Kezdőlap » Kalendárium » 2019. június 19., szerda

2019. június 19., szerda

Névnap

Gyárfás – görög-latin eredetű férfinév; jelentése: idős férfi.

Zóra – szláv eredetű női név; jelentése: hajnal.

Idézet

„Van ideje a cselekvésnek, és van ideje a mozdulatlanságnak is. Néha a legnagyobb bátorságot, türelmet és bölcsességet akkor tanúsítod, ha nyugton maradsz – még akkor is, ha a kényszerítő vágyak és késztetések cselekvésre ösztönöznek.”

Dan Millman

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Ferge József (Pazony, 1830. március 27. – Nagybereg, 1891. június 19.) református lelkész.  Szabolcs megyei nemesi családból származott, 1836-43-ban Sárospatakon tanult, majd több évig nevelősködött. 1849-ben Márokpapiban lett tanító. 1850-ben visszament Sárospatakra, ahol jogot és teológiát tanult. 1852. április 22-én Nagyberegre került akadémiai promócióra. 1855. május1-én letette a kápláni vizsgát és Beregen lett káplán. 1858-tól Kígyóson rendes lelkész. 1865-től lelkész apósa, Bereczky József mellett. Ennek halála után (1869) rendes lelkész, 1870-től tanácsbíró. Önéletrajza és feljegyzései a nagyberegi egyházról a Protestáns Egyház és Iskolai Lapban (1891. 30. sz.) jelentek meg.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Bánffy György drámai színész ezen a napon született 1927-ben.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

TARTSD BECSES KINCSNEK ISTEN IGÉJÉT! (1)

„Ajkának parancsából nem engedek, keblembe zártam szája mondásait.” (Jób 23:12)

Isten Lelke Isten Fiához hasonlóvá formál minket Isten Igéje által. Ezért próbálja a Sátán százegyféle módon megakadályozni, hogy Bibliát olvass. Pál azt mondta: „Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében” (ApCsel 20:32). Isten Igéje olyan, mint a vetőmag, tele van lehetőséggel. Jézus azt mondta: „azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet” (János 6:63). Csodálatos dolog történik, ha tanulmányozod a Szentírást: elméd megvilágosodik, szíved húrja megpendül, és az igazság életre kel benned. A Biblia sokkal több, mint egy dogmatikai tankönyv. Hitet teremt, örömöt hoz, leküzdi a nehézségeket, legyőzi a kísértést, reményt épít, erőt ad, tisztánlátást ad, létrehív dolgokat és garantálja  a jövődet. Elengedhetetlen a túléléshez. Épp olyan létfontosságú, mint az étel. Ezért mondta Jób: „szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát” (Jób 23:12 Károli). Isten Igéje az a lelki táplálék, amire szükségünk van életcélunk megvalósításához. A Biblia nevezi tejnek, kenyérnek, kemény eledelnek és édességnek is (ld. 1Péter 2:2; Máté 4:4; 1Korinthus 3:2; Zsoltárok 119:103). Ez a négyfogásos étkezés a Szentlélek menüje, ami biztosítja napi erőnlétünket és növekedésünket. Péter azt írja: „mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre” (1Péter 2:2). Ezért kötelezd el magad arra, hogy minden nap időt szánsz Isten Igéjének olvasására!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szentháromság vasárnapja

A mai vasárnap keresztény hitünk legfontosabb titkát ünnepeljük, azt, hogy az egyetlen élő Istent három egylényegű személy alkotja: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ők hárman alkotják az egyetlen Istent, mert személyük oly szorosan összefonódott és olyannyira egyek, hogy csak egyetlen és nem három Istenről beszélhetünk. Ebben a háromságos Istenben a három személy annak ellenére, hogy egyforma, mégis különböző. A Szentháromságon belül a személyek egymástól erednek. Az Atya az ősforrás, aki magát mindenestől a Fiúnak ajándékozza létrehozva, megszülve őt. A Fiú pedig ezt a hatalmas szeretetet viszonozza azzal, hogy mindenestől visszaajándékozza magát az Atyának. S ez az adok-kapok viszony oly eleven és élő, hogy ebből származik a Szentlélek.

Szent Romuald apát

Ravenában született a 10. század közepe táján, a Honesti hercegi családból. Ifjúsága játékkal, lovaglással, vadászattal telt, Isten dolgaira se ideje, se kedve nem jutott. Már csaknem húsz éves volt, amikor apjának egy párbaját kellett végignéznie. Apja győzött, és az ellenfél, egy vidám, életerős rokon meghalt. Az esemény nagyon megrázta Romualdot, negyvennapos böjtre és vezeklésre kolostorba vonult.

Egy laikus testvér biztatására, és hosszú önvizsgálat után bencés szerzetes lett, szíve azonban a remeteség iránt vonzódott. Sikerült is engedélyt kapnia az elvonulásra, társak is csatlakoztak hozzá, akiket nagy türelemmel és megértéssel vezetett be az önmegtagadás és vezeklés rejtelmeibe.

Apja is szerzetes lett azonban nem bírta a kemény életet. Gyorsan utazott oda Romuald, hogy meggyőzze apját a kilépés végzetességéről. Eredményesen működött, apja szerzetes maradt, békésen megnyugodva hunyt el, Romuald pedig visszatért a remete élethez. Kedvenc olvasmánya a szentek élete volt.

Többfelé épített kis kolostort a remeteélet magánya céljára. Ennek az időszaknak szerzetesi hibái ellen küzdött , de a saját tökéletlenségei ellen is eredményesen küzdött az erények gyakorlásával. Magyarországon keresztül a pogányok térítésére indult, azonban betegség akadályozta meg útja folytatásában. Az Arnó folyó közelében Casentinoban megkapta egy gróf birtokát és Ca’ Maldoli nevű vadászkastélyát. Itt alakította ki a kamalduli remeterendet, Szent Benedek Reguláját alapul véve.

Meghalt 1027. június 19-én, a Val-de-Castroban építet templomocskából és cellából álló telepecskéjén, nagy-nagy alázatosságban. Damjáni Szent Péter szerint 120 éves korában hunyt el, mások szerint 75 éves volt. Teteme Fabrianoban nyugszik. Halála után már 5 évvel szentté avatták.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Vízben haladnak a szánhúzó kutyák Grönlandon

A szokatlan melegre hívja fel a figyelmet Grönlandon vízben gázoló szánhúzó kutyákról készült felvétel. A Steffen M. Olsen dán klímakutató...

Close