Kezdőlap » Kalendárium » 2019. június 13., csütörtök

2019. június 13., csütörtök

Névnap

Anett – az Anna önállósult francia becézője.

Antal – latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.

Idézet

„Az ember, ha manapság sír, rendszerint akarata ellenére sír. Kibuggyan belőle a könny, minden szándéka ellenére, s arcán nem a megkönnyebbülés, hanem a vesztes önuralom görcse látszik: “Vissza akartam tartani, de nem sikerült, s most bőgök, mint egy hülye.” Azért mondjuk, hogy “kiszökött” a könny a szemünkből, mert úgy kell megszöknie, mint fogolynak a sötétzárkából.”

Müller Péter

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– II. József rendeletben biztosítja a mintegy 83 ezer főt számláló zsidóság számára az istentisztelet, az iskolaállítás, az ipari foglalkozás lehetőségét és a királyi városokban a letelepedés szabadságát (1781).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

LÉGY JÓ PÉLDA!

„Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja, Amajcá tette.” (2Krónikák 26:4)

Egy képregény végén a következő tanulság olvasható: „Mindegy, mit tanítunk a gyermekeinknek, ők akkor is pont úgy viselkednek, mint mi!” Talán most mosolygunk, pedig ez komoly dolog. Egy szakértő szerint: „azt tanítjuk, amit tudunk, de azt adjuk tovább, akik vagyunk. Gyermekeid néha kétségbe vonják, amit mondasz, de mindig hisznek annak, amit teszel. Tehát: 1) Ha szeretnéd, hogy csendességet tartsanak Istennel, te is tarts csendességet. 2) Ha azt akarod, hogy gyermekeid gyülekezetbe járjanak, akkor vidd őket magaddal, ne csak küldd őket. 3) Ha nem akarod, hogy gyermekeid csúnyán beszéljenek, vigyázz, mi jön ki a szádon! 4) Ha nem akarod, hogy gyermekeid dohányozzanak, igyanak vagy kábítószert fogyasszanak, akkor te se nyúlj azokhoz! Ha egy dolgot mondasz, de mást teszel, akkor a gyermekeid talán továbbra is szeretni fognak, de végül elveszítheted a tiszteletüket. Ami még ennél is rosszabb, azt fogják gondolni, hogy ha számodra nem működtek azok az alapelvek, amiket prédikáltál, akkor ők ugyan minek próbálják ki azokat? A példád nagyobb hatással van, mint minden szónoklatod együttvéve. Olvasd el figyelmesen a következő igéket! Az egyik az Ószövetségben található: „azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja, Amacjá tette” (2Krónikák 26:4). A másikat az Újszövetségben találod: „eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan” (2Timóteus 1:5). Több ezer éve hangzottak el ezek a szavak, de az igazság, amire tanítanak, örök: légy jó példa!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító

1195-ben született Lisszabonban, Portugália fővárosában. A Ferdinánd nevet kapta a keresztségben. Apja előkelő lovag volt, anyja pedig igen jámbor nő. Iskoláit a helyi káptalani iskolában kezdte meg, koraérett, világoseszű és erősakaratú volt. Mint ifjú diadalmasan uralkodott minden szenvedélyén. 15 évesen már ágoston-rendi kanonok, majd pappá szentelése után ferences szerzetes lett.

1220 nyarán ugyanis Marokkóból Koimbrába hozták öt ferences vértanú földi maradványait. A látvány indította őt a szegénységre, és ébresztette fel vágyát a mártíromság iránt. Afrikában szeretett volna misszionárius lenni. Remete Szent Antal nevét vette fel. Tudatosan elnyomta tudományos ambícióit is, pedig nagyon ismerte a Szentírást, ezt a tudását azonban évekig titkolta. Afrikába indult, de betegen szállt partra.

Kissé felerősödve haza akart térni, ám egy vihar Szicilia partjára sodorta. Itt értesült rendje 1221-es egyetemes káptalanjáról, így Assisibe indult. Innen remeteségbe vezényelték. Tanultságát alázatosságból most is sikerült eltitkolnia. Amikor parancsra helyettesítenie kellett egy szónokot, a rögtönzött szentbeszéd mindenkit ámulatba ejtett. Tudatlannak nézték eddig, de most tanújelét adta nagy, alapos és széleskörű ismereteinek, csodás hatású szónoki képességének.

Franciaországban és Itáliában volt vándorprédikátor. Az eretnekek térítésében nagyon eredményes volt. Elsőként tanította rendjében rendtársait hittudományra. Még a romagnai rendtartomány főnökségét is rábízták. Pár év után sikerült ettől a megbízatástól megszabadulnia. Ettől kezdve Páduában apostolkodott egészen haláláig. Tömegek hallgatták, főpapok, kereskedők, még álruhás banditák is, főképp azonban az egyszerű emberek. Antal mindenkit szeretett, a gazdagok iránt részvéttel volt, a szegényekért azonban minden lehetőt megpróbált.

Elhasznált szervezete, szívbaja idő előtt elnyűtte, a kényszerű pihenés sem használt, érezte halála közeledtét. Páduában szeretett volna meghalni, menni már nem tudott, a sietség miatt az utolsó útszakaszt egy rozzant taligán tette meg. 1231. június 13-án, fiatalon, 36 évesen halt meg Pádua elővárosában, Szent Klára leányainak Arcella nevű kolostorában. A Páduai Maria Maggiore-templomban temették el. Már életében szentként (“Il Santo”) tisztelték. IX. Gergely pápa már 1232 májusában szentté avatta. 1263-ban átvitték az ő tiszteletére emelt hatalmas bazilikába. Ekkor felnyitották koporsóját, és testét elporladva, de nyelvét épségben találták. 1946. január 16-án XII. Piusz pápa Szent Antalt egyháztanítóvá tette.

IV. Béla 1253-as házioltára (a diptichon) az Árpád-ház szentjei közt együtt ábrázolja Szent Ferencet és Szent Antalt, mivel a király testvére, Erzsébet szinte egyszerre lett szentté avatva Ferenccel és Antallal. XIII. Leó pápa Szent Antalt a világ szentjének nevezte. 1946-ban XII. Piusz pápa az egyházdoktorok közé iktatta.

Temetése napját, a keddi napot tisztelői azóta is Szent Antal tiszteletére szentelik. A koldusok pártfogója, de közbenjárását szokás kérni elveszett tárgyak megtalálásáért és mindennapi bajokban is. Az utasok, szobrászok, agyagmunkások és porcelánkészítők védőszentje.

Példája: Tehetségedet használd Isten nagyobb dicsőségére.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Elindult a világ első online adomány-ételáruháza

A weboldal lényege, hogy a felhasználók feltölthetik felesleges ételeiket, és az erre rászorulók megrendelhetik azokat. Az applikáció három magyar gimnazista...

Close