Kezdőlap » Kalendárium » 2019. június 6., csütörtök
Gobbi Hilda

2019. június 6., csütörtök

Névnap

Norbert – német eredetű; jelentése: északi fény.

Cintia – görög eredetű; jelentése: Artemisz istennő mellékneve.

Idézet

„Hogy mennyi esélyünk van a sikerre, annak vajmi csekély köze van az életkorunkhoz. Csak az számít, hogy hajlandók vagyunk-e újra és újra próbálkozni, hogy elérjük az áttörést.”

Barabási Albert-László

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Basilovits János, Joanitz (Hlivistye, 1742. június 6. – Munkács, 1821. október 18.) Bazilitarendi szerzetes, a Munkács melletti Csernekhegyi kolostor főnöke. Szegény sorsú szülőktől származott. Iskoláit Ungváron és Kassán a jezsuitáknál végezte, majd belépett a bazilita rendbe. 38 éven keresztül volt a rendház főnöke. Szinte egész életét a monostorban élte le, amelynek történetét latin nyelvű munkájában örökítette meg. (Brevis notitia fundations Theodori  Koriatovics, olim ducis de Munkács… I-II.), Kassa, 1799, (IV-VI.), Kassa, 1804.

A keleti egyház szertartásainak magyarázatát tartalmazó műveit ószláv nyelven írta. A „ruszin Hérodotosz”-ként emlegették.  Művében a munkácsi monostor, illetve a püspökség sokat vitatott jogait igyekezett megvédeni, bizonyítani. A hamis Korjatovics-legenda ébrentartásával és a ruszinok őshonosságának hangoztatásával megalapozta a ruszin nemzeti tudatot.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

–         Bánki Donát, gépészmérnök (1859) az akciós turbina feltalálója, mellyel megoldotta a víz nyomási energiájának átalakítását sebességi energiává.

–         Vágó Pál festő (1853) nagy történeti kompozíciókat festett, A huszárság diadala című monumentális alkotásával elnyerte az 1900. évi világkiállítás aranyérmét.

–         Bács Ferenc színész (1936), Romániában orvosnak tanult. 1977 óta Magyarországon él, a Nemzeti Színház tagja.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A VÁGYAK NÉGY KATEGÓRIÁJA (2)

„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!” (Zsoltárok 37:4)

Teljesítményre törekvés. Isten legelső parancsa Ádámhoz és Évához ez volt: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá!” (1Mózes 1:28). Azért van bennünk erőteljes vágy eredmények elérése iránt, mert Isten ilyennek teremtett. Kevés ember törekedett jobban nagy célok elérésére, mint Pál: „még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról” (ApCsel 20:24). Isten nem vette el Pál szívéből a teljesítményére törekvést, hanem szolgálatba állította, hogy ezáltal Pál Isten akaratát vihesse végbe. Jó dolog lehet az erős hivatástudat, ha tanulni vágyás és teljesítményre törekvés társul hozzá, hacsak nem vezet munkamániához, rangkórsághoz, az imaélet elhanyagolásához és más emberek manipulásához. Ha ez történik, újra kell értékelned motivációidat! De ha ilyesmi nem áll fenn, és úgy érzed, növekszel Istenben, és égő vágy van benned arra, hogy elérj valamit – akkor rajta, valósítsd meg törekvéseidet! Hajtsd uralmad alá a földet! Használd képességeidet arra, hogy jó dolgokat érj el mások érdekében!  Ha ide eljutsz, akkor akár egy értekezleten veszel részt, akár egy csapatot erősítesz, akár új ötletek formálódnak benned, tudni fogod, hogy saját személyednél többről van szó. Ha jó kapcsolatteremtő vagy, akkor ügyfeleiddel és munkatársaiddal olyan kapcsolatot tudsz kialakítani, melyben egyszerre tudsz imádkozni értük és áldássá lenni a számukra. Miközben átéled az elért eredményekkel miatti örömet, életed Istennek is tetszésére van. Azért egy jó tanács: időnként állj meg, és jusson eszedbe hálát adni Istennek, hogy lehetőséged volt olyat tenni, amit szeretsz csinálni!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Magdeburgi Szent Norbert

Norbert a mai Hollandia területén Gennepben született, szülei – egy látomás alapján – már kis korában úgy gondolták, hogy Isten a papságra hívja. Már nagyon korán elhelyezték egy káptalanban (püspök körüli papi testület), ahol megkapta a kisebb rendeket, de nyilvánvalóan nem volt szándékában papnak lenni. Gazdag volt, pompakedvelő, tüzes kedélyű és igen hajlott a szélsőségekre. Életét egyre inkább a földi örömökre rendezte be. Mindezek ellenére ifjúságát semmiféle ballépés nem terhelte.

1110-ben a kölni érsekkel együtt elkísérte Rómába V. Henrik császárt. Ott látva a pápa kiszolgáltatottságát, valamint a világi hatalom és az egyház közti feszültséget, Norbert megérezte, hogy választania kell a császár és a pápa között. Később fölajánlottak neki egy püspökséget, ami akkoriban nagy vagyont is jelentett, de ő nem fogadta el.

1115-ben történt igazi megtérése egy kolostorban, ahol kapcsolatba került néhány, reformot sürgető szerzetessel. Ekkor szenteltette magát pappá a kölni érsekkel. Szembefordult a káptalan életstílusával, amihez ő is tartozott. Lemondott javadalmairól, birtokairól. Pénzét szétosztotta a szegények között és vándorprédikátorként járta az országot. A források tanúsága szerint rendkívül

jól tudott prédikálni. Kezdetben fő törekvése volt, hogy a viszályokat elsimítsa, később tüzes beszédeivel követőket toborzott az új életformához, amit alapított. Minden gondja a szegényekre és az apostoli életre irányult. Fontosnak tartotta a pápával való egységet. Elment II. Kallixtuszhoz, hogy ő újítsa meg prédikációs engedélyét.

Társaival Prémontré völgyében kolostort alapított, ahol az ágostonos regula szerint éltek közös életet. Erről a helyről kapta nevét az új közösség: premontreiek. A premontreieknek a kolostori elmélyedést, tanulmányokat társítaniuk kellett a világban folytatott működéssel, és azzal, hogy tanúságot tegyenek az evangéliumról keresztények és nem keresztények között. Norbert továbbra is vándorszónok akart maradni anélkül, hogy egyetlen apátsághoz kötné magát. 1126-ban Rómába ment, és ott megkapta a pápától az általa hozott reform, illetve általa alapított rend jóváhagyását. Ugyanebben az évben Magdeburg érsekévé választották, és ettől kezdve jelentős szerepet kellett játszania korának történelmében. A II. Ince és II. Anaklét közt támadt egyházszakadás idején Norbert az elsők között állt Ince pápa pártjára. Egyházmegyéjének megújításával számos nehézségbe ütközött, ellenségeket is szerzett magának, de fáradhatatlanul dolgozott a belső megújulásért és a misszióért.

1134. június 6-án, 54 éves korában hagyta itt a földi életet. XIII. Gergely pápa avatta szentté 1582-ben.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Szijjártó: a közép-európai országok az új világrend nyertesei

A közép-európai országok egyértelműen a nyertesei annak az új világrendnek, amely a világgazdasági és világpolitikai változások nyomán kialakult - hangsúlyozta...

Close