Kezdőlap » Kalendárium » 2020. június 25., csütörtök

2020. június 25., csütörtök

68 éve született Erdő Péter az Esztergom-Budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása.

NÉVNAP:

Vilmos – latin-germán eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.

IDÉZET:

„Az ember nemcsak azzal vétkezik, amit elkövet, hanem vétkezik azzal is, amit nem követ el, mert figyelmetlen vagy közömbös.”

Márai Sándor

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Kapisztrán János, Johannes de Capestrano ( Capestrano, 1386. június 25. – Újlak, Szerém megye, 1456. október 23.) Ferenc-rendi szerzetes. Részt vett a nándorfehérvári csatában (1456. július 21.). Nem sokkal a csata után meghalt, az újlaki ferences kolostorban temették el. Holttestét csodatevő ereklyeként tisztelték. Istvánffy Miklós 1622-ben történeti munkájában azt írta, hogy Kapisztrán János holttestét a török veszedelem elől az Ugocsa megyei Nagyszőlősre hozták, s az itteni ferences kolostorban helyezték el. De 1556-ban a vidék birtokosa, Perényi Ferenc áttért a református hitre, elfoglalta a ferencesek kolostorát, a szerzeteseket szétkergette, Kapisztrán holttestét pedig a vár kútjába dobatta. A Perényiek leszármazottai ismét visszatértek a katolikus vallásra, 1668-ban visszahívták a városba a ferences szerzeteseket. Hogy Nagyszőlősön ismét ferences szerzetesek voltak, az akkori provinciális, Podrebjáczki Ambrus, 1672-ben kísérletet tett Kapisztrán János ereklyéinek felkutatására. Az akkor Nagyszőlősön lakó négy Perényi úgy tudta, hogy a holttestet a várhegyen lévő kútba lökték. Podrebjáczki társaival megnézte a várhegyen lévő romokat, és megállapította, hogy ott valaha egymáshoz közel egy kastély és egy kolostor állt, közöttük pedig egy széles, mély kutat talált, amely, közelségük miatt, mindkét épületet szolgálhatta. A kút azonban már be volt temetve kövekkel, így Podrebjáczki a Perényieket kérte meg kitakarítására. De még az év szeptemberében a Wesselényi-összeesküvésben való részvételük miatt a bujdosók egy csoportja, akiknek többsége kálvinista vallású volt, megrohanta a ferencesek nagyszőlősi székházát, összeverték és megint elkergették a szerzeteseket a városból. Csak 16 év múlva jöhettek vissza.

1692-ben a római pápa Kapisztrán Jánost szentté avatta, így ismét kísérletet tettek földi maradványainak felkutatására. Hogy az osztrák Ferenc-rendi barátok ne tudjanak beleavatkozni, a még élő Podjebráczkival a helybeliek nyilatkozatot írattak alá, hogy ő már megkezdte a kutatást. 1699-ben Molnár Joachim elöljáró felbontatta a régi kolostor sírboltjait, de ott sem találtak semmi útbaigazító jelet. Kapisztrán János ereklyéje sohasem került elő.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Gyóni Géza költő (1884) több verse klasszikus értékű.

– Bakócz Tamás bíboros, érsek reneszánsz stílusú kápolnát építtet Esztergomban 1506-ban (a mai Bakócz-kápolna)

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

A MI TALENTUMAINK

Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. (Mt 25,28)

Annak ellenére, hogy egy szerető keresztény családban nőttem fel, 16 éves koromban elkezdtem inni, majd rákaptam a drogra is. Így telt el kábulatban a következő 26 év. Ekkor a bíróság arra kötelezett, hogy részt vegyek gyógyító kezelésen, és végül “kijózanodtam”. Az egyik ilyen találkozón elkezdtem olvasni fejezeteket a Bibliából. Hagytam, hogy Isten az igéken keresztül beszéljen hozzám.
Az egyik nap arról az emberről olvastam, aki egy talentumot kapott. A példázatbeli úr elégedetlen volt, hogy ez az ember semmit sem kezdett az egy talentummal. Rádöbbentem, hogy itt az ideje, hogy tegyek valamit azzal a “talentummal”, amit Isten nekem adott: a csodás énekhangommal. Most már 20 éve annak, hogy dicséreteket énekelek rendszeresen a templomban és a helyi gondozóházban. Minden alkalommal, amikor énekelek, Isten újra meg újra megáld. Az éneklés nyújtotta öröm messze felülmúlja az alkohol vagy a drog okozta örömet.
Az elmúlt két évben betegségek dacára is tudtam énekelni, és emiatt jobb napokban reménykedem. Isten megmentett és segített, hogy a talentumomat az ő szolgálatára használjam. Hálás vagyok minden alkalomért, amikor énekkel dicsőíthetem őt.

Imádság: Atyánk, mutasd meg nekünk, milyen talentumokat kaptunk tőled, hogy mások áldására legyünk! Ámen.

Az Istentől kapott talentum áldás a magam és mások számára.
Keith Hailey (Kansas, USA)

IMÁDKOZZUNK A GYÓGYULÓ BETEGEKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

Szólj hozzá!

Read previous post:
Rábukkanhattak az eddig ismert legrégibb izlandi viking településre

Az eddig ismert legrégibb izlandi viking települést áshatták ki helyi régészek: az úgynevezett hosszú ház a 800-as években épült, az...

Close