Kezdőlap » Kalendárium » 2019. november 22., péntek
Ady Endre

2019. november 22., péntek

Névnap

Cecílialatin eredetű; jelentése: a Caecilius nemzetséghez tartozó.

Idézet

„Milyennek látszik a világ annak, aki egyszerre van mindenhol és sehol?”

Gaál Viktor

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Ezen a napon született 1877-ben Ady Endre. Többször járt Párizsban, a francia kultúra és a szabadság elkápráztatta, ugyanakkor a magyar viszonyok szemlélete keserűséggel töltötte el. Vakmerően, az általános közvéleményt tudatosan felingerelve támadta a magyar közéleti és művelődési állapotokat, szerelmi verseiben leplezetlenül tárta fel sóvárgását, a férfi és a nő közötti keserű vívódást. A forradalmi eszmék iránti rokonszenve csak szította egyes körök ellene irányuló ellenszenvét. Korának egyik legfontosabb irodalmi jelensége, aki messze kitágította a költői kifejezés lehetőségét.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.  

TÖBBET KAPSZ VISSZA, MINT AMENNYIT ADTÁL

„Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek.”

(Zsoltárok 84:12)

Bizonyos értelemben lehetetlen bármit is „feláldoznunk” Istennek. Ha többet kapsz vissza, mint amennyit adtál, akkor lényegében semmilyen áldozatot nem hoztál, igaz? Az örökkévaló jutalom mindig nagyobb, mint a mulandó áldozat. Az ítélet napján csak azt fogjuk bánni, amit nem adtunk vissza Istennek. Talán ellentmondásnak tűnik, de az önmegvalósítás kulcsa az önmegtagadás. Önzésünk miatt allergiás reakciót vált ki belőlünk a megtagadás szó. Nehezünkre esik, amikor luxusban élünk. Manapság nem csupán elviseljük, de egyenesen ünnepeljük a kényeztetést. De önmagunk kényeztetésével alapvetően az a baj, hogy sohasem elég. Minél jobban belevetjük magunkat az evésbe vagy a szexbe vagy az anyagi javakba – annál kevésbé élvezzük azt. Bevettük a fogyasztói társadalom hazugságát, hogy a több valóban több. Abban a tévhitben élünk, hogy ha többet adunk, nekünk kevesebb marad. De érvelésünk téves. Végül azt veszíted el, amihez mindenáron ragaszkodsz, és végeredményben az lesz a tiéd, amit elvesztettél Krisztus ügyéért. Mark Batterson írja: „Minél többet adsz oda, annál jobban fogod élvezni, amid van. Ha odaadod Istennek a tizedet, a maradék 90%-ot 10%-kal jobban fogod élvezni. Arra is rá fogsz jönni, hogy Isten sokkal többet el tud érni a 90%-kal, mint amennyit te elérnél a 100%-kal… Családunk egyik életcélja, hogy megfordítsuk a tizedet: a megélhetésünkre megtartva 10%-ot és odaadományozva 90%-ot. Meg vagyok győződve, hogy ha eljutunk odáig, a 10%-ot 90%-kal jobban fogjuk élvezni. Ilyen az öröm mozgó skálája.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szent Cecília szűz és vértanú

Cecília Krisztus szeretetéért áldozta életét. Szeretnénk mi is odaadni életünket Krisztus szolgálatára, arra a tanúságtételre, amely Isten szeretetét megmutatja a világban.
A Ceciliusok előkelő családjából származott. Szüzességi fogadalmat tett, és jegyesét, Valerianust isteni segítséggel nemcsak megtérítette, hanem hasonló életre vezette. Ugyancsak jegyesének testvérét, Tiburtiust, és az elfogatásukra küldött Maximust is Krisztus szeretetére és hitére vezette. Miután a három vértanúságot szenvedett, Cecilia a Praetextatus katakombában temettette el őket. Almachius prefektus a szegényeket gyámolító és hitükben megerősítő Ceciliát külön kínzás alá vetette.
Sok gyötrelemnek vetették alá, míg végül kard általi halálra ítélték. A hóhér nem tudta lefejezni, bár háromszor csapott az elítéltre. Cecilia a hagyomány szerint még három napig élt, és I. Orbán pápa megerősítette a szentségekkel halála előtt. 230 körül halt meg Alexander Severus császár idejében, és a Kallixtus katakombában lévő családi sírboltban temették el. I. Pascal pápa 321-ben a Cecilia trasteverei háza fölé emelt templomba vitette át az épen maradt holttestet, amelyet 1599-ben ugyancsak épen találtak meg olyan helyzetben, mintha csak éppen akkor lehelte volna ki lelkét.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Magyarország tíz év után visszatér az UNESCO végrehajtó tanácsába

Az UNESCO általános konferenciájának 40. ülésszakán lezajlott szavazás eredményeként Magyarországot beválasztották a szervezet végrehajtó tanácsába, az ország ezzel tízéves távollét...

Close