Kezdőlap » Kalendárium » 2019. november 4., hétfő
Alfred Heineken sörfőző

2019. november 4., hétfő

Névnap

Károly 1. – magyar eredetű; jelentése: karvaly, turul;
2. – germán-latin eredetű; jelentése: legény, fiú.

Idézet

„Viszonzatlan szerelem éppúgy nincs, mint ahogy nincs gyökértelen növény. Azok a látszólag egyoldalú boldogtalan szerelmek, amelyeket az életből és a világirodalom remekeiből ismerünk, a remény kifogyhatatlan erőtartalékaiból táplálkoznak.”

Nagy Endre

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Bémer László, bezdédi és kisbákai (Kisbáka, 1784. április 8. – Ungvár, 1862. november 4.). Római katolikus püspök. Diákéveinek nagy részét Ungváron töltötte. Előbb egri kanonok, a hétszemélyes tábla ülnöke, 1843-ban nagyváradi püspök. A szabadságharc idején Kossuth oldalára állt, részt vett az 1849-es országgyűlés néhány ülésén, körlevélben tudatta a függetlenségi nyilatkozatot, és a szószékről buzdította híveit a szabadságharcban való részvételre. Emiatt 1849. december 24-én elfogták, Pestre szállították az Újépületbe. 1850. február 9-én lemondott püspökségéről. A haditörvényszék március elején felségsértés miatt akasztásra, majd kegyelem útján húszévi várfogságra ítélte. A király elengedte a fogságot azzal a feltétellel, ha valamelyik ausztriai kolostorba vonul. 1850-ben Maria Enzersdorfba ment, majd öt év múlva engedélyt kapott, hogy visszatérjen hazájába. Ettől kezdve Pesten, Sátoraljaújhelyen, Perlenyiken tartózkodott. 1862-ben Ungvárra költözött unokahúgához, báró Reviczky Amáliához, aki őt haláláig gondozta. A nagyváradi székesegyházban temették el. 1911-ben azt a házat (Szobránc utca 27.), amelyben meghalt, Ungváron emléktáblával jelölte meg a Laudon család. A táblát később lemeszelték, csak 1991-ben állították ismét helyre.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)  

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Könnyezni kezdett Máriapócs egykori fatemplomában lévő Mária-ikon (1696).

Lóczi Lajos (1849) földrajztudós, elsősorban Belső-Ázsiában és Nyugat-Kínában végzett geomorfológiai kutatásaival szerzett magának világhírnevet. A Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatója volt.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

 

József három öltözéke (2)

„Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt.”

(1Mózes 39:12)

József második öltözéke a kísértés ruhája volt. A Bibliában azt olvassuk: „Egy napon, mint mindig, bement József a házba a munkáját végezni. A háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta: Hálj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt.” (1Mózes 39:11 – 12). József fiatal volt, jóképű, magányos, távol az otthonától, és gazdája felesége által ismétlődő kísértésnek volt kitéve. Ő azonban ellenállt a nő közeledéseinek, és azt mondta: „Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságott, vétkezve az Isten ellen?!” (9. vers). Elsősorban nem az aggaztotta, hogy lebukhat, hanem az, hogy nem tudna többé tükörbe nézni, ha igent mondana. ha arra gondolt, hogy Isten szerette, megtartotta és megáldotta őt, az minden testi vágyát és ösztönét megfékezte. Nem így volt ez Dáviddal. A Betsabé ügy után ezt írta bűnbánó imájában, az 51. zsoltárban: „egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz” (Zsoltárok 51:6). Te ki ellen vétesz? Isten ellen. Ki látja, amit teszel+ Isten – aki a Golgotán mutatta meg irántad való mérhetetlen szeretetét. Megbocsátott Isten Dávidnak? Igen, és neked is meg fog bocsátani. De Dávid története bizonyítja, hogy néha együtt kell élnünk tetteink következményeivel, és azok nem csupán nekünk okoznak kárt, hanem azoknak is, akik tőlünk várnak útmutatást. Pál, a legnagyobb apostol elismerte ezt az igazságot, ezért írta: „megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre” (1Korinthus 9:27).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Borromeo Szent Károly püspök

Károly a tridenti zsinat megújulásának munkálója volt egyházmegyéjében. Tüzes lélekkel szolgálta Istent, élte és hirdette az Ő szeretetét. Példája nyomán merjünk mi is bátran tanúságot tenni Isten szeretetéről, hogy megerősödjön Egyházunk, és sokan hallhassák Isten Igéjének hirdetését.
Neves grófi családból született 1538-ban. 22 éves korában nagybátyja, IV. Pius pápa Rómába hívta, és nagy műveltsége és mély vallásossága miatt bíboros államtitkárává és a milánói érsekség adminisztrátorává tette. 1563-ban pappá szentelték, 1565-ben pedig elfoglalta a milánói érseki széket. Bölcs szervezőerő, égő apostoli buzgóság jellemezte. Az 1567. évi pestis idején, amikor a város vezetői valamennyien elmenekültek Milánóból, ő hősies önfeláldozással állt helyt a vész sújtotta városban, és ápolta a betegeket. Minden vagyonát az ínséget szenvedőkre költötte, és ahol orvossággal már nem tudott segíteni, vigaszt öntött a lelkekbe. Papjainak gondját viselte. Hatalmas egyházmegyéjét háromszor látogatta végig. A kolostorokban és a szerzetesrendekben szerető szigorral szüntette meg a visszaéléseket. Bár az egyházi és világi vezetők barátságukkal tüntették ki, megőrizte alázatát, a szegények szerető atyja maradt. Előkelő kapcsolatait sohasem használta fel családi vagy baráti érdekek előmozdítására, csupán a lelkek és Isten Országának előmenetelére. Sokat tett a tridenti zsinat szerencsés befejezéséért, és ő volt az első, aki a zsinati határozatokat végre is hajtotta.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Már több mint háromezer polgár halt meg a Donyec-medencei konfliktusban

AZ ENSZ szerint a több mint öt éve tartó Donyec-medencei fegyveres konfliktusban már több mint 3,3 ezer polgári személy vesztette...

Close