Kezdőlap » Kalendárium » 2019. december 7., szombat
Pitti Katalin

2019. december 7., szombat

Névnap

Ambrus görög eredetű; jelentése: halhatatlan.

Idézet

„Az álom enyhíti a nyomorúságot, amely az ébrenlevőt gyötri!”

Miguel de Cervantes

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Bródy András (Kövesd, 1895. július 2. –? 1946. december 7.). Kárpátalja első ruszin miniszterelnöke, a cseh és a magyar parlament képviselője, újságíró. Apja magyar, anyja ruszin származású volt. Tanítóképzőt végzett. 1914-ben megsebesült a fronton, ezért leszerelték. 1920-ban a munkácsi Tyukodi Pajtás című szatirikus lap szerkesztője, majd annak megszűnése után a Kárpátaljai Futár segédszerkesztője lett. 1922-ben a Kárpátaljai Földműves Szövetség Pártjának tagja, a nagyszőlősi járás titkára. 1923-tól a párt lapjának, az Orosz Hírlapnak volt a munkatársa, emellett színműveket is írt. Kurtyák István halála után 1932-től a párt vezetője és a kárpátaljai autonóm mozgalom legjelentősebb képviselője lett. Tagja volt a cseh parlamentnek, de politikai követelései miatt a cseh hatóságok négy hónapra börtönbe zárták. A Csehszlovákiában kialakult politikai krízist kihasználva, 1938. október 9-én megalakította az autonóm kormányt. A „papírautonómia” azonban rövid életű volt, mert 1939. március 15-én a magyarok visszafoglalták Kárpátalját. Mint a legerősebb helyi párt képviselője, tagja lett a magyar parlamentnek, de politikai célkitűzéseit nem tudta megvalósítani. 1944. november 22-én  a szovjet parancsnokság elrendelte letartóztatását. Egy ideig börtönben tartották, majd halálra ítélték.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Először említik oklevélben a kallómalmot, mely a magyarországi posztókészítés fejlődését jelzi (1340).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.       

Arra összpontosíts, ami fontos

„Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent.” (Ézsaiás 50:7)

Egy északi kisvárosban az évente szokásos szánhúzókutya-versenyre készültek. A versenyzők gyerekek voltak. Az idősebb fiók nagy szánkójuk elé több kutyát is befogtak, egy kisfiú azonban kis szánkóval és egy kutyával indult. A szánok elindultak, de a kis srác hamarosan messze lemaradt, úgy tűnt, ki is esik a versenyből. Aztán úgy a verseny felénél a második helyen álló fogat előzni próbált, a szánok túl közel kerültek egymáshoz, és a kutyák összekeveredtek. Ahogy a versenyzők sorra beérték őket, egyre több kutya kapcsolódott be a harcba. Hamarosan csak összegabalyodott szánokat, kutyákat, gyerekeket lehetett látni. A versenyzők el is felejtették, miért vannak ott. Ám a kisfiúnak sikerült a kutyájával kikerülnie a többieket, és továbbhajtott. Meg is nyerte a versenyt. Jerry Mabe vállalkozási tanácsadó azt szokta mondani a munkáltatóknak, amikor vezetőt keresnek, hogy óvakodjanak a „csillogó tárgy” emberektől. Miért? Mert azok olyanok, mint a gyerekek, könnyen elterelődik a figyelmük, és ezt megszenvedi a munka, amit felügyelniük kellene. Ahhoz, hogy sikert érj el, arra kell összpontosítanod, ami fontos, céljaid elérésére kell törekedned habozás és tétovázás nélkül. Ne vedd le a szemed a célról, és bízz Istenben, hogy segíteni fog! Biztosan megteszi, mert igéje ezt mondja: „De az én uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szent Ambrus, püspök és egyháztanító

AMBRUS Trierben született 340 körül, családja Rómából származott. Rómában tanult, diplomáciai pályára készült, majd Sirmiumban (Sremska Mitrovica) volt hivatalnok.
374-ben Milánóban működött mint a város prefektusa, és egy püspökválasztás során a katolikusok és ariánusok csaknem véres zavargásba keveredtek. Ambrus a rend fenntartására katonákkal sietett a helyszinre. Ekkor a nép, egy gyermek bekiabálására, közfelkiáltással püspökké választotta, pedig akkor még csak hittanuló volt.
Megkeresztelkedett, pappá szentelték, és egy hét múlva december 7-én fel is szentelték Milánó püspökévé.
Püspöki feladatait nagyon jól látta el, mindenki iránt gyakorolta a felebaráti szeretetet, népe pásztora és tanítója volt. Az ariánusok ellen küzdött, könyveket írt, kiváló szónok volt, és küzdött a pogányság maradványai ellen is.
Beszédeit tömegek hallgatták, tanulmányozására Ágoston Afrikából Milánóba utazott. A szónoklatok hatása alatt Ágoston megtért, megkeresztelkedett, új életet kezdett.
Hatalmas tudása, kiváló politikai érzéke, rendíthetetlen hite a legjelentősebb egyházatyák közé emelte. Mindég a legfontosabbnak tartotta a püspöki feladatait, de ebben gyakran gátolta a politikában rá váró feladatok megoldása. Meghalt 397. ápr. 4-én Milánóban és ott van eltemetve.
Példája:
tehetséged teljesen hivatásod szolgálatába állítsd!

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Velencei Bizottság: Ukrajna helyezze hatályon kívül a nyelvtörvény bizonyos rendelkezéseit

Ukrajna helyezze hatályon kívül a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló jogszabály azon rendelkezéseit, amelyek különbséget tesznek az ukrán és más, az Európai...

Close