Kezdőlap » Kalendárium » 2020. július 6., hétfő
Gordon Zsuzsa

2020. július 6., hétfő

91 éve született Gordon Zsuzsa, kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő.

NÉVNAP:

Csaba – török-magyar eredetű; jelentése: pásztor, kóborló.

IDÉZET:

„Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.”

Wass Albert

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Neufeld Béla (Nagyszőlős, 1894. július 6. – Budapest, 1962. október 18.) orvos, szociológiai író. 1902-ben Pozsonyban jogi, majd 1926-ban Prágában  orvosi diplomát szerzett. Egyetemistaként tagja volt a Galilei-körnek. Munkatársa volt a Jászi Oszkár szerkesztésében megjelenő Huszadik Század című társadalomtudományi folyóiratnak, majd később a kolozsvári Korunknak, a Magyar Napnak és a Társadalmi Szemlének. Cikkei jelentek meg a Munkás Újságban, a pozsonyi Az Út és Új Szó c. lapokban.  1935-ben belépett a csehszlovákiai kommunista pártba. A társadalmi kérdésekről kezdetben orvosként írt (A társadalmi realitás és a neurózisok; Pszichoanalízis és marxizmus), később szociológiai  problémák foglalkoztatták (Tudomány és társadalom; A tanító; Pálya és hivatás). Érdekelte szűkebb hazájának szociális helyzete. Előadásaiban és írásaiban Fábry Zoltánnal együtt hirdette, hogy a fasizmus ellentmond a haladásnak.

Szülővárosában, Nagyszőlősön a „szegények orvosaként” ismerték.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Szentiványi Lajos (1909) Kossuth-díjas festő születése.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

MINDIG KÖZEL

Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. (1Kor 13,11)

Jean Piaget pszichológus kísérleteket végzett, melyekben megfigyelte, hogy a nagyon fiatal csecsemők (hat hónapos kor alatt) egyértelmű érdeklődést tanúsítottak egy olyan játék iránt, melyet a pszichológus egy-két méterre eléjük helyezett. Amikor azután letakarta a játékot, nem érdekelte őket többé; úgy gondolták, hogy a játék már nincs ott.
Néha mi is hasonlatosak vagyunk ezekhez a csecsemőkhöz. Az Úrra figyelünk a gyülekezetben, imádkozás alatt, bibliaolvasás közben, vagy csendességeink idején. Amikor azonban ezeknek vége van, figyelmünk gyakran más dolgokra terelődik.
Nemcsak mi gondoljuk, hogy Isten kilépett az életünkből. Jónás is így vélte, amikor a Ninivétől ellenkező irányba induló hajóra szállt. Isten már nem irányítja az életét – feltételezte (Jón 1,1-10). Ez azonban nem így volt, és eljött az idő, amikor Jónás újra valóban szembetalálkozott Istennel.
Isten még mindig jelen van az életünkben, még mindig fontosak vagyunk számára, még ha el is vesztettük érdeklődésünket iránta. Ő mindig velünk van.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy mindig közel érezzünk téged magunkhoz! Ámen.

Isten számára mindig fontos vagyok.
Bill Findlay (Skócia, Egyesült Királyság)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK TÁVOL ÉRZIK MAGUKAT ISTENTŐL!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Goretti Szent Mária szűz és vértanú

Szegény parasztcsaládban született 1890-ben, Rómától délre, Corinaldóban (Ancona tartomány). Apjuk korán meghalt maláriában. Nettunó közelében, Ferriere di Conca-ban édesanyjának Máriával együtt kellett ellátnia a földet és a háztartást. Amíg a nagyobbak a földön dolgoztak, Mária a kisebbeket gondozta és főzött. Volt egy bérlőtársuk is a szomszédban, egy özvegyember és fia, Alessandro, nekik is Mária főzött. A fiúnak tetszett Mária, szeretett volna vele szórakozni, azonban közeledése eredménytelen volt. A kislány többre becsülte a tisztaság erényét.

Mária mélyen vallásos életet élt, rendszeresen imádkozta a szentolvasót, tizenkét évesen volt elsőáldozó. Alig győzte a vasárnapot kivárni, hogy újra áldozhasson. Mindig engedelmes volt, ha megszidták, nem mentegetődzött, nem duzzogott. Minden apróságnak örült, mindenért hálás volt. Szerény volt, sohasem hazudott. A fiú zaklatását nem merte elmondani édesanyjának, hogy ne terhelje, meg aztán a fiú meg is fenyegette, megöli, ha el meri árulni őt. Inkább még többet imádkozott az Égi Anyához erőért.

Így érkezett el 1902. július 5-e, ez a végzetes szombat, amikor Mária megint egyedül maradt Alessandróval. A fiú a szobájába akarta csalogatni a leányt, amikor azonban megint sikertelen maradt csábítása, erőszakkal cipelte be. A kislány szüzessége védelmében keményen ellenállt, kiabált, védekezett. A felbőszült fiú ekkor felkapott egy kést, és 18 szúrással, vágással sebesítette meg a szerencsétlen gyermeket.

Az elősiető szomszédok segítségével kórházba került Mária, kétórás műtéttel próbálták megmenteni, hasztalan. Másnapra meghalt. Halála előtt megbocsátott gyilkosának, mint Jézus is megbocsátott a bűnbánó latornak, és megáldozott.

A fiút 30 évi kényszermunkára ítélték. Pár év után Goretti Mária megjelent neki, ettől kezdve a gyilkos megváltozott, megtért. Szabadulása után Mária édesanyjától is bocsánatot kért, együtt áldoztak az éjféli misén.

Goretti Máriát 1947-ben boldoggá, majd 1950. június 24-én szentté avatták. A hatalmas tömeg miatt először történt, hogy a Szent Péter téren kellett az ünnepséget megtartani. Az eseményeken jelen volt a kislány édesanyja is, gyilkosa is, ami szintén egyedülálló volt az egyháztörténelemben.

bacskaplebania.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Tárcajegyzet: Bizalom..

...de kiben? Miben? Gyakran eszembe jut ez a valami. Általában nem sokat beszélünk róla. Azt mondják, azt érezni kell. Önök...

Close