Kezdőlap » Kalendárium » 2019. április 8., hétfő
Margaret Thatcher

2019. április 8., hétfő

Névnap

Dénes – görög eredetű; jelentése: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istenének ajánlott.

Valter – német eredetű; jelentése: uralkodó sereg.

Idézet

Bármit veszítesz, helyette nyersz valami mást.

Ralph Waldo Emerson

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Bémer László, bezdédi és kisbákai (Kisbáka, 1784. április 8. – Ungvár, 1862. november 4.) Római katolikus püspök. Diákéveinek nagy részét Ungváron töltötte. Előbb egri kanonok, a hétszemélyes tábla ülnöke, 1843-ban nagyváradi püspök. A szabadságharc idején Kossuth oldalára állt, részt vett az 1849-es országgyűlés néhány ülésén, körlevélben tudatta a függetlenségi nyilatkozatot, és a szószékről buzdította híveit a szabadságharcban való részvételre. Emiatt 1849. december 24-én elfogták, Pestre szállították az Újépületbe. 1850. február 9-én lemondott a püspökségről. A haditörvényszék március elején felségsértés miatt akasztásra, majd kegyelem útján húsz évi várfogságra ítélte. A király elengedte a fogságot olyan feltétellel, ha valamelyik ausztriai kolostorba vonul. 1850-ben Maria-Enzersdorfba ment, majd öt év múlva engedélyt kapott, hogy visszatérjen hazájába. Ettől kezdve Pesten, Sátoraljaújhelyen, Perlenyiken tartózkodott.

1862-ben Ungvárra költözött unokahúgához, báró Reviczky Amáliához, aki őt haláláig gondozta. A nagyváradi székesegyházban temették el.

1927-ben azt a házat (Szobránc u. 27.), amelyben meghalt Ungváron, emléktáblával jelölte meg a Laudon család. A táblát később lemeszelték, csak 1991-ben állították ismét helyre.

Forrás: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Vörösmarty Mihály megírja Szózat című költeményét (1836). A költő fontosabb művei: Zalán futása, Árpád ébredése, Czillei és a Hunyadiak, Csongor és Tünde.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

ISTEN KIVÁLASZTOTTJA (4)

„Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.”
(János 15:16)

Isten különleges, egyedi módon tervezett meg, hogy megfelelj a neked rendelt feladatnak. Ő jelölte ki életed irányát. Ő tartott meg a nehéz időkben, amelyekről azt hitted, nem éled túl. Ő tolt meg, amikor kifogyott belőled az üzemanyag. „Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja.” (Zsoltárok 37:23-24). Isten azt akarja, hogy győzz. „Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak…” (Ézsaiás 54:17). Ez azt jelenti, hogy minden ellened irányuló támadás meghiúsul. De Isten választottjának lenni nem azt jelenti, hogy mehetsz a saját fejed után.  Pál azt mondja: „Maradjunk a bűnben, hogy megnöveledjék a kegyelem? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk benne?” (Róma 6:1-2). Ha tudod, hogy Isten választottja vagy a Krisztusban, akkor a helyzeted biztos, még ha az állapotod épp nem is a legjobb. Ugyanezért enged Isten megpróbáltatásokat és kísértéseket. Tudja, hogy ez kell ahhoz, hogy továbbra is rá támaszkodj, és ez segít, hogy erős gyökeret növessz. Az első dolog, amit Isten az embernek mondott, hogy legyen gyümölcsöző az élete: „szaporodjatok, sokasodjatok” (1Mózes 1:28). Azt akarja, hogy te is termékeny és sikeres légy életed minden területén. Jézus azt mondta: „úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot” (Lukács 12:32), hogy élvezhessük Isten országának kiváltságait. Ha ez a tudat elhatol lelked mélyére, az megváltoztatja az életedet!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szólj hozzá!

Read previous post:
Régi idők nagyböjti gondolatai: 33. nap

Hock János tanítása 1894-ből.

Close