Kezdőlap » Kalendárium » 2019. szeptember 16., hétfő
Szent-Györgyi Albert

2019. szeptember 16., hétfő

Névnap

Edit – germán eredetű; jelentése: öröklött birtok, örökség, birtok, vagyon + harc; gazdag + harc.

Idézet

„A tévedés is fontos. A csalódás is fontos. A kiábrándulás is. A találkozás is fontos, de az elválás is. Fontos a boldogság és a boldogtalanság. A közöny és a szenvedély is fontos. Az árulás is és a bűnbánat is. Fontos az egyedüllét gyötrelme és a kapcsolatok elviselhetetlensége. Az elhagyás és a visszatérés. Fontos a hűség és, sajnos, a hűtlenség is kihagyhatatlanul fontos. Mindent meg kell tapasztalnunk, rosszat és jót. Mindent át kell élnünk. Csak akkor lehetünk valóban egymáséi, ha már minden álruhát, gátlást, önzést, félelmet, csalódást, szenvedélyt, hazugságot levetettünk magunkról.”

Müller Péter

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Margittai Antal, Gerber (Várpalánka, 1801. szept. 17. – Munkács, 1939. július 17.). Botanikus, gimnáziumi tanár. 1900-ban érettségizett Munkácson. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, matematikából és fizikából szakvizsgázott 1904-ben, majd 1905-ben középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1911-ig a znióváraljai állami tanítóképzőben dolgozott, majd a stubnyafürdői tanítóképzőbe került. 1916-tól a munkácsi tanítóképzőben, 1920-tól pedig a munkácsi állami főgimnáziumban tanított haláláig. Kedvenc elfoglaltsága a botanika volt. Bereg és Turóc vármegye, valamint a Kárpátok flóráját kutatta; kitűnően ismerte a Carex-és a rózsaféléket. Halála után a m. kir. vallás-és közoktatásügyi  minisztérium vásárolta meg értékes  herbáriumát a Nemzeti Múzeum, illetve  a debreceni egyetem Növénytani intézete részére. Észak-Erdély visszacsatolása után a Margittay-herbárium egy része, mintegy 30 ezer lapot számláló gyűjtemény, a kolozsvári egyetem és az Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytárának birtokába került.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Szent-Györgyi Albert (1899) orvos és kémikus születése. C-vitamin szerepének terén tett felfedezéseiért 1937-ben Nobel-díjat kapott.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

Fogad örömmel a változást!

„A láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Korinthus 4:18)

Örülünk a változással járó áldásoknak, de nem szeretjük a változás folyamatát. Szokásaink rabjai vagyunk. Kialakítunk szokásokat, aztán azok a szokások formálnak minket. Ezután már csak a saját szemszögünkből látjuk a dolgokat. Amikor ez történik, stagnálás következik. Az igazság az, hogy változás nélkül nincs növekedés. Ha jó a hozzáállásunk, akkor minden tapasztalat – akár pozitív, akár negatív – lehetőség a fejlődésre. Gondolj bele: a fáknak nem csupán napsütésre van szükségük ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjenek. A terméshez esős időszakok is kellenek, és ezek mindig megelőzik a szüretet. Nem kell kedvelned az esőt, csak meg kell értened célját és hasznát! A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten minden nap formál minket, hogy hasonlítsunk az ő dicsőséges Fiára (Id. 2Korinthus 3:18). De ahhoz, hogy hasonlítani tudjunk Jézusra, követnünk kell ő, bárhová vezet is. Ez azt jelenti, hogy követjük a kísértés pusztájában, az elutasítottság fájdalmában, a hírnévről való lemondásban, az akaratunk alárendelésében és a keresztre feszítés vállalásában, amikor meghalunk az énközpontúság minden formájának. Jézus követése jelentheti azt, hogy holnap máshol kell lenned, mint ahol ma vagy. Ha megérted ezt az alapelvet, akkor nem fogsz többé félni a változásoktól, és nem fogsz ellenállni nekik, hanem elkezded meglátni bennük Isten munkáját. Pál azt mondta: „Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Korinthus 4:16 – 18).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

SZENT CIPRIÁN Kartágóban született 210 körül, pogány családban. Szónoki iskolába járt, szónok és tudós akart lenni. Későn kezdett a vallás iránt érdeklődni, csak 45 éves korában.

Megtérve pap lett, 249-ben Kartágó püspökévé szentelték. A Déciusz féle keresztényüldözés készületlenül érte az egyházat, sokan meginogtak, elhagyták hitüket. Tetteivel, írásaival kitűnően vezette egyházát, kiválóan támogatta Kornél pápát az eretnekek elleni küzdelmében. A bűnbánókat, a visszatérő hittagadókat szívesen fogadták vissza az egyházba.

Az üldözés elmúltával dögvész támadt Kartágóra és környékére, nagyon sokan estek áldozatul a járványnak. A katasztrófa okául a propaganda a keresztényeket jelölte meg. A csapás szerintük az ősi hit elhagyása miatt tört ki. A Valerianusz-féle üldözés idején számkivetésbe küldték Kurúbisba, majd egy év múlva halálra ítélték. 258. szeptember 14-én vértanúságot szenvedett kard által. Fényes temetése volt és két templomot is szenteltek tiszteletére, egyet vértanúsága helyén, egyet pedig sírja fölé.

Példája: Tehetségedet úgy bontakoztasd ki, hogy ebben társaid is sikeresek legyenek!

SZENT KORNÉL pápa 250-ben Deciusz császár üldözése során Szent Fábián pápa meghalt a börtönben. Üresen maradt székét 14 hónapig nem töltötték be, hanem szóvivőként intézte az ügyeket Nováciusz ellenpápa. Az üldözés enyhülésekor 251-ben a becsvágyó szóvivő helyett egy minden becsvágy nélküli papot, Kornéliuszt választották pápává. Csupán két évig uralkodott. Az eretnekek elleni küzdelemben Ciprián püspökkel eredményesen dolgozott. Nagy tisztelet és igen jó benső viszony alakult ki köztük. Nagy szelídséggel, de határozottan lépett fel a tévelygők ellen, az egység érdekében.

Gallusz császár az újból megindult üldöztetés során száműzte, Civitavechia mellett szenvedett vértanúságot. Holttestét Rómában a Kallixtusz-katakombában temették el. Sírfelirata az első latin nyelvű pápai sírfelirat.

Példája: Lankadatlanul kell dolgoznunk, támogassuk ebben egymást!

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Hatszáz doboz cigarettát találtak egy kamionban Kárpátalján

A csempészt a nevetlenfalui határátkelőn fogták el.

Close