Kezdőlap » Kalendárium » 2019. szeptember 11., szerda
Jessica Mitford

2019. szeptember 11., szerda

Névnap

Teodóra – görög-német eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

Idézet

„Úgy vélem, Isten nem azért teremtett bennünket, nem azért adta nekünk az életet, hogy lemondjunk róla, és engedjük teljesen föloldódni egy másik életben, legyen bár az a legdrágább és legmagasztosabb. Éljük a magunk életét – nem önző módon, és nem úgy, hogy másokat csak ahhoz való eszköznek tekintünk, de nem is önzetlenül, hanem önállóan és saját meggondolásunkból eredően, a mások és magunk iránti kötelességeink okos egyeztetésével.”

Thomas Mann

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Eszterházy Miklós, galánthai gróf (Galánta, 1552. április 8. – Nagyhöflány, 1645. szeptember 11.) Nádor, politikai és vallásos művek írója. A szülei protestánsok voltak, de ő 1601-ben áttért a katolikus hitre, amiért kitagadták. Mágocsy Ferenc kassai kapitányhoz menekült, akinek a vezetése alatt hadiszolgálatba állt. 1610-ben feleségül vette Nyári Krisztinát, aki révén megkapta a beregszentmiklósi uradalmat. 1612-ben ismét megnősült, Mágocsy Ferenc özvegyét vette el, ezáltal ő lett a munkácsi uradalmak és Beregszász ura. Gyakran tartózkodott a vidéken. II. Mátyás bárói rangra emelte, és Regéc törvényes urává tette. Egykori hitoktatója, Pázmány Péter az ő közbenjárására lett turóci prépostból esztergomi érsek. 1617-ben beregi, 1618-ban zólyomi főispán, titkos tanácsos, főudvarmester. 1622-ben fontos szerepet játszott a nikolsburgi béke megkötésében. Kamarás, országbíró, érsekújvári és a bányavárosi végek főkapitánya lett. 1625-ben a soproni országgyűlés az ország nádorává választotta. Ellenezte az erdélyi fejedelmek függetlenségi törekvéseit, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György ellen fegyverrel is harcolt. Ellenezte továbbá a jobbágyi terhek könnyítését és a hajdúkiváltságok adományozását. I. Rákóczi Györggyel heves küzdelmet folytatott munkácsi birtokaiért.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Festetics György gróf Keszthelyen megalakítja a Georgikont, Európa első gazdasági akadémiáját (1797)

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

 

KEZDJ EL IMÁDKOZNI!

„… Nőé… Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére.” (Zsidók 11:7)

Elég közel vagy Istenhez ahhoz, hogy meghalld a hangját, amikor valamilyen közeledő veszélyre akar figyelmeztetni? Nóé meghallotta Isten figyelmeztetését, és megmentette a családját. Elég közel állsz a családodhoz ahhoz, hogy bízni tudjanak benned, és el­higgyék, amit Isten neked mondott? Meg tudod változtatni családod irányultságát vita és veszekedés nélkül is. Hogyan? Imádsággal. Szeretteidnek menedéket nyújthat, ha imaéleted befedezi őket. Ha nincs ilyen imádságos életed, borulj térdre, és mondd: „Uram, taníts… imádkozni…” (Lukács 11:1). Azért vagyunk érzelmileg túlterhelve és lel­kileg kiégve, mert nem tanultuk meg az ima erejét. Az imádság hiánya miatt gyengék és gondterheltek leszünk. Vakon hozunk döntéseket az üzleti életben, a kapcsolatainkban, a szolgálatunkban, anélkül, hogy időt szántunk volna arra, hogy mindezt megbeszéljük az Úrral. Nóé története arra tanít, hogy nem tudunk felkészülni a bajokra, ha nem ka­punk figyelmeztetést Istentől. Ehhez pedig az kell, hogy közel maradjunk Hozzá, és meg­halljuk, amit mondani akar. Imádság után nagy dolgokat tudsz véghezvinni, de semmi örökkévaló értékűt nem tudsz tenni, ha előtte nem imádkoztál. „[Ha]… megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utjaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat” (2Krónikák 7:14). Isten megígéri, hogy közbelép annak az embernek az érdekében, aki az Ő akarata szerint imádkozik, „…ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat min­ket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” (János 5:14-15).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szólj hozzá!

Read previous post:
Rengeteg templom semmisült meg a szíriai polgárháborúban

Több mint 120 templomot és keresztény kegyhelyet rongáltak vagy semmisítettek meg a 2011 óta zajló szíriai polgárháborúban a konfliktus szereplői...

Close