Kezdőlap » Kalendárium » 2019. január 13., vasárnap
Hodinka Antal

2019. január 13., vasárnap

Névnap

Veronika 1. – görög-latin eredetű; jelentése: győzelmet hozó;

2. – latin-görög eredetű; jelentése: igaz + ikon.

Idézet

Azt hisszük el, amit el akarunk hinni. Ezt jó sokáig mondogatjuk magunknak, szép lassan egybeforr velünk, és elhisszük, hogy ez a valóság

J. J. Stalter

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Hodinka Antal (Ladomér, 1864. január 13. – Budapest, 1946. július 15.). Történész, egyetemi tanár, az MTA tagja.  Iskoláit Máramarosszigeten és Ungváron végezte. Érettségi után a munkácsi egyházmegye papnövendéke lett. 1882-ben a budapesti központi teológiai akadémiára került. Az egyetem bölcsészkarán történelmi és szláv filológiai előadásokat is hallgatott. Tanulmányai befejezése után, 1888-ban a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában helyezkedett el, ahol a szláv nyelvű kéziratok rendezésével bízták meg. A ruszin és a magyar mellett jól ismerte egyházának liturgiai nyelvét, az egyházi szláv nyelvet, de tudott oroszul, szerbül, latinul és németül is. 1889-ben a bécsi Osztrák Történeti Intézetbe küldték, ahol diplomáciával, paleográfiával és szláv filológiával foglalkozott. Több délszláv vonatkozású munkát is írt.  1891-ben Bécsből hazatérve doktorátust szerzett, 1892-1906 között Bécsben levéltáros, könyvtáros. 1895-96-ban Rómában is kutatott.  1906-ban a pozsonyi jogakadémián a magyar művelődéstörténet, 1914-től a pozsonyi egyetemen a magyar történelem professzora, 1918-tól az egyetemes történeti tanszéket vezette. 1923-tól 1935-ig, nyugalomba vonulásáig a pécsi egyetemen volt tanár, 1932-33-ban rektor. Tudományos munkásságának jelentős részét a munkácsi egyházmegye, s ezzel együtt a ruszinság, illetve a vidék múltját megvilágító gazdasági, társadalompolitikai, valamint településtörténeti források összegyűjtése és megjelentetése képezi.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)  

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Jedlik Ányos (1800) fizikus, a külföldet jóval megelőzve alkalmazta az 1827-ben szerkesztett elektromágneses motort, néhány év múlva pedig felfedezte a dinamóelvet, mellyel évekkel megelőzte a német Siemens dinamóját.

Budapest ostroma alatt hatvanhat éves korában elhunyt Szabó Dezső író (1945).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

ISTEN SZERINTI GAZDAGSÁG

„Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.” (Példabeszédek 10:22)

Amikor a híres kiadó, William Randolph Hearst egy bizonyos festményről olvasott, az nagyon érdekelni kezdte, és meg akarta szerezni gyűjteményébe. Ügynököket küldött szerte a világba, hogy keressék meg, de sehol sem találták. Egy évvel később váratlanul előállt az egyik alkalmazottja azzal, hogy megvan a kép. A felfedezéstől fellelkesülve Hearst azt kérdezte, hol volt a kép eddig? Az alkalmazottja így válaszolt: „Ott volt a pincéjében. Már régen a magáé volt.” Hearst ugyanis nem sokat bajlódott azzal, hogy átolvassa vagyontárgyainak listáját. A Biblia tele van Isten áldásaival, és ő szeretné, ha megtapasztalnád azokat. Az üdvösség a legnagyobb áldás ezek közül, de nem az egyetlen. „Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást” (Példabeszédek 10:22 Károli). John D. Rockefller egyszer azt mondta, hogy minden vagyonát odaadná a lehetőségért, hogy visszamehessen és egyszerű ügyintézőként dolgozzon régi clevelandi irodájában. Miért? Mert a stresszes életmód miatt álmatlansággal, gyomorfekéllyel és depresszióval küszködött. Az Úr áldása stresszmentes sikert hoz! Isten erről beszél Igéjében. Azt akarja, hogy „gazdag” legyél a kapcsolataidban, az egészségedben, a lelki nyugalomban, a hivatásod teljesítésében, az életed minden területén. Fedezd hát fel, mit ígért neked Isten, kezdj el imádkozni érte és hinni benne!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító

Hilarius a mai Franciaország területén, Poitiers-ben született 315-ben. Az emberi élet céljáról gondolkodott, és ezért a Szentírást kezdte tanulmányozni. Kereszténnyé lett, majd hamarosan püspökké választották. Küzdött az arianizmus ellen, ezért Konstancius császár Kisázsiába száműzte. 356-59-ig tartó száműzetésében a görög egyházatyákat tanulmányozta, és ott is küzdött az arianizmus tanításai ellen; ezért hazaküldték. 361-ben részt vett a párizsi zsinaton. Saturninus arlesi érseket letétette arianizmusa miatt. Több könyvet írt, különösen a Szentháromság-tan kifejtésében van nagy érdeme.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Kitüntették Kótyuk Istvánt

A Kárpátaljai Megyei Tanács és a Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Kárpátalja fejlesztéséért kitüntetéssel méltatta Kótyuk István nyelvész, műfordító, tankönyvíró, gyermekíró,...

Close