Kezdőlap » Kalendárium » 2019. február 24., vasárnap
Jászai Mari

2019. február 24., vasárnap

Névnap

Mátyás – héber-latin eredetű; Jelentése: Jahve ajándéka.

Jázmin – magyar eredetű; Jelentése: a virág maga.

Idézet

Nincs keservesebb, mint fájdalmat szavakba önteni akkor, midőn a tett hatalmunkban nem áll.

Kölcsey Ferenc

NÉPI KALENDÁRIUM:

Jégtörő Mátyás napja: “Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál.” Ugyancsak ismert szólás: “Mátyás, Gergely két rossz ember”, mely arra utal, hogy ezeken a napokon nagy hidegek szoktak lenni. Az e napi időjárásból jósoltak a termésre, tojásszaporulatra. A hideg idő jó termést, a szeles idő kevés tojást jelzett. Eső esetén attól tartottak, hogy a jég elveri a termést, és a szőlő savanyú lesz.

A halászok a Mátyás-napkor fogott halat az egész évi szerencsés halászat előjelének tekintették.

Magyar Néprajz VII.

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Kassai Antal (Bercsényifalva, 1921. február 24. – Ungvár, 1992.

Festőművész, a kárpátaljai festőiskola képviselője. Erdész családbólszármazott. Az ungvári ruszin gimnáziumba járt, ahol Boksay József is tanította. Nem végzett képzőművészeti főiskolát, autodidakta művész volt.  1945 után pénzügyi tisztviselőként dolgozott.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Debrecenben összeül a református zsinat (1567) és kialakítja a kálvinista egyház szervezeti kereteit.

– Jászai Mari színésznő (1850), a klasszikus tragédiák fenséges nőalakjainak legtökéletesebb megtestesítője. A versmondás nagy művésze volt, megtanult németül, angolul, franciául és görögül, hogy kedvenc költőit eredetiben olvashassa.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

ERŐSÍTSD A HITEDET (2)

„Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek,  hogyan szabadít meg benneteket az Úr.” (2Krónikák 20:17)

Ha kételkedsz Istenben, csalódást okozol neki, mért ő jobbat érdemel. Ezért arra kell törekedned, hogy erősítsd a hitedet, mert a hit tiszteli Istent, és Isten megtiszteli a hitet. Problémáknak álcázott lehetőségeket fog küldeni a hited erősítésére. Amikor Jób elveszítette egészségét, gazdagságát és gyermekeit, akkor azt olvassuk róla a Bibliában, hogy a földre esve leborult, és Istent dicsőítette (Id. Jób 1:20-21). Jób nem a körülményei miatt dicsőítette Istent, hanem azok ellenére. Figyelj meg két dolgot: 1) Felnézett. Elismerte, hogy Istennek joga van mindenről dönteni. Bízott Isten szeretetteljes jellemében, és hitte, hogy végeredményben azt fogja tenni, ami számára a legjobb. Neked is ezt kell tenned! 2) Meghallgatta, azt, amit mondtak neki. Felismerte, hogy a megpróbáltatás ideje egyben a tanulás ideje, ezért kijelentette: „ő tudja, milyen úton járok: ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok” (Jób 23:10). Ahogy az aranyat is tűzben tisztítják, hogy kiégjen belőle a salakanyag. Jób is bízott abban, hogy a megpróbáltatás tüze által Isten a lehető legjobbat fogja kihozni belőle. Könnyű volt ez számára? Nem. Szeretnénk az ismerősbe kapaszkodni, és vissza akarunk térni a múlt biztoságába, bár tudjuk, hogy Isten nem ezt szánja nekünk. Félünk attól, hogy a kanyar után meglepetések és nehézségek várnak ránk, ezért szeretnénk levágni az utat és elmenekülni. De ha ezt tesszük, rövidzárlat keletkezik, Isten életünkre vonatkozó tervében Mit kellene tehát tenned? Állj meg szilárdan a hitben: „álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok” (2Krónikák 20:17 Károli). Bármin mégy át mostanában, ne feledd, hogy Isten veled van!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szent Mátyás apostol

Mátyás ott volt Jézus közelében, és az apostolok által kapott meghívást a tanúságtételre. Jézus közelében lenni, megtartani parancsait, egész életre szóló feladat. Ha kitartunk benne, nekünk is alkalmunk nyílik a tanúságtételre.

Az Úr tanítványai közé tartozott, és követte Jézust “János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig”. Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy “velük együtt tanúskodjék Krisztus föltámadásáról”. Az apostolok szétszéledése után a hagyomány szerint Etiópiában hirdette az evangéliumot. Alexandriai Kelemen őrizte meg egy mondását: “Gyöngítsd önmegtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson.” Vértanúságot szenvedett Krisztusért. Szent Ilona császárnő az apostol ereklyéinek egy részét Rómába, másik részét Trierbe vitette.

bacskaplebania.hu

 

Szólj hozzá!

Read previous post:
Pápai Joci Az én apám című száma nyerte A Dal 2019 című showműsort

Pápai Joci és Az én apám című szám nyerte A Dal 2019 című showműsort szombaton Budapesten.

Close