Kezdőlap » Kalendárium » 2019. november 20., szerda
Makovecz Imre

2019. november 20., szerda

Névnap

Jolán – Dugonics András névalkotása. jelentése: jó leány (magyar); a viola virága (görög).

Idézet

„Egy hazugságra épített boldogság nem lehet soha igazi boldogság.”

Wass Albert

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Grabovszky Emil (Ungvár, 1878. március 13. – Bp., 1955. október 20.). Festő, grafikus. Lengyel származású apja az 1863-64-es lengyel szabadságharc leverése után telepedett le Ungváron. Hét gyermeke közül Emil volt a legfiatalabb. Középiskolai tanulmányai elvégzése után telepedett le Ungváron. Hét gyermeke közül Emil volt a legfiatalabb. Középiskolai tanulmányai elvégzése után 1911-14- ben a budapesti iparművészeti iskola festészeti osztályán tanult, majd 1915-17-ben az akadémián folytatta tanulmányait  Edvi Illés Aladár és Aggházy Gyula növendékeként. 1918 januárjától novemberéig a nagybányai művésztelepen dolgozott Jakab Zoltánnal. Thorma Jánossal és más festőkkel. Nagy hatással volt rá Ferenczy Károly művészete. 1919-ben költözött haza Ungvárra, a Szobránc utcai szülőházba. Erdélyi Bélával és Boksay Józseffel együtt részt vett a z ungvári művészek 1921-es első nagy bemutatkozásán.  1926 és 1939 között Budapesten volt restaurátor, közben hosszabb tanulmányutakat tett Ausztriában, Svájcban és Olaszországban. Ebben az időben számos alpinista témájú plein air képet festett. 1939-ben visszatért Ungvárra, de nem festett, könyvtárosként dolgozott. 1944-ben Erdélyi Béla buzdítására látott újra munkához, de a kultúraellenes intézkedések miatt háttérbe szorult. 1954-ben rendezhetett önálló kiállítást.  Impresszionista tájképfestő volt.  Különös művészi erővel ábrázolta a Kárpátok hegyeinek monumentalitását (Hoverla, 1946.; Kőrösmezői hegyek, 1951), de szívesen festett meghitt hangulatú tájképeket is (Balatoni halászkunyhó, 1925.; Téli szürkület, 1947). Képeit az ungvári képzőművészeti múzeum, valamint több ukrajnai és oroszországi gyűjtemény őrzi.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

 MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Apáczai Csere János filozófiai és pedagógiai írót a fejedelem kinevezi a kolozsvári iskola vezetőjévé (1656). Életművében egységes rendszert alkot a korszak valamennyi korszerű szellemi irányzata, célja az volt, hogy magyar nyelven, iskolai használatra összefoglalja korának teljes tudományosságát. Kimagasló nevelő egyéniség, a népoktatás tudatosítója.

Laborfalvy Róza színésznő (1817) a legjelesebb tragikák közé tartozott, Jókai Mórhoz ment nőül.

Makovecz Imre építész születése (1935). Európa-szerte számos épülete látványosságszámba megy, leghíresebb alkotása a sevillai világkiállítás magyar pavilonja.

Gérecz Attila, költő 1929-ben ezen a napon született. 1950-ben hazaárulás vádjával 15 évre ítélték, de négy év múlva megszökött a váci börtönből, majd újra elfogták. 1956-ban forradalmárok szabadították ki börtönéből, fegyverrel harcolt a szovjet tankok ellen, az egyik végzett vele.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.      

Isten módszerével vezetni

„Ha így cselekszel… akkor te is helyt tudsz állni”

(2 Mózes 18:23)

Miért ragaszkodunk ahhoz, hogy mindent mi csináljunk? Három okból: 1) Félünk, hogy mások nem végzik el a munkát olyan jól, ahogy mi tennénk – de így hogyan fogják megtanulni? 2) Félünk, hogy túlszárnyalnak minket. A Biblia arra figyelmeztet: „legyetek… a tiszteletadásban egymást megelőzők” (Róma 12:10). 3) Azt gondoljuk, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy mindent mi végezzünk el. Mózesnek azt mondta az apósa: „Most azért hallgass a szavamra, hadd adjak tanácsot neked… Légy te a nép szószólója Istennél, és te vidd ügyeiket Isten elé… De válasz ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat… és tedd őket elöljárókká ezer, száz, ötven vagy tíz ember fölött. Ők tegyenek majd igazságot a nép között minden időben: minden nagyobb ügyet vigyenek eléd, de minden kisebb ügyben tegyenek ők igazságot! Könnyíts a terheden, hadd hordozzák azt veled együtt! Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére.” (2 Mózes 18:19 – 23). Mérd hát fel, hogy mi az, amit csak te tudsz megtenni, és ruházd át mindazt, amit mások is képesek elvégezni! Ha a feladat túl nagy számodra, tekintsd ezt Istentől érkező jelnek, melyben azt mondja: „Ne próbáld egyedül!” Ez nem azt jelenti, hogy zúdítsd a munkát bárki nyakába. Ha hozzá nem értő személyre bízod, abból katasztrófa lesz. 1) Meg kell találnod a megfelelő személyt! 2) Képességeihez illő munkát kell rábíznod! 3) Bíznod kell benne, hogy jól fogja csinálni! Cselekedj így, és megláthatod sikered gyümölcsét!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Névnap

Orbán – latin eredetű; jelentése: városi, finom, művelt, udvarias ember.

Idézet

„Nem volt felelni valóm, hiszen nem mondott újat, ő nem fogta fel, hogy attól, hogy kölcsönösen szeretjük egymást, még úgy meg tud döfni, hogy térdre esem. Éppen azért, mert szeret, és mert én is szeretem. Csak az tud nekem fájdalmat okozni, akihez közöm van.”

Szabó Magda

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Mészáros Ági (1918) színésznő játékát könnyedség, humor és magával ragadó báj, valamint drámaiság jellemezte. 1956-os megnyilvánulásai miatt mellőzték.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A HÁLA FERTŐZŐ!

„mindenért hálát adjatok…” (1Thesszalonika 5:18)

Barbara Johnson agyonütötten érezte magát, késében volt, ráadásul állnia kellett a buszon munkába menet. Hangulata zuhanórepülésben volt, amikor egy vidám hang megszólalt a busz elejéről: „Gyönyörű napunk van, igaz?” Nem látta a férfit, csak a hangját hallotta, amint a szép látnivalókról beszélt, melyek mellett elhaladtak… ez a templom… az a park… egy temető… egy tűzoltó állomás. A férfi hálás lelkülete mindenkit jobb kedvre derített. Amikor Johnson leszállt a buszról egy pillanatra meglátta a beszélőt: egy átlagos kinézetű férfit, aki sötét szemüveget viselt, és fehér bor volt nála! Pál azt mondta: „Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata” (1Thesszalonika 5:18 Károli). Nem a megpróbáltatásokért adunk hálát, hanem a megpróbáltatásokban. A hála olyan, mint a bumeráng. Áldást hoz annak, akinek köszönetet mondunk, aztán 180 fokos fordulatot vesz, és áldást hoz annak is, aki hálát adott. Egy bibliatanító mondja: „Bármilyen megpróbáltatás van is most az életedben, mielőtt érkezett, Isten gondoskodott arról, hogy ki tudd állni… mások is átmentek már ugyanezen, amin most te átmégy… és győztesen kerültek ki belőle… Isten minden kísértéshez megígérte a kiutat: »Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni« (1Korinthus 10:13Ö. A megpróbáltatások és a kiutak elválaszthatatlanok. Az ördög azonban azt szeretné, ha ezt nem tudnád, ezért minden alkalommal, amikor próbán mégy át, azt mondja, hogy nincs kiút. Már régen megtanultam, hogy amikor a gonosz nyomása egyre nagyobb rajtam, az mindig azt jelzi, hogy a kiút nemsokára feltárul… Azt kell tennünk, amit Isten mond. Örvendezzünk! Ne feledd: »… az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!« (Nehémiás 8:10). Ha van ilyen örömed, az erőt ad az előtted álló útra.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szűz Mária

Szent V. Piusz pápa mindent megtett az egész keresztény világot végveszélybe tipró török birodalom ellen. Mohács után 1526-ban minden elveszni látszott. 1541-ben elesett Buda. 1568-ban már adott Miksa magyar királynak 30000 aranyat a végvárak védelmére, de a török előnyomulás feltartóztathatatlannak látszott. Szövetséget hozott létre a török tengeri haderő ellen Velencével és Spanyolországgal.

Az imában bízott azonban legjobban. A rózsafüzér imádkozását szorgalmazta, de ő maga is környezetével kitartóan imádkozta. Így volt ez az egyesült keresztény sereg és a túlerőben levő török hajóhad Lepantó melletti összecsapása idején is 1571. október 7-én. A rózsafüzért imádkozva a pápa sugallatban értesült a győzelemről, és elrendelte minden október 7-én “Mária, Rózsafüzér Királynője” ünnepének megünneplését. Ugyanakkor a “Keresztények Segítsége” megszólítást is a hívek imáiba ajánlotta. 1571 óta ez a megszólítás a lorettói litánia fohászai közt szerepel.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
A málenykij robot áldozataira emlékeztek Beregszászban

Ökumenikus istentisztelettel egybekötött megemlékezésre gyűlt össze Beregszász lakossága november 19-én. A város református templomában a 75 évvel ezelőtti eseményekre, a...

Close