Kezdőlap » Kalendárium » 2019. augusztus 26., hétfő
Kalkuttai Szent Teréz anya

2019. augusztus 26., hétfő

Névnap

Izsó – 1. az Ézsau alakváltozata;

  1. a József régi Izsóf változatának rövidülése;
  2. az Izsák becézője.

Tália – görög eredetű; jelentése: a színjátszás istennőjének nevéből.

Idézet

„Nem a halál az, amitől az embernek félnie kellene, hanem az, hogy soha nem kezd el élni.”

Marcus Aurelius

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Firczák Gyula (Horlyó, Ung vármegye, 1836. augusztus 26. – Ungvár, 1912. június 1.). Munkácsi görög katolikus püspök. Elemi iskoláit Munkácson, a gimnáziumot Ungváron, Szatmáron és Kassán végezte. Popovics püspök Bécsbe küldte a Szent Borbála szemináriumba, ahol 1860-ig tanult. 1861-ben szentelték pappá.  Ebben az évben lett az ungvári királyi püspöki líceum tanára is. Az iskolai szünidőkben beutazta Európát. Tökéletesen beszélt franciául és németül, jártas volt a zenében, zongoraművészként is elismerték. 1871-ben címzetes, öt év múlva aktív kanonokká nevezték ki. 1875-től az ungvári papnevelő intézet rektora, 1883-tól főigazgatója. 1886-ban nagypréposti címet kapott. 1887-ben a szabadelvű párt programjával országgyűlési képviselőnek választották, s mint ilyen, a közoktatásügyi bizottság elnöke lett. 1891-től a munkácsi görög katolikus egyházmegye püspöke. Felszentelésére 1892. április 10-én került sor az eperjesi székesegyházban. Püspöki székfoglalásakor 10 ezer koronát adományozott jótékony célokra.

1900-ban Ungváron görög katolikus tanítóképzőt alapított, az unitus középiskolásoknak internátust létesített.  Felújította az ungvári püspöki palotát. Egész életében a rutének lelki, szellemi és anyagi felemelkedésén fáradozott. Híres szónok volt, beszédei eseményszámba mentek, akár a szószéken, akár a Parlamentben hangzottak el.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Bulla Elma színésznő ezen a napon született 1913-ban. Kossuth-díjas.

– A müncheni olimpia megnyitása (1972). Versenyzőink hat számban diadalmaskodtak

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

MEGÉRTENI ISTEN AKARATÁT (1)

„Értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Efezus 5:17)

Ha tudod, hogy a helyeden vagy, és Isten akarata megvalósul az életedben, az békességet ad a kedvezőtlen körülmények között is. Bármikor bátran Istenhez mersz fordulni tudva, hogy ő gondoskodni fog rólad, bármire is van szükséged. Azt kérdezed, honnan tudhatod, hogy Isten akaratában jársz? Ehhez két dolog kell, és mindkettő világosan ott áll a Bibliában. 1) Keresztyénnek kell lenned. Pál azt mondja: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róma 8:14). Csak akkor él benned az Isten Lelke, ha hiszel Krisztusban. Erre a belső segítségre szükséged van, ha teljesíteni akarod Isten akaratát, élvezni akarod áldásait. 2) Bölcsen kell viselkedned. „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Efezus 5:15-17). Jonathan Edwards, a híres teológus és prédikátor, 1716-ban tizenhárom évesen kezdte meg tanulmányait a Yale Egyetemen, és tizenhét évesen diplomázott osztályelsőként. Húszéves korában eltökélte, hogy: „soha nem vesztegetek el egyetlen pillanatot sem, hanem a leghasznosabb módon igyekszem eltölteni.” Huszonhat éves korára az egyik legnagyobb kongregacionalista gyülekezet lelkipásztora lett Massachusettsben. És amikor Isten úgy határozott, hogy meglátogatja New Englandet a „Nagy Ébredés” idején, akkor Jonathan Edwardsot választotta, mert ő felkészült és tettre kész volt. Isten akaratának teljesítéséhez az kell, hogy érzékenyek maradjunk a Szentlélek szólítására, és folyamatos készenléti állapotban éljünk. Nos, te hogy állsz ezzel?

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szólj hozzá!

Read previous post:
A brit kormányfő szerint bizonytalan, hogy lesz-e kilépési megállapodás

Bizonytalannak nevezte a brit kormányfő, hogy lesz-e megállapodás az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnéséről.

Close