Kezdőlap » Kalendárium » 2019. július 11., csütörtök
Csuja Imre

2019. július 11., csütörtök

Névnap

Lili – a Lilian, Caroline, Elisabeth német és angol becézőjéből önállósult.

Nóra – az Eleonóra és a Honóra rövidülése.

Idézet

„Nem éveink számán múlik, hogy fiatalok vagyunk-e vagy öregek. A fiatalság a tehetség egyik fajtája.”

Heltai Jenő

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Szova Péter, Szova-Gmitrov (Hajtóka, Sáros megye, 1894. július 11. – Ungvár, 1984). Helytörténész. A gimnáziumot Eperjesen végezte. Az első világháborúban orosz hadifogságba esett. 1919-ben tért haza. A kassai jogi akadémia elvégzése után az ungvári reálgimnáziumban tanított.  Az 1920-as években az ungvári városházán tisztviselő. Jelentős kulturális tevékenységet fejtett ki Duchnovics Kultúregyesületben és a Skolnaja Pomoscs kiadónál. 1941-ben a Kárpátaljai Tudományos Társaság tudományos szakosztályának munkájában vett részt. A szovjet hadsereg bevonulása után Kárpátalja Ukrajnához való csatolásának híve volt. 1946-ban a Területi Honismereti Múzeum igazgatójává nevezték ki, majd Kárpátalja néptanácsának elnökhelyettese lett. Történelmi, helytörténeti munkákat írt.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Ezen a napon született 1819-ben Reguly Antal nyelvész, néprajzkutató, a finnugor nyelvészet és őstörténet kutatásának megalapozója.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

TANULJ MEG EGYÜTTMŰKÖDNI!

„Mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások… jussatok egyetértésre!” (1Korinthus 1:10)

Van egy legenda az erdőben élő fürjek csapatáról. A madarak boldogan éltek, egyetlen ellenségük a fürjfogó volt. Ő utánozta a fürjek hívóhangját, és amikor azok összegyűltek, hálót dobott rájuk, kosárba szedte őket, és eladta őket a piacon. Végül egy bölcs öreg fürj így szólt: „Testvéreim, van egy tervem! Amikor a fürjfogó ránk veti a hálóját, mindannyian dugjuk be a fejünket a háló egy szemébe, és kezdjünk csapkodni a szárnyainkkal. Így fel tudjuk emelni a hálót, és el tudunk szállni vele.” A madarak egyetértettek, és másnap pontosan ezt tették, így megmenekültek. Amikor a fürjfogó felesége megkérdezte, hogy hová lettek a piacra szánt fürjek, a férje azt felelte: „Amikor mind egyetértettek, megállíthatatlanok voltak!”

A korinthusi gyülekezetnek Pál azt írta: „azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Khloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek” (1Korinthus 1:11). Ezért arra figyelmeztette őket: „kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre” (1Korinthus 1:10).

Ha bármilyen vállalkozásban sikert akarunk elérni, akkor meg kell halnunk az ego és az önérdek számára. Így, ha valami balul üt ki, nem fogunk másokat hibáztatni. Légy megbocsátó és ne engedd, hogy egy sértés keserűséggé növekedjen benned! Dicsérd csapatod tagjainak erősségeit, és nyújts segítséget gyengeségeikben! Légy lelkiismeretes és megbízható! Tartsd szem előtt a teljes képet és a végső célt!

Ha megtanulunk együttműködni, megállíthatatlanok leszünk!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szent Benedek apát, Európa védőszentje

Nursiai Szent Benedek 480 táján született a közép-itáliai, umbriai Nursziában (ma Norcia). Előkelő származású, Rómában elsőrendű nevelésben részesült. A gót megszállás alatt nyögő Rómában tanult, keresztény lelke nem tudott megbékélni a világ kísértéseivel. Már 14 évesen elhatározta, hogy elhagyja a világot, ezt azonban csak dajkájával közölte.

Előbb egy falusi plébánián Enfidében (ma Affile) élt, de innen is tovább menekült a világ elől. A szabin hegyek közt, Subiaco vidékén, az Anio folyó völgyében vette fel a remeteöltönyt, itt telepedett meg egy barlangban. Három évi magány után pásztorok találtak rá, és vitték hírét az emberek közé. Ezután már sokan zarándokoltak hozzá. Ez a hírnév a világ kísértését is jelentette számára. A vicovarói szerzetesek elöljárójukká választották, de nem akarták őszintén megkomolyítani életüket, sőt még a megmérgezésére is kísérletet tettek, emiatt visszatért barlangjába, Subiacoba.

Egyre több remete vette körül, ezeknek egymásután épített kolostort. Ezekben igazi szerzetes családi élet folyt, ő legszívesebben a kezdők nevelésével foglalkozott. 35 éves remeteségét egy féltékeny pap áskálódása miatt szakította meg, elvándorolt délre, és a Monte Cassino hegyen 529-ben megalapította a bencés rend anyaházát. Templomot és kolostort épített, sok szegényt támogatott, sokakat megtérített, megírta Reguláját, mely ma is a nyugati szerzetesség alapszabálya. Emiatt a nyugati szerzetesség atyjának is szokták nevezni.

Meghalt 547. március 21-én (más forrás szerint 543-ban). Azóta követői, a bencések Európát megtérítették, műveltségre tanították, ma is a társadalom legkiválóbb tagjait nevelik. A 8. századtól július 11-én emlékeznek meg róla. VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fővédőszentjévé nyilvánította.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Rakétatalálat ért egy teherautót Kelet-Ukrajnában

Egy katona életét vesztette, egy másik pedig megsebesült, amikor páncéltörő rakétával eltalálták az ellenséges erők az ukrán hadsereg egyik Kraz...

Close