Kezdőlap » Kalendárium » 2019. október 4., péntek
Rembrandt németalföldi festő és rajzművész

2019. október 4., péntek

Névnap

Ferenc – francia-latin eredetű; jelentése: francia.

Idézet

„Ne vedd semmibe az igazságot, mert ha megfelelően használod, hatékony fegyver lehet. De tartsd észben, hogy a fegyverek is kicsorbulnak a túlzott használattól.”

Trevanian

NÉPI KALENDÁRIUM:

ASSISI SZENT FERENC NAPJA

Göcsejben a vetésre legalkalmasabb hétnek az ún. ferenchetet tartották. Vásárosmiskén pedig ez a nap volt a szüret kezdete. Előtte kanászostorral durrogtattak a hegyen a gonosz, rossz szellemek elűzésére. A Mura-vidéki és szlavóniai földművesek a Ferenc-nap körüli hetet búzahétnek nevezik.

A gazdasszonyok nyírfaágat tettek a fészekbe, ha ilyenkor ültettek kotlóst, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. Úgy vélték, a nyírfaág mindaddig, amíg ki nem kelnek a csirkék, megvédi őket az ártó, gonosz hatalmaktól.

Magyar Néprajz VII.

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Lónyay Gábor, nagylónyai és vásárosnaményi (Deregnyő, 1805. október 4. – Teplitzi fürdő, 1855. augusztus 5.) Közgazdasági író, országgyűlési képviselő. Iskoláit Sárospatakon, Pozsonyban, Késmárkon, a jogot 1823-24-ben a sárospataki főiskolán végezte. Joggyakornok Zemplén megyében és Pesten volt. Zemplén megyében kezdte közéleti pályáját is. Egyike lett az országos gazdasági egyesület alapítóinak. Bátyúban is voltak birtokai. Az 1835-36-os országgyűlés követéül választották. 1848-ban a pesti parlament tagja lett, s 40 éven át az is maradt. A pozsonyi országgyűlésen az ellenzéki hazafias párt vezéregyénisége, a szabadelvű eszmék védelmezője, a Pesti Hírlap munkatársaként Kossuth pártfogója.1860-ban felajánlották neki Ung vármegye főispáni állását, de nem fogadta el. 1869-ben Bereg megye tiszaháti kerülete választotta meg egyhangúlag országgyűlési képviselőjének. Cikkei a Pesti Hírlapban, a Gazdasági Lapokban és a Pesti Naplóban jelentek meg.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Kállai Ferenc Kossuth-díjas színész (1925) fiatalon klasszikus szerzők sokszor hálátlan figuráit alakította, később hősszerepeket kapott, de igazán karakterszínészként aratta sikereit.

Felavatják a Fekete János tervei alapján turulmadaras Ferenc József hidat (1896).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

Változtass az étrendeden!

„Mert áron vétettek tehát Istent testetekben!” (1Korinthus 6:20)

Egy lelkipásztor írja: „Elhittem minden gyógyulásról szóló igét a Bibliában és ezekre támaszkodtam. Végül olyan beteg lettem, hogy kórházba kerültem. Ott kiderült, hogy az artériáim elzáródtak, és előjegyeztek bybass – műtétre. A műtét után kérdések merültek fel bennem: Hogy történhetett ez velem? Hiszen lelkész vagyok. Hiszem, hogy Isten gyógyít. Imádkoztam másokér, és láttam, ahogy meggyógyította őket. Aztán eszembe jutott: sokszor figyelmeztettek már arra, hogy magas a koleszterin – és a vércukorszintem. Változtatnom kellett volna az étkezési szokásaimon, de nem tettem. A sültek és a zsíros ételek voltak a káros szenvedélyem. Annyira finomak voltak, nem tudtam lemondani róluk.” Jézus azt mondta, hogy e világ fiai okosabbak, mint a világosság fiai (id. Lukács 16:8). A média és az egészségügyi szervezetek naponta figyelmeztetnek, hogy étkezzünk egészségesebben, de az egyház hallgat. A dohányzás, az alkohol és a kábítószer megöl – de az egészségtelen étkezés ugyanilyen gyilkos hatású! Pál azt írja: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben!” (1Korinthus 6:19 – 20). Istentől megbízatást kaptunk, és ahhoz, hogy azt teljesíteni tudjuk, kötelességünk vigyázni az egészségünkre! A testünk templom, melyben Isten Szentlelke él, és eszköz, melyet Isten használ. Ezért törekedj arra, hogy dicsőítsd Istent testedben minden nap!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Assisi Szent Ferenc

Szent Ferenc, Isten szegénye. Egészen Istennek akart élni, egészen a szegény Jézust akarta követni. Megtalálta azt a sajátos hivatást, amelyet az Isten szánt neki. Kövessük Ferencet az egyszerűségben, az Isten iránti szeretetben, hűségben.

Ferenc Assisi olasz városkában született 1182-ben, eredeti neve Bernardone János volt. Apja gazdag posztókereskedő volt. Nevét azután apja megváltoztatta, abbeli örömében, hogy fia éppen Franciaországi (Provance-i) távolléte alatt született. Örökösének, vagyona megsokszorozójának álmodta fiát. Maga mellé vette az üzletbe.

Ferenc azonban inkább tervezte fényes lovagi jövőjét. A bolt zárása után lakomázott, nótaszó, lantpengetés, tréfák töltötték ki életét. Csínyeket szeretett elkövetni a társaival, de közönséges, vagy frivol sohasem volt. A szegényeken mindég segített.

Háborúság tört ki egyszer Perugiával szemben, 1202-ben vereséget szenvedtek Ponte San Giovanninál, Ferenc is fogságba került. Társaiban a fogság ideje alatt is ő tartotta a lelket. Két év múlva szabadult, de akkor halálos beteg lett, rádöbbent az emberi mulandóságra, kedve nagyon leromlott. Felgyógyulva még egyszer megpróbálkozott lovagi terveinek megvalósításával, ám hamarosan Spolettóban látomása volt, az Úr jelent meg neki. Ezután egy ideig szülővárosában imádkozott, elmélkedett, betegeket ápolt, segített. Újabb látomásban, Krisztus kérte: “Ferenc, menj, építsd fel hajlékomat; hisz látod, csaknem romokban hever”.

Nekilátott a roskadozó Szent Damján-templom rendbehozásának, néhány vég posztót eladott ennek érdekében apja készletéből. Apja megharagudott. Bezárta Ferencet egy szűk lépcső alatti odúba, majd megverte, végül a püspök elé hurcolta, visszakövetelve a posztó árát. Ferenc ekkor elhagyta a szülői házat, és templomok javításán dolgozott. “Ne legyen… se két öltönyötök, se sarutok…” (Mt 10, 7-10) vallotta, szegényen, egyszerűen hirdette a bűnbánat és megtérés evangéliumát.

Követői gyorsan szaporodtak. Ők a ferencesek. Amikor tizenketten voltak, pápai megerősítést kértek III. Ince pápától rendjük számára. Nehezen kapták meg az egyházi engedélyt a rendalapításra, de a pápa álma segítette őket, mert a pápa a roskadozó pápai bazilika helyreállítójának Ferencet látta.

Ferenc szeretett volna vértanúvá válni, téríteni indult hát a mohamedán világba. Az egyiptomi szultánnal is találkozott, de tiszteletteljes fogadtatásban és gazdag ajándékokban volt része. Nagyon vágyott a szenvedésre is. Csaknem teljesen megvakult, igen súlyosan megbetegedett. Betegsége hosszú időre igénybevette türelmét, ám ő bajait csak “nővérkéinek” nevezte. Mindég türelmes, figyelmes, gyengéd maradt testvéreihez, barátaihoz.

A rendtagok számának növekedése az eredeti szigorú rendi szabályokat is problémássá tette. Ekkor inkább a rend vezetéséről is lemondott, de a kezdettől önként vállalt szigorú szabályokat következetesen megtartotta. Inkább remeteségbe vonult. Greccióban létesített kolostort és 1223-ban itt hozta létre az első betlehemi jászol jelenetet. Megkapta Krisztus Szent Sebeit (stigmatizáció), és gondolatban egyre inkább eltávolodott a földtől.

Hosszú és nagy szenvedései 1226. október 3-án értek véget. A halált “Halál testvér, Isten hozott” felkiáltással fogadta. 1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatta, maradványai fölé pedig hatalmas bazilikát építettek. Követői a ferencesek.

Példája:

Élj vidám, szerény életet!

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Trump: Ukrajnának és Kínának ki kellene vizsgálnia Bidenék üzleti ügyeit

Ukrajnának és Kínának ki kellene vizsgálnia Joe Biden és a fia üzleti ügyeit - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök...

Close