Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » Vasárnapi üzenet

Vasárnapi üzenet

„Azután bement Jézus a templomba” Máté 21:12/a verse

Kedves Testvéreim! Amikor Jézus szamárháton bevonult Jeruzsálembe, első útja a templomba vezetett: Ezért olyan hangsúlyos ez az Igében szereplő néhány szó: „Azután bement Jézus a templomba…” És amit ott talált, az felháborította.
Mert talált pénzváltókat, árusokat. Ment az üzlet a templomban, üzemelt az egyház minden lelki tartalom nélkül. A nagy zajban nem lehetett elcsendesedni, semmit nem lehetett üzenetként hazavinni!

Jézus ma is bejön a templomainkba. Vajon mit lát és mit talál ma Jézus a templomban? Sokan azonnal sorolnák: van szószék, Úr asztala, padok, szőnyegek, gyülekezet stb. De vajon van-e a templomban élet, amit a Biblia is életnek nevez? Van-e élő kövek gyülekezete? Vannak-e kiáltó, bizonyságtévő, Jézusra mutató hivők? Olyan emberek, akik templommá akarnak lenni? Akiknek ma is egyetlen vágyuk van, amit a 153. dicséret 6. versében kért az énekíró: „Jöjj és lakozz bennem: Hadd legyen már itt lenn Templomoddá szivem-lelkem…”

Jézus a templomot „Atyám házá”-nak nevezte! Ezzel rámutatott, hogy a templom valakié! Pál apostol az 1.Korinthus 6:19–20-ban kérdezi: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőitsétek tehát Istent testetekben.” Isten igényt tart az életedre a teremtés és a megváltás jogán! Hitvallásunk, a Heidelbergi Káté 1. kérdése így hangzik: Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlenegy vígasztalásod? Válasz: Az, hogy mind testemmel, mind lelkemmel életemben és halálomban is nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok!

A templom a tornyán a csillaggal, vagy éppen a kereszttel felfelé, Istenre mutat. Nekünk, keresztyéneknek is felfelé, Istenre kell mutatni! Templommá kell lenni! Kérdés: Akarsz-e templom lenni? Magunktól ezt nem tudjuk megvalósítani! De lehet kérni Urunktól a 461. hitvalló énekünk soraival: „Templomoddá engem Tégy hát, s ó, légy velem!”

Amikor most, virágvasárnap Jézus bejön a templomba, hadd találjon Igére éhes, szomjas hitvalló gyülekezetet! Hadd találjon Krisztust követő és szolgálatkész embereket! Ha pedig talál olyat, ami nem Isten tetszése és akarata szerint való dolog, engedjük, hogy megtisztítson! Ne féljünk a tisztogatástól, mert ezt is a mi javunkra teszi! Ámen.

Mező Miklós
református lelkipásztor,
Újbátyú, Bakos

Forrás: karpataljalap.net

Szólj hozzá!

Read previous post:
Rosberg győzött a melbourne-i idénynyitón

Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája nyerte a Forma-1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíjat vasárnap Melbourne-ben.

Close