Kezdőlap » Kalendárium » 2019. július 21., vasárnap
Robin Williams

2019. július 21., vasárnap

Névnap

Dániel – héber eredetű; jelentése: Isten a bírám.

Daniella – héber eredetű; jelentése: Isten a bírám.

Idézet

„Talán nem kéne mindenáron arra törekedni, hogy te alakítsd a világot… talán hagyni kéne, hogy most már a világ hasson rád. Csak úgy egyszerűen, hétköznapian, befogadni.”

Jókai Anna

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Papp Zsigmond (Péterfalva, 1856. július 21. – Budapest, 1898. június 10.) megyei aljegyző, lapszerkesztő. A gimnáziumot és jogi tanulmányait Sárospatakon végezte. 1880-ban tette le az elméleti vizsgákat. Jogászként 40 ezer forint pályadíjat nyert Az alispáni hivatal eredete, állása, jogköre hajdan és most című munkájával. Kóródy Sándornál volt joggyakornok Beregszászban. Később aljegyző és tiszteletbeli főjegyző lett Ugocsa megyében. 1886. január 1-jétől az Ugocsa című lapot szerkesztette Nagyszőlősön. Több cikke, verse jelent meg a Beregben, az Ugocsában és a Fővárosi Lapokban.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Államosítják a könyvkiadókat (1950)

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

DÁVID ÉLETÉNEK TANULSÁGA (1)

„Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.”(Róma 8:28)

Isten azt mondta: „Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat” (ApCsel 13:22). Amikor Isten valakiről ilyet mond, akkor érdemes figyelni annak az embernek az életét. Dávid pásztorfiúként kezdte, és király lett belőle. Erre 0% volt az esély. A pásztorok annyira a társadalmi ranglétra legalján voltak, hogy nem is tanúskodhattak a bíróságokon, mert nem tartották szavahihetőnek őket. Mégis mind a mai napig széles körben olvassák a Dávid által írt zsoltárokat. Értsd meg ezt: ha behívod Istent az életedbe, ő eltörli a múltad adósságait, és újraírja a jövődet. De neked kell döntened amellett, amit Isten számodra választott! Érdekes különbség van Pál és Dávid között. Pál azelőtt élte az engedetlenség fejezeteit, mielőtt Krisztussal találkozott, és utána példás élete volt… Dávid harmincéves korára király lett, és negyvenévi uralkodása alatt megsemmisítő kudarcai voltak, beleértve a házasságtörést és a gyilkosságot is. Két fontos tanulság van ebben. 1) Ne siess az ítélkezéssel! Nincs vége, amíg Isten azt nem mondja, hogy vége! Dávid élete figyelmeztetés a vétkeseknek, feddés az önizgultnak, igazolása Isten igazságosságának, mely nem engedi, hogy mentesüljünk bűneink következménye alól, és bizonysága annak, hogy Isten szeretete sohasem mond le rólad. 2) Isten jót tud kihozni a rossznak tűnő helyzetből is. Fel tud használni mindent, amin keresztülmentél, és valami jót tud kihozni belőle – vagy a te javadra vagy mások javára. Összegzésül: „tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító

1559-ben született Brindisiben. 16 éves korában kapucinus lett. Velencében és Páduában tanult. A Szentírás iránti szeretet valóságos szenvedélyévé lett. 1582-ben szentelték pappá. Nemsokára már nagyon ismert szónok és a papnövendékeknek teológiát tanított. Három éven át volt rendfőnök. Irodalmi műveit és egész tudását az Egyház szolgálatába állította. Sok munkát írt a hit megvilágosítására. Szigorúság, bölcsesség, az Eukarisztia és Mária iránti szeretet voltak jellemző vonásai. Mint állandó és eredményes igehirdető bejárta Európát. 1610-ben Székesfehérvár visszafoglalásakor ő lelkesítette a török ellen harcoló keresztény katonákat. Lisszabonban halt meg 1619-ben.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Mesterséges havazással lehetne megmenteni az antarktiszi jeget

Mesterséges hó ágyúzásával stabilizálni lehetne Nyugat-Antarktisz jégtakaróját a Potsdami Éghajlatkutató Intézet (PIK) tudósai szerint. A sokmilliárd tonnányi hótöbbletet úgy érnék...

Close