Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » Évkezdő lelkész-presbiteri konferencia Balazséron

Évkezdő lelkész-presbiteri konferencia Balazséron

Az Úr kegyelméből újabb évet kezdhettünk, mely telve van lehetőségekkel, kihívásokkal. A református egyház életében pedig kiemelkedő jelentőségű 2017, hiszen elindult a Reformáció 500 emlékév. Erre helyezték a hangsúlyt a Beregi Református Egyházmegye hagyományos évkezdő lelkész-presbiteri konferenciáján, melyet január 6-7. között szerveztek a balazséri Béthel Konferenciaközpontban.

A program január 6-án délelőtt vette kezdetét. A központ előadótermében összegyűlt több mint száz résztvevőt Taracközi Gerzson munkácsi lelkipásztor, a Beregi Református Egyházmegye Missziói Bizottságának vezetője köszöntötte. A gyülekező éneket követően Halász Dezső beregújfalui lelkész tartott áhítatot. Az Ige az Apostolok Cselekedetei harmadik részének első tíz verséből szólt, melyben az Ékes-kapu előtt kéregető sánta ember gyógyulásáról olvasunk. Ha megfigyeljük a történetet, feltűnhet, hogy ez az ember képes volt kérni, a két apostol – Péter és János – pedig azt adja neki, amire a legnagyobb szüksége van. De ehhez azt kérik: „Nézz ránk!”. Nekünk is ez a feladatunk: Istenre tekinteni!

Az áhítatot követően ifj. Pocsai Sándor csongori lelkipásztor tartott előadást Közösségeink reformációja, avagy gyülekezeteink missziós lehetőségei címmel. A reformáció mindig is létezett, hiszen mindig megvolt és meg is lesz a lehetősége az embereknek, hogy megújuljanak – helyezte gondolatait a szolgatársak szívére az előadó. – Nekünk helyünk van Isten üdvtervében, és ha a gyülekezet megújulásáról beszélünk, ahhoz szükséges a mi személyes megújulásunk. Nem vallási színezetet kell adni életünknek, hanem szüntelen meg kell újulnunk! Mint azt a lelkipásztor is kifejtette az Úr nem a kompromisszumok istene, erre bizonyítékul az Apostolok Cselekedetei 20:28-ból szólt az üzenet: „Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett”. A magunkkal való megfelelő törődés szükséges a gyülekezet építéséhez, ahogy az Ige is mutatja.
Közösségeink reformációjának kiindulópontja Jézus Krisztus, de a mozgatórugója a mi személyes hitéletünk – figyelmeztette a jelenlévőket az előadó. – Mert, „ha nincs mennyei látás, elvadul a nép…”. Ha ilyen látás nélkül végezzük a szolgálatot és szervezzük az alkalmakat, elfogynak az emberek a templomból. Istentől kérjük a látást, hogy mutassa meg a lehetőségeinket!
Az előadást követően körzetenként osztották csoportokra a résztvevőket, hogy mindenki saját kis közösségével értékelhesse az elhangzottakat, és ezek fényében készüljenek az elkövetkező év feladataira.
A délután során a gyermekek és fiatalok közötti misszió lehetőségeiről hallhattak két előadást a lelkész és presbiter testvérek. Tóth László, a NBRL lelkész-igazgatója és Maksai Attila beregszászi ifjúsági lelkész szólt saját szolgálati területük lehetőségeiről. Hiszen a Reformáció évében, készülve a jubileumi programokra, a fiatalokat sem hagyhatjuk ki ennek folyamatából.
Szombaton inkább a felnőtt közösségek missziójáról esett szó. Délelőtt Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház püspöke tartott előadást. Kiemelte, hogy a Reformáció 500 emlékév kapcsán a KRE egyik legnagyobb kezdeményezése a Reformáció gyermekei program. Ennek a gyülekezetekbe való beinvesztálását is megvitatták a délelőtt folyamán.
A konferencia keretében még egy előadásra került sor, melyet Páll László beregrákosi lelkipásztor tartott azzal kapcsolatban milyen rétegalkalmak, milyen kisebb közösségek vannak a gyülekezetben, akikre oda kell figyelnünk, akiknek a reformációján munkálkodni kell!
Imádkozzunk gyülekezeteink vezetőiért, az Istentől kért és kapott bölcs látásért, és a reformáció terjedéséért! Ámen

Nagy Gabriella

Forrás: refua.tirek.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Leégett a székelyföldi Kommandó község iskolája

Hétfőn délután kigyulladt és nagyobb részt leégett a székelyföldi Kommandó község iskolája - közölte az Agerpres hírügynökség.

Close