Kezdőlap » Kalendárium » 2019. május 20., hétfő
Joe Cocker

2019. május 20., hétfő

Névnap

Bernát – germán eredetű; jelentése: erős, mint a medve.

Felícia – latin eredetű; jelentése: boldog

Idézet

Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.

Antoine de Saint-Exupéry

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Ráday Pál (Losonc, 1677. júl. 2. – Pécel, 179-33. május 20.) Kuruc diplomata, II. Rákóczi Ferenc kancellárja. 1703-ban csatlakozott Rákóczihoz. 1707-ben erdélyi alkancellár, a kuruc tisztképzést szolgáló Nemesi Compánia auditora. 1709-ben a kuruc hadikancellária vezetője, Rákóczi egyik legközvetlenebb, legbizalmasabb munkatársaként többször tartózkodott a fejedelemmel Munkácson és Ungváron. A kuruckor legnagyobb publicistája volt. Ő írta a külföld tájékoztatására készült kiáltványokat és röpiratokat, többek között Rákóczi híres munkácsi kiáltványát is (Manifestum, 1704.; Explosio, 1706.; Responsio, 1706 stb.), szerkesztette a kurucok újságját, a Mercurius Veridicust. A fejedelem megbízásából többször járt követségben. 1707-ben Nagy Péter cárt kereste fel. 1711-ben Rákóczival együtt indult Lengyelországba, de Sztrijből visszatért Debrecenbe, hogy Pálffy Jánossal tárgyaljon a békéről.  A szatmári béke után külön amnesztiával tért haza Galíciából.

Több vallásos munkát írt. Ő alapozta meg a híres péceli Ráday-könyvtárat. Támogatta Pápai Páriz Ferenc szótárának kinyomtatását. Bél Mátyás tudományos és Mányoki Ádám művészi tevékenységét.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– A László király elnökletével megtartott szabolcsi zsinat megalkotja az egyházi kérdésekben rendelkező határozatokat.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

HASZNOS TANÁCSOK A BOLDOG HÁZASSÁGHOZ

„Ura szívből bízik benne.” (Példabeszédek 31:11)

Ha boldog házasságot szeretnél, két dolgot mindig észben kell tartanod: 1) Soha ne alacsonyítsd le házastársadat nyilvánosság előtt! Ha ezt teszed, azzal magadat alacsonyítod le. Salamon azt írja: „Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.” (Példabeszédek 31:10-12). Valaki azt mondta: „Mielőtt kritizálod párod ízlését, jusson eszedbe, hogy téged választott! Igazából mindannyiunknak vannak szokásai, küzdelmei, gyengeségei, fantáziái, gyermekkori emlékei, ki nem mondott szükségei és belső sóvárgásai. Mély és el nem múló vágyunk, hogy legyen valaki, akiben bízhatunk. Ezért tervezte Isten a házasságot biztonságos kikötőnek egy veszélyes világban. Ha nem bízhatsz a házastársadban, akkor kiben bízhatsz? 2) Mindig legyenek közös álmaitok és céljaitok! Manapság a válások aránya ijesztően nagy a házasságok tizenhetedik és huszonötödik éve között. Tudod miért? Ekkorra általában a legkisebb gyerek is lediplomázik és elhagyja a szülői házat. Ketten maradtok, és ha minden időtöket a gyermekeitekre fordítottátok, és elhanyagoltátok egymást, akkor egy napon arra ébredhettek, hogy egy idegennel éltek egy fedél alatt. Hogyan kerülheted el ezt? Legyenek közös céljaitok és közös álmaitok, amiket igyekeztek megvalósítani. Ne feledd, nem csupán szülők vagytok, hanem társak, és Istennek házaspárként van terve veletek. Ha még nem fedeztétek fel, mi az, beszéljetek róla, imádkozzatok együtt, és kérjétek, hogy Isten mutassa meg nektek. Az ilyen imádságra válaszolni fog!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Sienai Szent Bernardin

1380. szeptember 8-án született Siena közelében, Massa-Carrara városkában egy gazdag bányatulajdonos családban. Apja kormányzati tisztséget töltött be. Négy éves korában mindkét szülőjét elvesztette. Rokonai nevelték. Tehetséges jó tanuló volt, jámborul élt. A prédikációhallgatás és ministrálás volt kedvenc elfoglaltsága. Bámulatos memóriával jegyezte meg a beszédeket, szóról-szóra vissza tudta idézni pajtásainak.

Kerülte az illetlenséget. A trágár, kétértelmű beszédet nem tűrte maga körül. A felebaráti szeretetben sem maradt el. Vonzotta a szerzetesi szegénység. A sienai egyetemen végzett tanulmányai befejeztével betegápolónak állt, és az 1400-as pestisjárványban hősiesen helyt állt akkor is, amikor sorra kihaltak mellőle. A betegséget ő is megkapta, de kigyógyulva életfordító elhatározása született.

Néhány hónapi elvonultság után 1402-ben ferences szerzetes lett S. Onofrioban, minorita. Itt kezdte szónoki működését, azonban gyenge hangja és állandó rekedtsége akadályozta, hogy tömegekhez szóljon. Bizalommal kérte a Boldogságos Szűz közbenjárását, és fokozatosan hangja és előadása olyan tökéletessé lett, hogy mindenki megcsodálta. 1417-től szerzetespap lett. Haláláig kora egyik legnagyobb hatású népszónoka volt, a Szűzanya, Szent József és Jézus Nevének tiszteletét terjesztette.

Egy időre eltiltották az igehirdetéstől, mert a tévtanítások ellen határozottan szót emelt, és alattomosan bevádolták. 1439-ben részt vett a firenzei zsinaton, küzdött a görögökkel való unióért. Rajta kívülálló okok miatt hiúsult meg ez az egyesülés. Kapcsolatban volt kora szinte valamennyi tudósával. Kapisztrán Szent Jánossal meg kívánták reformálni a ferences rendet, visszatérve a Szent Ferenc által tanított életformához.

1444. május 20-án halt meg Aquilában. Már 1450-ben szentté avatta V. Miklós pápa, főképp tanítványának, Kapisztrán Szent Jánosnak önfeláldozó fáradozására. 1862-ben mozgalom indult egyházdoktorrá nyilvánítása érdekében, ehhez azonban szükséges műveinek megfelelő kiadása.

Példája: Tehetségedet a lehető legtökéletesebben használd ki!

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Gyermekszínjátszók találkoztak Beregszászban

Évtizedes hagyományt folytatott a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) azzal, hogy május 18-án,

Close