Kezdőlap » Kalendárium » 2019. december 3., kedd
Cseh László

2019. december 3., kedd

Névnap

Ferencfrancia-latin eredetű; jelentése: francia.

Olívialatin eredetű; jelentése: olajfa.

Idézet

„Ha valakinek ajándékot adsz vagy elénekelsz neki egy dalt, segítesz a Mikulásnak. Számomra erről szól ez az ünnep.”

Louis Sachar

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Kricsfalusy Vilmos (Máramarossziget, 1845. február 8. – Máramarossziget, 1894. december 3.). Ügyvéd, országgyűlési képviselő. Gimnáziumi tanulmányait Máramarosszigeten, Szatmáron és Nagyváradon végezte, jogot Pesten és Nagyváradon tanult. 1867-ben Nagyváradon megválasztották városi tanácsosnak 1868-ban ügyvédi irodát nyitott. Tagja lett a városi és a megyei képviselőbizottságnak 1884-ben és 1887-ben szabadelvű párti programmal a huszti kerület képviselője lett. Baross Gábor, a közmunka és a közlekedési ügyek minisztere kinevezte tanácsosának, de másfél év múlva beadta lemondását és visszatért ügyvédi praxisához. Az ügyvédi kamara elnöke lett. 1871-72-ben  a Szigligeti Közlönyt szerkesztette, vezércikkírója volt  a Máramarosi Lapoknak. Országgyűlési beszédei a Naplókban találhatók.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Átadják a Hajós Alfréd építész tervei alapján készült Mardit-szigeti Nemzeti Sportuszodát (1930).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

Belső munka (3)

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.” (János 14:16)

Sok haszna van annak, hogy kaptuk a Szentlelket. Az Újszövetségben Jézus azt mondta tanítványainak: „Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.” A pártfogó szó a görög nyelvben paraklétosz, ami azt a személyt jelenti, aki melléd áll, hogy erősítsen, bátorítson és tanácsoljon. Gondolj csak bele! Ha elcsüggedsz, összezavarodsz és tehetetlennek érzed magad, teljes hozzáférésed van egy bölcs, együttérző, szakavatott segítőhöz, aki támogat és gondoskodik minden szükségedről. Ezért ahelyett, hogy egyedül küszködnél, tanulj meg Rá támaszkodni, bízni az Ő erejében, és kérni Őt, hogy végezze hatalmas munkáját benned. Íme még egy áldása a Szentlélek jelenlétének: megmondja, merre menjünk, és mit tegyünk. Pál azt mondja: „Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek!” (Galata 5:16) A Lélek és a test között állandóan folyik a harc. Bármennyire jó szándékúak vagyunk is, emberi meggyőző erő soha nem tudja testies természetünket megadásra kényszeríteni. Ez csak vereséget és csüggedést okoz. A bennünk élő Szentlélek azonban képessé tesz a Lélek által vezetett életre. A Biblia azt mondja: akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róma 8:14) Isten módszere nem az, hogy imádkozzunk, aztán próbáljuk a tőlünk telhetőlegjobban kitalálni az utat – hanem az, hogy hallgassunk a Szentlélek útmutatására, és így Ő vezesse életünket.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Xavéri Szent Ferenc áldozópap

Szent Ferenc, a missziós pap, Istent mutatta fel azokon a területeken, ahova eljutott. Isten hegyére, Isten lakomájához vezette a népeket. Adventi utunkon mi is szeretnénk meglátni azokat, akik körülöttünk éhezik és szomjazzák Isten igéjét.
FERENC 1506-ban született Spanyolországban, Javier (Navarra) várában. Apja a királyi tanács elnöke volt. Ő maga előkelő megjelenésű és büszke magatartású volt, nagy tudományos karrierről álmodott, erre minden adottsága meg is volt.
Párizsban tanult, és csak nehezen tudta megoldani, hogy egy rossz szándékú tanára hatására az erényes életútjáról le ne térjen. Szerencséjére egy másik tanára keze alá került, aki nagyon nagy tudású és jámboréletű volt, az ő vezetésével egyetemi tanár lett.
Lelki fejlődését szobatársai is segítették, ott ismerkedett meg Loyolai Szent Ignáccal, akivel mély barátságba került, és lelki vezetését elfogadva társai közé lépett. A barátságuk nyomán ő is a jezsuita rend egyik alapítója lett, 1534. augusztus 15-én a montmartre-i Chapelle du Saint kriptájában ő is megfogadta, hogy a Szentföldre zarándokol, majd onnan visszatérve minden erejét és tehetségét a pápa rendelkezésére bocsátja.
A zarándokút elején Velencében pappá szentelték 1537-ben, de a török-velencei háború miatt nem mehetett a Szentföldre. Bolognában, majd Rómában volt lelkipásztor, ekkor a szeretetszolgálatban dolgozott eredményesen. A lelkekért mindenre kész volt, tudott mindenkinek mindene lenni. Állandó imája volt: “Lelkeket, lelkeket adj nekem Uram!” Nagy buzgósága és kiváló szervező tehetsége sokat használt az induló rendnek.
A portugál király kérésére és Loyolai Szent Ignác döntése alapján hosszú fárasztó és veszélyes utazással Indiába utazott. Missziós tevékenységével óriási eredményeket ért el Indiában, Indonéziában, Japánban. 1541-től tíz éven át dolgozott a misszióban. Tanította a gyermekeket, gyóntatott, kollégiumot szervezett misszionáriusok képzésére. Egész falvakat térített meg, a keresztelésbe sokszor belefájdult már a karja, torka berekedt a sok szertartásba és imatanításba.
Kínába is elindult, mert látta, hogy a japánok teljesen a kínaiak hatása alatt állnak, azonban a csempész aki a kínai határon kellett volna, hogy átvigye, cserben hagyta, egyedül maradt Sancian szigetén, és ott halálos betegségben meghalt 1552-ben
Teste Goában nyugszik. A missziók védőszentje.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
До Закарпатського угорського інституту завітав Андрій Любка

28-го листопада до ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ-го у рамках програми "Дні Закарпатської угорської літератури" завітав відомий закарпатський письменник, перекладач...

Close