Kezdőlap » Kalendárium » 2019. június 24., hétfő
Örkény István

2019. június 24., hétfő

Névnap

Kinga – a Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult.

Kincső – Jókai Mór névalkotása; jelentése: számomra ő a kincs.

Idézet

„Az igaz szeretet nem követel semmit, a másik fél javát keresi. A szeretetteljes elfogadás pedig a konfliktusok kezelésének feltétele. A követelés és a kényszer a kapcsolatok romlásával jár.”

Gary Chapman

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Gyöngyösi István (Radvánc, Ung megye, 1629 – Rozsnyó, 1704. július 24.). Költő, ügyvéd. Apja gazdag eperjesi prókátor volt. Elemi iskoláit feltehetően Ungváron végezte. Klasszikus irodalmi műveltségét Sárospatakon szerezte. Első felesége az Ung megyei nemes Baranyai Gáspár lánya, Baranyai Ilona volt. 1653-tól gömöri táblabíró 1663-tól Wesselényi Ferenc nádor titkára.  A Wesselényi-összeesküvés leleplezésekor őt is elfogták, de hamarosan az esztergomi érsek segítségével kiszabadult. Feltehetően ekkor tért át a katolikus hitre.

Ügyvédi szolgálatokat tett Zrínyi Ilonának, Drugeth Zsigmond ungvári birtokának is ő volt a fiskusa.  Családja folyamatosan Radváncon lakott, 1669-ben ő is innen keltezi egyik saját kezűleg írt nyugtatványát.

1683-ban Thököly Imre oldalára állt. Ebben az évben szerezte Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról. Thököly bukása után Habsburg-párti lett, de később II. Rákóczi Ferencet támogatta.

Korának egyik legnépszerűbb költője volt. Többek között megénekelte Kemény János erdélyi fejedelem tetteit is.

Radvánci szülőházát 1908. szeptember 20-án az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaság nagy ünnepség keretében emléktáblával jelölte meg.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Bay Zoltán fizikus (1900) a német és az angol kutatásoktól függetlenül kifejlesztette a radart, és már 1946-ban radarjeleket irányítottak a Holdra.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

KRISZTUS MINDENKINEK FEJLŐDÁST HOZ

„Az igazságosság felmagasztalja népedet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek.” (Példabeszédek 14:34)

Madalyn Murray O’Hair, híres ateista egyszer azt mondta: „A kereszténységből soha semmi jó nem származott. Márpedig ha a kereszténység nem jó, és nem hozott létre semmi jót, akkor el kell utasítanunk.” Krisztus maga is ezt mondta: „gyümölcseikről ismeritek meg őket” (Máté 7:16). De Krisztus minden szava életeket változtatott meg, és hihetetlen hasznot hozott a társadalomnak. Vegyük például a tudományt. Egy szakértő egyszer rámutatott, hogy a tudomány semmilyen más kultúrában nem fejlődhetett volna ennyire. Nem eredhetett volna a muszlim kultúrából, mert ez a fatalizmusra alapuló hitvilág teljes mértékben meggátolja a tudományos fejlődésnek még csak a gondolatát is. Nem indulhatott volna ki a buddhizmus vagy a hinduizmus világából sem, mert ők azt hiszik, hogy az anyagi világ nem valóság, hogy semmi sem létezik, csupán Isten, és minden más csupán emberi képzelet. A tudomány csak a keresztyénségben fejlődhetett. Vagy gondolj azokra, akik elmentek a nyomornegyedekbe, hogy megmentsék az elhagyottakat, mint például az Üdvhadsereg, a YMCA vagy más missziós szervezetek. A keresztyének odaadták magukat ezeknek az embereknek a szolgálatára. Manapság azzal, hogy a Szentírást eltávolítottuk kultúránk nagy részéből, mindenhol hanyatlást és romlást látunk. Mi a megoldás? Jézus azt mondta: „ti vagytok a föld sója” (Máté 5:13). Fogd hát magad, és kezdd el sózni a világot Isten Igéje életváltoztató igazságának hirdetésével! Jézus azt is mondta: „Ti vagytok a világ világossága” (Máté 5:14). Az egész világ sötétsége sem tudja kioltani egyetlen apró gyertya lángját. Világíts hát!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Árpádházi Szent Kinga szűz

IV. Béla és Laszkarisz Mária legidősebb leánya. Boldog Jolán, Boldog Konstancia és Szent Margit nővére. 1224. március 4-én született. Már szüzességi fogadalmat tett, amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. Hatására férje szintén örök tisztaságot fogadott a krakkói székesegyházban, a nép ezért “szemérmes Boleszlávnak nevezte el. Élete királynéként is imádságban és a szegények, betegek ápolásában telt el. Férje halála (1279) után testvérével, Jolánnal az ószandeci klarisszák közé lépett, és ott is halt meg, mint főnöknő, 1292. július 24-én. Sírja búcsújáróhely lett. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá, XII. Ince pápa 1695-ben Lengyelország védőszentjei közé iktatta, XI. Kelemen pápa 1715-ben Lengyelország és Litvánia védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa 1999. június 16-án avatta szentté.

bacskaplebania.hu

 

Szólj hozzá!

Read previous post:
Kopogtató: bombasztikus hangulat Kárpátalján

A bombariadókról szóló külföldi híreket mindig távolinak éreztem, úgy hittem, ez csak máshol fordulhat elő, a mi csendes Kárpátaljánkon biztos,...

Close