Kezdőlap » Kalendárium » 2020. július 25., szombat

2020. július 25., szombat

90 éve született Réz Pál, Széchenyi-díjas irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő, műkritikus.

NÉVNAP:

Jakab – héber eredetű; jelentése: (bizonytalan).

Kristóf – görög eredetű; jelentése: Krisztust hordozó.

IDÉZET:

„Mi, emberek, tudod, olyanok vagyunk, mint a dióhéj: ha nem a megfelelő időben akarod erőszakkal felnyitni, olyankor ez majdnem lehetetlen, de amikor már megérett, csak jó helyen kell meglegyintened és könnyen kinyílik.”

Dan Millman

NÉPI KALENDÁRIUM:

Jakab napja

A Jakab-napra kelt csirkék gyorsan nőnek. Ilyenkor szedik ki a fokhagymát.

Magyar Néprajz VII.

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Schönborn Eugén Ervin, gróf (1727. január 21. – 1801. július 25.) Schönborn Anselm Ferenc gróf és Monfort Mária Terézia grófnő fia.  Kitűnő nevelésben részesült. Örökölte a nagy munkácsi uradalmat, amelyet Rákóczi fejedelem elkobzott birtokaként nagybátyja, Schönborn Lothar Ferenc gróf kapott adományként VI. Károly császártól 1726-ban. A nagybácsi azonban már 1726-ban meghalt, s a királyi adomány Schönborn Buchaim Wolsthal Frigyes Károly bambergi érseké lett. A birtok az ő kezében maradt 1740-ben bekövetkezett haláláig, amikor is Eugen Ervinre szállt.

Schönborn gróf Munkácson harisnyaszövőgyárat, Beregszentmiklóson méntelepet létesített. 1782-ben saját költségén hidat építtetett a Latorcán.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Ajtay Andor színész születése (1903)

– A barcelonai olimpián kitűnően szerepeltek a magyarok: 11 aranyérem a jutalmunk (1992)

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

EGY ÚJ KEZDET

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)

Rjazanyban születtem, Oroszországban, 1999-ben. A szüleim alkoholisták voltak, akik néha kocsmákba is elvittek, mikor kicsi voltam. Néhány nappal a harmadik születésnapom után elvesztették a felügyeleti jogot felettem, és egy árvaházba kerültem. Sokan voltunk az árvaházban, kb. 40 gyerek, köztük a bátyám is. Túl fiatal voltam ahhoz, hogy megértsem, mi zajlik körülöttem, úgyhogy csak elvoltam. Mikor négyéves lettem, egy amerikai házaspár örökbefogadott, és Fort Worth-ba, Texasba hoztak, ahol elkezdődött az új életem. Három amerikai nővérrel nőttem fel, és a bátyámmal, Kole-lal, akit szintén Oroszországból fogadtak örökbe. A szüleim beírattak egy jó iskolába, ahol kitűnő oktatásban részesültem. Végül ennek köszönhetően főiskolát végzek, üzleti gazdálkodást tanulok.
Amikor az árvaházban voltam, fogalmam sem volt, hogy fog kinézni az életem. De Isten tudta. Isten szerető szülőket küldött, hogy örökbe fogadjanak, és felneveljenek, és a legjobb emberré váljak, aki lehetek. Nem tudom, mit hoz a jövő, de tudom, hogy Isten dicsőségét fogja szolgálni.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük, hogy az éjszakánkat nappallá fordítod, hogy megváltasz minket, és második esélyt kínálsz számunkra. Ámen.

Tudom, hogy a jövőm Isten kezében van.
Alex Jordan (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI ÚJ ÉLETET KEZD!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Jakab apostol

Jakab János apostol testvére, és az első az apostolok közül, aki életét adja Krisztusért. Szeretnénk figyelni az apostolokra, és utódaikra, püspökeinkre. Imádkozzunk azért, hogy püspökeink jó pásztorként vezessék a rájuk bízottakat.

Július 25. Jakab apostol ünnepe. Azé a Jakabé, akit hasonnevű társától való megkülönböztetésül idősebbik vagy nagyobb Jakabnak (Jacobus Maior) hívnak. Jakab és öccse, János egy Zebedeus nevű ember fiai voltak. Halászok, mint András és Péter, és az elsők között szegődtek Jézushoz, aki a „mennydörgés fiai” nevet adta nekik (Mk 3.17). Jakab a tanítványok legbelsőbb köréhez tartozott, jelen volt az Úr színeváltozásánál, majd az Olajfák hegyén, a másik két kiválasztott, Péter és János társaságában. A hagyomány szerint i.sz. 44-ben Jeruzsálemben Heródes Agrippa nyakaztatta le hitéért. Egy másik hagyomány szerint Hispániába ment téríteni. Az Arany Legenda e két hagyományt kísérelte meg összeegyeztetni; tanítványai – így a legenda – egy angyal vezénylete alatt a már holt apostol tetemét kicsempészték Júdeából, és a távoli Spanyolhon Galícia nevű tartományába vitték. A néki tulajdonított ereklyék itt, a róla elnevezett Santiago de Compostelában nyugosznak. Szent „Iago” a spanyolok nemzeti szentje lett, sírja a középkorban a leghíresebb zarándokhely a Szentföld és Róma után. Compostela nevének születését megőrizte egy legenda. Eszerint elfeledett sírjának helyét a IX. században egy csillag mutatta meg (campus stellae, annyi mint „csillagrét”).

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Mit kell tudni az 5G-ről?

A szupergyors 5G hamarosan a mindennapjaink részévé válik, de sokak számára még megfoghatatlan, mire is képes ez a technológia. Nem...

Close