Kezdőlap » Kalendárium » 2020. február 24., hétfő
Jászai Mari

2020. február 24., hétfő

Névnap

Mátyás – héber-latin eredetű; Jelentése: Jahve ajándéka.

Jázmin – magyar eredetű; Jelentése: a virág maga.

Idézet

„Nincs keservesebb, mint fájdalmat szavakba önteni akkor, midőn a tett hatalmunkban nem áll.”

Kölcsey Ferenc

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Kassai Antal (Bercsényifalva, 1921. február 24. – Ungvár, 1992.

Festőművész, a kárpátaljai festőiskola képviselője. Erdész családbólszármazott. Az ungvári ruszin gimnáziumba járt, ahol Boksay József is tanította. Nem végzett képzőművészeti főiskolát, autodidakta művész volt.  1945 után pénzügyi tisztviselőként dolgozott.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)  

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Debrecenben összeül a református zsinat (1567) és kialakítja a kálvinista egyház szervezeti kereteit.

– Jászai Mari színésznő (1850), a klasszikus tragédiák fenséges nőalakjainak legtökéletesebb megtestesítője. A versmondás nagy művésze volt, megtanult németül, angolul, franciául és görögül, hogy kedvenc költőit eredetiben olvashassa.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A SZOLGÁLAT ÉS A CIPŐFŰZŐ

Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. (Mt 23,11-12)

Amikor bőrig ázva visszatértem a szállodai szobámba, a folyosón elhaladtam két szállodai alkalmazott mellett. Egyikőjük megállított, és lemutatott a kioldódott cipőfűzőmre. Megköszöntem neki a figyelmeztetést, de nem hajoltam le, hogy megkössem. Végül is már csak egy kis távolság volt a szobámig. De ő megállított, és lehajolt, hogy bekösse a fűzőmet.
A konferencián volt egy fantasztikus előadó, a zene is pazar volt, de a legtöbbet ebből a szolgáló lelkületből tanultam. Jézus megpróbálta elmagyarázni az apostoloknak, hogy Isten országa a szeretetben nyilvánul meg, hogy meglátjuk és kielégítjük mások szükségeit. Ez az asszony meglátott egy szükséget, ami azt mutatta, hogy magán kívül figyelt egy másik emberre is. Ezután nem tétovázott, önzetlenül cselekedett, hogy segítsen, még akkor is, ha én egy abszolút idegen voltam. Ez az egyszerű eset a szálloda folyosóján arra indít, hogy jobban figyeljek a körülöttem lévőkre, legyek alázatosabb és készségesebb észrevenni mások szükségét.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy meglássuk, kik szorulnak támogatásra körülöttünk, és tudjunk segíteni nekik! Méltányoljuk ugyanakkor a barátoktól, sőt akár az idegenektől tapasztalt kedvességet is! Ámen.

Ha meg akarom mutatni Isten szeretetét, akkor legelőször szolgává kell lennem.
John I. Carney (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZÁLLODAI ALKALMAZOTTAKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

Szent Mátyás apostol

Mátyás ott volt Jézus közelében, és az apostolok által kapott meghívást a tanúságtételre. Jézus közelében lenni, megtartani parancsait, egész életre szóló feladat. Ha kitartunk benne, nekünk is alkalmunk nyílik a tanúságtételre.

Az Úr tanítványai közé tartozott, és követte Jézust “János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig”. Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy “velük együtt tanúskodjék Krisztus föltámadásáról”. Az apostolok szétszéledése után a hagyomány szerint Etiópiában hirdette az evangéliumot. Alexandriai Kelemen őrizte meg egy mondását: “Gyöngítsd önmegtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson.” Vértanúságot szenvedett Krisztusért. Szent Ilona császárnő az apostol ereklyéinek egy részét Rómába, másik részét Trierbe vitette.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Mintegy húsz rakétát lőtt Izraelre a Gázai övezetből az Iszlám Dzsihád

Több mint húsz rakétát lőtt a Gázai övezetből a környező izraeli településekre rövid idő alatt az Iszlám Dzsihád nevű gázai...

Close