Kezdőlap » Kalendárium » 2019. december 11., szerda
Robert Koch

2019. december 11., szerda

Névnap

Árpádmagyar eredetű; jelentése: árpa.

Idézet

A szerető szív mindent átél, mindent eltűr, mindent megbocsát, mindent elnéz – s nem tud ítéletet mondani. Gyenge az igazlátáshoz. Túlságosan benne van a másikban, összekeveredik vele, átöleli, még a tüskéivel együtt is. Bármilyen riasztó bajt, vétket, hibát lát a másikban – ha egyáltalán lát! -, azt mondja: “Jaj, szegénykém!” Együtt fáj vele. Ha a másik a pokolba tart, sajgó, szomorú szívvel, de megy vele.

Müller Péter

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Gerevich Emil (Kovászó, 1854. december 11. – Kassa, 1902. december 24.). Főreáliskolai igazgató. Középiskoláit Máramarosszigeten, Lőcsén és Ungváron végezte. Szülei korán meghaltak, nevelősködésből tartotta el magát. Elvégezte a budapesti műegyetemet. 1876-ban az alsólendvai polgári iskolában, 1877-től a máramarosszigeti felsőbb leányiskolában tanított. 1891-től a kassai állami főreáliskola igazgatója lett. Kultúrpolitikai és tanügyi cikkeket írt a Máramarosba és a fővárosi lapokba.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Nagy Lajos törvénykönyvet ad ki, amelyben egy cikkelyt kivéve megerősíti az Aranybullát (1351).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.     

Szent Damazusz pápa

Oly sok félelem munkál a ma emberében. Oly sok a bizonytalanság a mai világban. Éppen ezért jó hallani az Isten szavát. Jó megerősödni abban, hogy Isten maga siet segítségünkre. Ő irányítja a történelmet, Ő gondoskodik rólunk.
SZENT I. DAMAZUSZ pápa Spanyolországban született, 305 körül.
Rómában pappá szentelték, majd amikor a világi hatalmak önkényből Libériusz pápát számkivetésbe küldésbe küldték, 366-ban őt választották meg pápává. A viszálykodások tovább folytak, még gyilkossággal is megvádolták
Több zsinatot hívott össze, ezeken küzdött a hitszakadás és az eretnekek ellen, a vértanúk sírjait rendbehozatta, azokra verses sírfeliratokat írt, ami tiszteletüket segítette.
Nehéz időszak volt ez az Egyház életében, az arianizmust már elitélte a niceai zsinat (325-ben), de a császárok és hatalmasságok nem adták fel megkaparintott előjogaikat. Segítségül maga mellé hívta az ekkor a Chalkisz sivatagban remetéskedő Szent Jeromost pápai titkárnak, megbízva őt a Szentírás pontos latin fordításával.
Meghalt 384. december 11-én.
Példája:
a történelem tapasztalatai alapján dolgozz a jövőért!

bacskaplebania.hu

 

Szólj hozzá!

Read previous post:
Az ukrán kormányzók rangsorában Bondarenko az utolsó

A Dilovaja Sztolicja üzleti újság szociális-gazdasági felmérést végzett Ukrajna megyéiben az elmúlt három negyedév alapján – adta hírül december 10-én...

Close