Kezdőlap » Kalendárium » 2018. szeptember 27., csütörtök
Görög Zita

2018. szeptember 27., csütörtök

Névnap

Adalbert germán eredetű; jelentése: nemes fény; fénylő nemesség.

Döme – a Dömötör rövidült formájának kicsinyítőképzős származéka.

Idézet

„Ha fáj a szíved, ha megbántottak, a sérelmed, a bűnt írd homokba, így azt könnyen elfújja az irgalom szele. (…) Ha pedig jót tesz veled valaki, azt vésd kőbe, hogy emlékezetedben örökké megmaradjon!”

Böjte Csaba

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Roskovics Ignác (Szalók, 1854. szeptember 28. – Bp., 1915. november 29.) Festőművész, „Kárpátalja Tiepolója”. Zemplén megyében született görög katolikus papcsaládban. A gimnázium két osztályát Ungváron végezte, de súlyosan megbetegedett, tífuszt kapott, és hallása meggyengült. Egy ideig otthon tanulgatott és rajzolgatott apja irányítása mellett. Később Bilkére került Vidra Ferdinánd festőművész keze alá. Innen került a budapesti mintarajziskolába, majd Münchenbe és Rómába, ahol az egyházi művészetet tanulmányozta.

1885-ben a Pici piros alma című képéért a Képzőművészeti Társulat nagydíjhát nyerte el. 1900-ban kis állami aranyéremmel jutalmazták. Derűs hangulatú életképeket és vallásos kompozíciókat festett realista stílusban. Ismertebb képei: Kóstolja meg, édes; Hátha innánk; Acél, kova, tapló; Nepomuki Szent János.  1888-ban festette a szinnai templom freskóit. Falképei vannak a radnai, a józsefvárosi, a kecskeméti és az eperjesi templomban. Ő festette az Ugocsa megyei Veresmart község görög katolikus templomának falképeit is.  Illusztrációkat készített Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című kiadvány  Ung vármegyét és a ruténeket bemutató fejezeteihez.

1918-ban képeiből a Műcsarnok hagyatéki kiállítást rendezett. Cikkei jelentek meg a Magyar Szemlében és a Vasárnapi Újságban.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

 MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

–          Megnyílik a Budapesti Operaház, Ybl Miklós alkotása (1884)

–          Kisfaludy Sándor (1772) költő születése

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

IMÁDSÁG BÉKESSÉGÉRT

„Megőrzöd teljes békében.” (Ézsaiás 26:3)

Uram, a te Igéd azt mondja, hogy „akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik” (Ézsaiás 26:3). Igédben azt olvassuk: „Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel” (Zsoltárok 29:11). Igéd azt mondja: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” (János 14:27). Igéd arra tanít, hogy: „Istenbékessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban” (Filippi 4:7). Ma szükségem van erre a minden értelmet meghaladó békességre, mely megnyugtatja idegeimet és lecsendesíti gondolataimat. Ahelyett, hogy félelmeimre és aggodalmaimra gondolnék, segíts, hogy a te jóságodra, hűségedre, gyógyító hatalmadra, túláradó forrásaidra és megbocsátó szívedre összpontosítsak. Költözz belém, és tölts be békességeddel. Mutasd meg, mi rabolja el a lelki nyugalmamat. Igazán tudni akarom, Atyám, hogy pontosan tudjam mit kell megvallanom, mit kell megtennem, és min kell változtatnom. Megnyílok most előtted. Tanítsd meg nekem a tartós békesség titkát. Megköszönök neked mindent, ami elsegít arra, hogy enyém lehessen a békesség, melyet te olya nagylelkűen kínálsz. Igéd azt mondja: „Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben” (Kolossé 3:15). Ma azt kérem, hogy ne a félelmeim s aggodalmaim uralkodjanak bennem, hanem a te békességed. Ezért most átadom neked minden gondomat, és bízom abban, hogy te elrendezed azokat az én javamra és a te dicsőségedre. Jézus nevében imádkozom. Ámen.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Páli Szent Vince áldozópap

Vince Franciaországban, Aquitániában született 1581. április 24-én. Szülei falusi földművesek voltak. Szülei tanult emberré kívánták nevelni, a közeli Dax városkába a ferencesekhez küldték iskolába. Atyja (ökreit eladva) egyetemi tanulmányait is biztosította, a spanyol Saragossába, majd Toulouse egyetemére járt. Hivatást érzett, egyházjogot és teológiát tanult. 1600. szeptember 23-án pappá szentelték, 1605-ben pedig egy jámbor özvegytől jelentős összeget örökölt.

Romantikus, egyesek szerint kétségbe vonható epizód volt, hogy állítólag török martalócok egy tengeri hajóútján elfogták és rabszolgának eladták. Algíriában ura feleségét, majd urát is megtérítette. Ura Avignonban keresztelkedett meg és Rómában irgalmasrendi szerzetes lett. Ezután Vince Párizsba utazott, kórházakat látogatott, papi társaságokat keresett fel. Plébános lett.

1625-ben egy alapítvány segítségével megalapított egy missziós társulatot, a lazaristákat, ennek célja a papság helyes nevelése és a szegények segítése. Sokféle intézmény alakult ki körülötte, ezeket Párizsból irányította. Foglalkoztak a szegényekkel, betegekkel, gályarabokkal és a papi elmélyüléssel. életre hívta a papi rekollekciókat. Híveit Isten szeretetére igyekezett vezetni. Megszervezte Marillac Szent Lujzával a ‘Szeretet leányai’ (Irgalmas Nővérek) társulatát.

Párizsban, 1660. szeptember 27-én halt meg Párizsban. Derűs arcát üvegfedél alatt, rendje központi templomában (rue de Sevres) láthatjuk. 1729. augusztusában boldoggá, 1737. júniusában pedig szentté avatták. 1885-ben XIII. Leó pápa őt nevezte meg a modern szeretet-művek intézményeinek alapítójának és pártfogójának.

Példája:

Derüsen és lankadatlanul végezd minden munkádat!

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Román ifjúsági szervezetek is tiltakoznak a román nyelv oktatására vonatkozó törvénymódosítás ellen

Románia Ifjúsági Tanácsa (CTR) és a romániai Országos Diáktanács (CNE) is tiltakozott szerdán amiatt, hogy a román oktatási minisztérium kezdeményezésére...

Close