Kezdőlap » Kalendárium » 2019. október 21., hétfő
Körmendi János

2019. október 21., hétfő

Névnap

Orsolya – 1. – latin eredetű; jelentése: kis medve; 2. ófelnémet-latin eredetű; jelentése: ló, paripa.

Idézet

„Jóllehet abban senki sem téved, hogy mit akar, abban tévedhet, hogy valóban boldogítja-e, ha eléri, amit akar.”

Stuart Sutherland

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Petrőczy Kata Szidónia, báró Petrőczy, gróf Pekry Lőrincné (Kaszavára, 1662 – Beregszentmiklós, 1708. október 21.). Költőnő.

1703-ban Pekry beállt a kurucok közé, megtorlásul Rabutin császári tábornagy feleségét és lányait Nagyszebenben őriztette. Rákóczy közbenjárására 1704-ben egy császári ezredesért kicserélték. 1705-ben Petrőczy Kata Szidónia a császáriak elől Moldvába menekült. 1706-ban  II. Rákóczi Ferenc saját huszti kastélyát ajánlotta  fel Petrőczi Katának, aki valószínűleg február végén költözött Husztra, ahol ebben az időben több erdélyi főrangú család élt. 1706-ban a költőnő Husztról Kutyafalvára költözött. 1707 őszén Petrőczi Katának ismét menekülnie kellett Erdélyből. Súlyos betegen érkezett Husztra, ahol a fejedelem jóvoltából ismét menedéket talált. Rákóczi nemcsak a kényelmes huszti kastélyt, hanem máramarosi birtokaik összes jövedelmét a rendelkezésére bocsátotta. A költőnő egész télen ágyhoz volt kötve, Arnd János könyvének magyarra fordításával vigasztalódott. Másodszori huszti bujdosásának gyümölcse a Nyomorúságidban kesergő bús szívem és a Vala haszontalan sok könnyhullatásaim kezdetű eredeti ének, valamint a Jézus életem világa című fordítás. 1708 májusában Beregszentmiklósra költözik, s október 21-én meg is hal. Egy, a halála előtt néhány héttel kelt irat tanúsága szerint visszavágyott Husztra, s ebből egyesek azt a következtetést vonták le, hogy Huszton halt meg.

Petrőczi Kata Szidónia korának egyik legtehetségesebb költője volt. Balassi, Zrínyi költői hagyományait folytatta. Versei az ózdi kastélyban maradtak fenn, nagyrészt saját kézírásában.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)  

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Ezen a napon, 1878-ban született Krúdy Gyula, író, hírlapíró. Legismertebb művei: Szindbád, Vörös postakocsi.

Jankovics Marcell rajzfilm rendező születése (1941). A magyar animáció sokoldalú alkotóművésze, Kossuth díjas.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

Bűnös hajlamok (2)

„Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Efézus 4:32)

Személyes beállítottságaink miatt bizonyos bűnök iránt különösen is vonzódunk. Emiatt általában előre kiszámítható, hogy milyen területen vagyunk sebezhetők. Olyan ez, mintha „bűn-profilt” készítenénk magunkról. Dr. Michael W. Mangis Signature Sins: Teaming Our Wayward Hearts (Jellemző bűnök – Csapongó szívünk megszelídítése) című könyvében kilenc ilyen mintát azonosít be egyrészt a hét főbűnt, másrészt a Lélek gyümölcseit tekintetbe véve, ezért alkalmazni lehet keresztyén környezetben is. Ahhoz, hogy jobban megismerjük önmagunkat, és kiépíthessük védekező rendszerünket a sebezhető területeinken, a következő néhány napban nézzük meg ezt a kilenc jellemző bűnt, és figyeljük meg azokat az embereket, akik vélhetően ezekkel küszködnek. Reformerek: a reformerek a tökéletességre törekszenek. Magas mércét állítanak fel maguknak, és a legnagyobb félelmük, hogy valamiben hibáznak. (Az ilyen emberek jó sebészek – és kiváló golfozók). Legjobb esetben lekötelezett harcosai egy jó ügynek, polgárjogi aktivisták, próféták. De mivel önigazultak és megszállottan tökéletességre törekednek, hajlamosak megítélni azokat, akik nem teszik olyan magasra maguknak a mércét. Ámósz próféta jó példa erre. Egy függőónról ír, amely megmutatja, mennyire eltávolodott a nép Isten mércéjétől ld. Ámósz 7:7-8) A reformerekhez szólva Pál így ír: „legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek Krisztusban!” (Efézus 4:32) Ha reformer vagy, akkor a legnagyobb kihívás számodra az, hogy szeretettel, türelemmel és kegyelemmel viszonyulj másokhoz, Isten segítségével képes leszel rá!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szólj hozzá!

Read previous post:
Nagycsaládok Kárpátalján: a Barkaszi család

Nemrég beleolvasgattam az elmúlt két év nagycsaládos interjúiba. Döbbenten állapítottam meg, hogy a közel negyven család, akiket ezen idő alatt...

Close