Kezdőlap » Kalendárium » 2019. január 17., csütörtök
Jim Carrey

2019. január 17., csütörtök

Névnap

Antal – skandináv-német eredetű; jelentése: a gótok támasza.

Antónia – latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.

Idézet

Ne aggodalmaskodj a holnap felől. Bármi jön, légy nyugodt és szilárd. Ne menj elé. Aki rosszul várakozik, nem tud örülni annak, ami van. Álmai csak annak teljesednek, aki a jelenben is megtalálja magát.

Müller Péter

NÉPI KALENDÁRIUM:

ANTAL NAPJA

A háziállatok védőszentjeként tisztelték Remete Szent Antalt. A hozzá kapcsolódó hiedelmek és szokások a hitújítás korában lehanyatlottak, és Páduai Szent Antal alakjához kapcsolódva éledtek újjá (Bálint S. 1977: I. 145–155). Hagyományai inkább a hazai délszlávok között éltek tovább, de szórványos adatok vannak a magyarok köréből is. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló tünetű mérgezést. Gyógyítása olyan praktikákkal volt kapcsolatos, melyek Szent Antal napjához kötődtek (jan. 17. Remete Szent Antal, jún. 13. Páduai Szent Antal, valamint kedd és péntek, mert ezek Szent Antal napjai). A Szent Antal tüze elleni ráolvasások legarchaikusabb darabjai a bukovinai székelyeknél és a moldvai csángóknál maradtak fenn. Itt egy bukovinai ráolvasó imádságot közlünk:

Elindult Szent Antal hét fiával, hét lányával,
hetvenhétféle unokájával
Tüzes orbáncos dagadott sebeivel,
Fene farkasaival, vad oroszlánjaival,
hogy (mondjam;) Jusztinának gyenge szüvit elszorítom
piros vérit ott megiszom.
{7-117.} Térj meg Szent Antal,
Kérlek a Jézus Krisztus keserves kínszenvedéseire,
Öt méljséges sebeire,
Ereggy el az erdőkre,
Ott a vad oroszlányoknak gyenge szüviket szorítsd el,
piros vérüket ott idd meg!
Térj meg Szent Antal, vagy akármiféle eredet vagy!
Mikor Krisztus a földön járt,
Hegyek nőttek,
Kövek tőttek,
Krisztus mennybemenetele után mindenek megtértek,
Térj meg te is, akármiféle eredet vagy!
Az úrjézus Krisztusnak gyékény ágya, kőpárnája,
Sütelen kása, főtelen pogácsa,
Ez a Krisztus Urunk vacsorája,
Kérlek erre a keserves kinszenvedésekre,
Térj meg, akármiféle eredet vagy!
Édes Jézusom, nem az én akaratom szerint.
Miképpen mennyben, úgy legyen a fődön.
Ha te akarod, mutasd meg a te irgalmasságodat,
Ne nézd bűneinket, sok ellened való cselekedeteinket,
Édes Jézusom – eztet én odamondom.
(Erdélyi Zs. 1976: 110–111)

A topolyaiak hittek abban, hogy az orbáncos betegről le lehet venni a tüzet, ha három, Antal nevű ember megáll a beteg ágya mellett, ott elszív egy pipa dohányt és a betegre fújja a füstöt. A pipát tűzkővel és taplóval kellett meggyújtani, hétszeri csiholással (Borus 1981: 23).

Magyar Néprajz VII.

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Mécs László, Martoncsik József (Hernádszentistván, 1895. január 17. – Pannonhalma, 1978. november 9.) Költő, premontrei kanonok. A budapesti egyetem bölcsészkarán végezte tanulmányait, majd 1918-ban premontrei kanonok. A budapesti egyetem bölcsészkarán végezte tanulmányait, majd 1918-ban premontrei kanonok lett. Egy ideig Kassán volt tanár, majd 1920-tól Nagykaposon, 1929-től Királyhelmecen volt plébános. Versei 1915-től jelentek meg az Élet című lapban.  Első verseskötete Hajnali harangszó címmel jelent meg Ungváron, Földesy Gyula könyvnyomdájában. Ungváron szavalt először nagyközönség előtt. 1923. január 1-én, a Petőfi születésének 100. évfordulójára rendezett emlékesten a városi színházban Petőfihez írt Szellemidézés című költeményét adta elő. Jó barátja volt Rácz Pál, a Határszéli Újság, majd a Ruszinszkói Magyar Hírlap főszerkesztője. A 30-as években egy rövid ideig  munkatársa volt a Munkácson megjelenő  Magyar Írásnak is. 1939-ben tagja lett az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaságnak, amellyel hosszú ideig tartotta a kapcsolatot, irányította a tevékenységét. Műveivel hatalmas sikereket ért el. Szavalóesteket tartott Kárpátalján, Szlovenszkóban, de fellépett Magyarországon, Romániában, Jugoszláviában, Franciaországban és Németországban is. 1938-ban válogatott versei franciául is megjelentek. 1945-ben Magyarországon telepedett le. 1953-ban koholt vádak alapján letartóztatták. 1956-ban rehabilitálták. Élete végéig nyugdíjas papként élt Pannonhalmán.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

 MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Benedek István (1915) író, elme-szakorvost politikai meggyőződése miatt az 50-es években internálták. Előadásokat tartott a rádióban és a tv-ben, legismertebb könyve az Aranyketrec több nyelven is megjelent.

Szőnyi István, Kossuth-díjas festő (1894) a modern magyar festészet egyik kiemelkedő alakja. A Duna-kanyar, a család, a földművelő lakosság a festői motívumok megszámlálhatatlan sokaságát kínálta a művésznek.

Mécs László költő, premontrei kanonok (1895) költészete sajátos újhumanizmust képviselt, keresztény vitalizmusa az élet teljességét, az életközösséget hirdeti.

Kelemen Endre orvos, hematológus (1921) az első sikeres hazai csontvelő átültetés előkészítésével új utakat nyitott: a halálos sugárzás helyett Myelobromolt használt.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

AKAROD, HOGY GYERMEKEID KRISZTUSÉI LEGYENEK?

„Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta.” (Zsoltárok 71:17)

Azokban a gyermekekben, akiket Isten Igéje szerint élők, imádkozó szülők nevelnek, az esetek 85 %-ában szilárd hit fejlődik ki még tizenhárom éves koruk előtt. De mi van akkor, ha a te gyermekeid már felnőttek? Isten nevei közül az egyik ez: „Megváltó”, ami azt jelenti, hogy ő tud adni még egy lehetőséget. Kötelezd el életedet Krisztusnak, így lehet megtörni a nemzedékeken átívelő kudarcok körforgását. Mi van akkor, ha nyomaszt a gondolat, hogy e gonosz világra gyermeket szülj? A Biblia azt mondja, hogy a világosság gyermekei azok, akik visszaszorítják a sötétséget (ld. Máté 5:14-16). Isten megígérte: „Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké” (Ézsaiás 59:21). Azt kérdezed, hogy tudnánk versenyre kelni a körülöttünk lévő rengeteg negatív befolyással? Minden kutatás azt bizonyítja, hogy a gyermekekre a szülők vannak a legnagyobb hatással – nagyobbal, mint a barátok, az iskola vagy a média – a jellemformálás és az iránymutatás tekintetében. Képzeld el úgy, mint egy váltófutást. A siker nemcsak azon múlik, milyen jól futsz, hanem azon is, hogy sikeresen át tudod-e adni a stafétát. Csak akkor fogod tudni, hogy nyertél-e vagy vesztettél, ha már a jövő generációk történelmét is megírták. A zsoltáros ezt írja: „Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek.” (Zsoltárok 71:17-18). Ne ejtsd el a stafétát! Tűzd ki célul, hogy olyan gyermekeket nevelj, akik a hit örökségét továbbviszik, sőt, messzebbre eljutnak, mint te. Ha elkötelezd magad erre, Isten veled és általad fog munkálkodni.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Remete Szent Antal apát

Egyiptom Kóma nevű falujában született 251-ben. 18 éves korában teljes árvaságra jutott. Az evangéliumi tanácsra eladta minden vagyonát, és remeteségbe vonult. Hamar nagy tökéletességre tett szert. A magányban heves kísértéseket szenvedett el. 35 éves korában befalaztatta magát egy romvárosba, és ott elmélkedésben és imádságban töltött 20 esztendőt. A Szentírást könyv nélkül tudta. 311-ben Maximinus császár keresztényüldözésekor Alexandriába ment, és a vértanúk körül tevékenykedett. Az üldözés után Thebaiszba vonult vissza. Még egyszer járt Alexandriában, amikor bebizonyította az ariánusok ellenében, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. 105 éves korában halt meg.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Rálőttek egy ukrán katonai teherautóra a Donyec-medencében

Páncéltörő rakétavetővel lőttek rá az "orosz megszálló erők" egy ukrán teherautóra a Donyec-medencében szerdán, a támadás következtében tíz ukrán katona...

Close