Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » Egyszerű cselekedetek

Egyszerű cselekedetek

Ti már jóllaktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok; bár csakugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk.

Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat, utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban, mi erőtlenek, ti pedig erősek, ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mind ez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk, és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul bujdosunk, és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk; szinte a világ szemétjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mind ez ideig.
1Kor 4,8-13.
 
Mind ez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk, és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul bujdosunk, és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk… szinte a világ szemétjévé lettünk. (1Kor 4,11-13)
Néha megdöbbenek, hogy a legegyszerűbb cselekedeteknek is milyen nagy jutalma van. Akár még a kiselejtezett dolgaink is válhatnak más emberek ösztönzésének forrásává. Egyik reggel a Csendes Percek használt példányait és néhány prospektust vittem egy helyi missziónak. Az áhítatos füzeteket kitették egy asztalra, hogy bárki hozzáférhessen, aki ebéd előtt az istentiszteletre is eljön.
Miközben vártam, hogy a biztonsági ajtó kinyíljon, rápillantottam a velem együtt várakozó hajléktalan emberekre, és eltűnődtem, vajon – nehéz helyzetükben reménység után kutatva – el fogja-e bármelyikük is olvasni az áhítatokat? Vajon oda fogják-e adni az utcán élő társaiknak is?
Még aznap délután felhívott a lelkész: “Az összes füzet, amit hozott, percek alatt elfogyott. Nagyon köszönjük.”
Isten a mi csekélyke felajánlásainkat újrahasznosítja, sokszor ott és úgy, ahogy mi nem is gondolnánk.
Imádság: Örökkévaló Istenünk, köszönjük a lehetőségeket felebarátaink szolgálatára. Add, hogy a te szeretetedet és igédet vigyük mindenkihez, akivel ma találkozunk! Ámen.
Hogyan válhat az én törekvésem életadóvá?
Emily Tipton Williams (Texas, USA)
IMÁDKOZZUNK A KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ HAJLÉKTALANOKÉRT!

Forrás: csendespercek.hu

More in hit, ima
Békesség és egymás építése

Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.

Close