rá Tompa Mihály költészete. Újabb versek című kötetéhez Szabolcska Mihály írt előszót. Versei elolvasása után Gárdonyi Géza levélben „édes kis csalogánynak” nevezte. Az 1920-as években az újabb erdélyi líra (Reményik, Áprily) újabb lendületet adott költészetének. Egyes írásai Viski Böske néven láttak napvilágot.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Fábri Zoltán színházi és filmrendező (1917) születése, kétszeres Kossuth-díjas

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

VEDD FEL AZ ÚJ RUHÁDAT!

„Öltsétek fel az új embert.” (Efezus 4:24)

Ha elmédben helytelen gondolatokat dédelgetsz, akkor megkísérthet, hogy így mentegesd magad: „Ugyan, mit árthat?” Sokkal többet, mint gondolod! Azzá válsz, amin gondolkodsz. A Biblia azt mondja: „vessétek le a régi élet szerint való óembert… öltsétek fel az új embert” (Efezus 4:22-24). Talán nem akarod elismerni, hogy még mindig hordasz néhányat azok közül a „régi ruhák” (viselkedésminták, kedvtelések és szokások) közül, de az igazság az, hogy nem tudod felvenni az új ruhádat, amíg le nem veszed ezeket a régieket. Nem tarthatod meg a régi holmikat a szekrényben sem, rossz időkre tartogatva őket, és nem hagyhatod szerteszét a padlón sem, hogy valaki beléjük botoljon. Meg kell szabadulnod tőlük. „Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat… a nap ne menjen le haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre… ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét… Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Efezus 4:22-32). A mai üzenet tehát számodra ez: ideje levenned a régi ruháidat és felvenned az újat!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Avilai Nagy Szent Teréz szűz és egyháztanító

A mély Istenkapcsolatból fakadó misztika és a mindennapi élet gyakorlata jól megfértek Teréz életében. Igaz lelkülettel követte Jézust, és bíztatott másokat is Jézus követésére.
Avilában, Spanyolországban született 1515. március 28-án, tizenegyedik gyermekként. Édesapja Cepeda Sanchez Alfonz jómódú, vallásos kereskedő ember volt, édesanyja Ahumada Beatrix igen jámbor asszony volt. Teréz korán megtanult imádkozni, hitéért lelkesedni és nagyon korán elkezdett olvasni. Tudásvágyát nehezen lehetett kielégíteni. Kedvenc olvasmánya a szentek élete volt. Gyermekes lelkesedéssel előbb vértanú, majd remete szeretett volna lenni.
Ezután lovagregényeket próbált írni, majd szépségével kezdett túl sokat foglalkozni.
Tizenhat éves korában már a hivatását is elvesztette, már nem gondolt apácaságra. Vidám társasági életet élt. Ekkor édesapja ágostonos apácákra bízta nevelését. Itt újra magára talált. Betegen hazakerült. Felgyógyulva titokban elhagyta otthonát és 1533. november 2-án apja beleegyezését is megszerezve karmelita apáca lett. Rendi neve: “A Jézusról nevezett Teréz”.
Sokat betegeskedett, egy alkalommal napokig tetszhalott is volt már, majdnem élve eltemették, de magához térve és feljavulva egyre nagyobb lett életszentsége. Egyre többször jelentkezett életében a szemlélődő imádság kegyelme. Sokat szenvedett a gyanúsítások, megnemértések, értetlenségek miatt. Magával szemben is bizalmatlan volt, hátha nem Istentől vannak adományai. Tudós és szent emberek megnyugtatták, de figyelmeztették is a kegyelmekkel járó szent elkötelezettségre is. Gyóntatója parancsára kezdte leírni lelki élményeit.
Már életében szentként kezdték tisztelni, de a féltékenység sokakat ellene fordított. Látomásban az Úr parancsot adott neki, hogy elvonultabb élettel folytassa lelki útját. 1562. augusztus 24-én Avilában 12 társával megalapították a Szent József-kolostort. Itt az eredeti karmelita szabály szerint éltek, “sarutlanok” lettek. Keresztes Szent Jánossal sikeresen reformálta meg rendjüket, az eredeti szigorú szabályok szellemében. Sok rendházat alapított, kiterjedt levelezést folytatott.
Sokan kívánták látni, vele találkozni. Amikor Alba hercegi családja hívta, hogy jelenlétével segítséget adjon, Teréz sietett Albába, de már csak nagybetegen ért oda. Megmondta halála pontos idejét, de alázatosan vállalta az orvosi vizsgálatok és kezelések gyötrelmeit. 1582. október 4-én halt meg, azon a napon, amelyen XIII. Gergely pápa naptárreformja megkezdődött, ezért ünnepeljük október 15-én (mert 4-én a naptárreform miatt 15-ét írtak!). Holtteste épségben maradt, Albában őrzik, a tiszteletére emelt gyönyörű bazilikában. 1614-ben boldoggá avatták, 1622-ben pedig XV. Gergely pápa szentté avatta. VI. Pál pápa 1970-ben egyháztanítói címet adott neki. Spanyolország második védőszentje. Jelmondata volt: “Szenvedni vagy meghalni!”
Példája:
Gyengén, betegen is erős az erős! 

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
A KMKSZ Választmányának Nyilatkozata

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felháborítónak tartja és mélységesen elítéli azt a mesterséges magyarellenes hangulatkeltést, mely az utóbbi hetekben odáig...

Close