Kezdőlap » Kalendárium » 2019. június 20., csütörtök
Nicole Kidman

2019. június 20., csütörtök

Névnap

Rafael – héber eredetű; jelentése: Isten meggyógyít.

Idézet

„Mert ha az egyik dolgot megvilágítom, a másikat nem látom. És olyan gyakran előfordul, hogy az ember a rosszat helyezi megvilágításba, bár nehéz eldönteni, hogy ez véletlenül vagy szándékosan történik-e.”

Agatha Christie

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Vékony Antal (Tiszaújlak, 1848. június 20. – Máramarossziget, 1903. március 15.) Tanár, író, költő. 1866-ig a máramarosszigeti kollégiumban tanult, ezután Pesten hallgatott teológiát.  1870-ben tanári oklevelet szerzett, s ettől fogva haláláig gimnáziumi tanár volt Máramarosszigeten. Modern nyelvre írta át Zrínyi Szigeti veszedelem című eposzát. (Sziget ostroma, 1892.) Költeményeket írt a Máramaros című lapba. Cikkei az Igazmondóban jelentek meg. (1867. A magyarországi nemzetiségek, a máramarosszigeti főgimnázium Értesítőjében; 1876. Emlékvers Teleki Domokos sírjánál; 1877. Csatáry József emlékezete)

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– A Petőfi Kör egyre élesedő vitasorozatán gazdasági kérdésekről beszélnek (1956).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

TARTSD BECSES KINCSNEK ISTEN IGÉJÉT! (2)

„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok.” (János 8:31)

János azt írja: „kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek” (3János 2). Ahhoz, hogy jó dolgunk legyen, Isten Igéjének olvasása legyen minden nap első és legfontosabb teendőnk! Jézus azt mondta: „Ha megmaradtok az én igémben, valóban tanítványaim vagytok” (János 8:31 NKJV). Megmaradni azt jelenti, hogy egy bizonyos helyen letelepedni. Ez az otthont juttatja eszünkbe, azt a helyet, ahol örömöt, elfogadást, bátorítást, támogatást, védelmet, célt, identitást és pihenést találunk. Kincsnek tartani Isten Igéjét azt jelenti, hogy elfogadjuk legnagyobb tekintélynek, iránytűnek, tanácsadónak döntéseinkhez, mércének minden kapcsolatunk és cselekedetünk értékeléséhez. Másként fogalmazva: övé legyen az első és az utolsó szó az életünkben! Sok gondunk abból adódik, hogy döntéseinket nem megbízható tekintélyre alapozva hozzuk meg. Például a közgondolkodásra alapozva: „Mindenki ezt csinálja.” Hagyományra: „Mindig is így csináltuk.” Észérvekre: „Logikusnak tűnik.” Érzelmekre: „Helyesnek érzem.” Mindezek hibásak, mert belőlünk fakadnak, nem Istentől származnak. Szükségünk van egy tökéletes mércére, mi soha nem vezet rossz irányba, és csak Isten Igéje felel meg ennek a kritériumnak. A Példabeszédek könyvében azt olvassuk: „Istennek minden szava színigaz” (30:5). Ez azt jelenti, hogy amikor Isten Igéje mond valamit, azt meg kell tenned, akkor is, ha nem látod értelmét vagy nincs kedved hozzá. Azt kell mondanod, amit Pál is mondott: „hiszek mindabban… ami meg van írva” (ApCsel 24:14).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szólj hozzá!

Read previous post:
Két potenciálisan élhető bolygót is találtak egy közeli csillag körül

A keddi bejelentésen a csillagászok azt mondták, még vizsgálják, hogy a két Földhöz hasonló bolygó valóban lakható-e, és hogy megtalálható-e...

Close