Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » D. Szabó Dániel laudációja kitüntetése alkalmából

D. Szabó Dániel laudációja kitüntetése alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünkön a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést nyújtotta át Szabó Dániel lelkipásztornak, mindannyiunk Dani bácsijának, a Magyar Református Presbiteri Szövetség volt elnökének, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tiszteletbeli doktorának, a rendszerváltást követően az egyházi intézmények újraindítása érdekében végzett kiemelkedő munkája, valamint a hazai roma közösségek és a határon túli rászorulók körében kivételes elhivatottsággal végzett széles körű missziós tevékenysége elismeréseként – olvashatjuk a Sárospataki Református Egyházközség oldalán.

Ő a mi Dani bácsink is. Mi is így szólítjuk, mert másképpen nem is lehet. Mert az egész emberből valami lágy nyitottság sugárzik, amellyel szinte magához ölel mindenkit, aki a közelébe kerül. Bár ő határozottan tiltakozik a saját nagyszerűségének hangoztatása ellen, megnyilvánulásai egy olyan emberről tanúskodnak, amilyenből manapság nem sok forgolódik már széles e világon. Teljes szívvel, tiszta lélekkel, minden erejével szereti az ő Urát, akitől meg is kapta azt a páratlan ajándékot, hogy hasonlíthat Őrá. Halk, de határozott szavú, mélységesen együtt érző, céltudatos és kitartó, már-már mindent tudó és látó, mindenben a lényegre ráérző ember, és akkor még nem is szóltam széleskörű tájékozottságáról, csodálatra méltó intelligenciájáról, arról a rendezettségről, ami a fejében és az életében uralkodik, arról az életgyakorlatról, ahogy minden megtapasztalást beépít a gyakorlati tanácsadásaiba, a másoknak segítő életmódjába. Nem vagy csak nagyon keveset él magának, tele van tervekkel, lendülettel, irigylésre méltó energikussággal és sugárzó boldogsággal.

Dani bácsit Kárpátalján jól ismerik a református közösségek, ezen belül is leginkább az egyházi tanintézmények, melyeknek sorsát a kezdetektől szívén hordozta, lelkének bölcsőjében ringatta. Tanácsaival, útmutatásaival segített az iskoláknak felnőni a feladatukhoz, megerősödni küldöttségtudatukban. Kereste és sokszor megtalálta a módját az anyagi segítségnyújtásnak is. Bölcs szavát hallgatni mind a mai napig megtisztelő kiváltság.

A kárpátaljai református egyházi intézmények és minden Szabó Dánielt ismerő kárpátaljai ember nevében őszintén gratulálunk a hozzá méltó magasrangú kitüntetéshez, köszönjük Istenhez hű életét, áldozatos munkálkodását. Az Úr áldása kísérje őt továbbra is végig az úton.

Brik Irma
Kárpátalja.ma

Szólj hozzá!

Read previous post:
Lettország tiszteletbeli konzulátust nyitna Ungváron

Lettország rendkívüli és meghatalmazott ukrajnai nagykövete, Jurisz Pojkansz március 17-i kárpátaljai látogatása során találkozott a megye vezetőivel – olvasható a...

Close